Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 21 september 2011

24 – 25 september: ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"ZONEN, DIE DE WIL VAN HUN VADER WILLEN DOEN"
Met het verstrijken van de jaren en het toenemen van je levenservaringen groeit wellicht ook je kennis van wie God is. Weet je beter wie Hij voor jou is, want “Hem kennen” houdt nooit een louter verstandelijk gebeuren in, maar bergt altijd ook allerlei emoties en gevoelens in zich. Veel “ja’s en nee’s”. Het heeft ook altijd te maken met de relatie die je zelf met God hebt opgebouwd.
Hij is voor jou ... (vul maar in). Hij is voor jou geworden ... (vul maar in).
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Gianni Staring; Zm Louis Vissers, Lieve Gielen, Mouis Vangheel, Constantia Vermeulen, Jules Vissers en Leonie Berghmans

08.00 u. Zondagsmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op zoek naar tekens van God … in Geel … (2)
WIE KENT BOND ZONDER NAAM NIET ? WIE KENT DE KAARSEN EN KALENDERS NIET ?
De vakantie is voorbij. Het schooljaar begint en heel snel zaten we weer in de routine en de gewoonten van elke dag. In het najaar komt ook voor ons de werking van Bond Zonder naam weer op gang. Wij kopen kalenders en kaarsen want we vinden ze mooi en we steunen een goed doel. Vaag weten we dat Bond Zonder Naam met maandelijkse spreuken werkt. Spreuken waar je iets aan hebt, waar je stil bij staat. Wat Bond Zonder Naam nog meer doet, of wat BZN met al de opbrengsten doet, is ons niet zo bekend. Vandaar een woordje uitleg.
BZN is een beweging die de mens centraal stelt. BZN heeft respect voor ieders vrijheid.
BZN geeft voorrang aan gekwetste, vergeten of verdrukte mensen. BZN is een organisatie met een taaie traditie.
Er komen wel eens reacties op de werking: waarom (ex)  gevangenen helpen? Waarom vluchtelingen helpen ? Waarom… BZN kiest ervoor om juist die mensen een steun in de rug te geven. Ook zij hebben recht op een respectvolle behandeling. Anderen reageren op het betuttelende, het “geven van…” eten geven, kerstpakketten geven, kleren geven …BZN doet te weinig structureel zegt men dan. Zij houden armoede in stand. Ook hier weet BZN raad mee.
BZN heeft een duidelijke visie op mens en samenleving in de 21ste eeuw. Armoede dient bestreden te worden, de “cultuur van het hart”, de basiscultuur van de mens moet terug een plaats krijgen, we mogen onze wereld niet laten verloren gaan. “Er komen langzaam “ nieuwe mensen, geen andere mensen, maar veranderde mensen. Mensen die geloven in een nieuwe toekomst en die begrijpen, meer met hun hart dan met hun verstand, dat veel te maken heeft met verantwoordelijkheid, moed, samenwerking en een gemeenschappelijke droom”
Voor BZN is werken aan dit wereldbeeld een actief begrip. Met een 85 tal bezielde en professionele krachten doet BZN heel wat concrete dingen voor mensen in een twintigtal sociale en culturele initiatieven. BZN verleent hulp…
Al is er veel vooruitgang, marginaliteit en armoede zijn de wereld niet uit. De dienst Sociale Projecten heeft als kernopdracht, om concreet iets te doen voor mensen in de marge. BZN creëert netwerken, ontwikkelt concrete initiatieven en roept betrokkenen op om hun verantwoordelijkheid op te nemen, de samenleving en de overheid. BZN maakt hier een onderscheid tussen eigen BZN-initiatieven en de projecten in samenwerking met andere organisaties.
Een greep uit de activiteiten van BZN

Om dit alles te kunnen realiseren, heeft BZN morele ondersteuning en materiële steun nodig. Daarvoor kan men rekenen op de actieve medewerking van verschillende “proms” (vrijwilligers). Bij Verschillenden onder hen kan je het hele jaar door terecht voor de aankoop van o.a kaarsen. Om het ganse gamma van BZN te bekijken raadpleeg je best de website: www.bzn.be   

In Geel zijn er ook enkele proms. Zij zullen allemaal( vanaf einde september) kalenders in huis hebben. Het andere aanbod van BZN zoals kaarsen, knuffels, dekentjes … kan je heel gemakkelijk via hen bestellen.  Neem gerust contact op. Je hoeft ook niet noodzakelijk bij de contactpersoon van je eigen parochie langs te gaan. We staan samen in voor het heel Geel.

Indien je interesse hebt om zelf “prom” te worden, neem dan gerust contact op met iemand van ons of rechtsreeks met BZN: Ann Hanjoul via vrijwilligers@bzn.be  of  ann.hanjoul@bzn.be

Chris Geens

religieus concert
Op zondag 9 oktober zijn wij om 15.00 u. van harte welkom in de kerk van St.-Dimpna, waar twee koren ons uitnodigen:

Allegria overstijgt meermaals het amateurisme en behaalde erkenningen en prijzen in de provincie Luxemburg en in de Franstalige Gemeenschap. Bij religieuze muziek is niets onmogelijk !
Kaarten zijn aan 10,- euro te bekomen bij de koorleden van het Geels Vocaal Ensemble of op 0476 95 51 72. Aan de kassa betaal je 12,- euro.

GEZINSWEEKEND IN POSTEL
Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend.
Op zaterdag 1 oktober is er gezinsdag rond het thema "Verkondig het evangelie aan heel de schepping".   Stefaan Lecleir, directeur van Radio Maria, zal deze dag begeleiden. Het zal een dag worden van gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Meer info op de abdij: 014 37 81 21

werelddag van de rozenkrans
Op zaterdag 1 oktober  willen wij ons weer verenigen om samen de Rozenkrans te bidden. We doen dit tijdens de uitstelling van het Heilig Sacrament en bidden samen tot onze Moeder Maria voor vele intenties maar vooral voor de vrede met God, met de anderen en met onszelf. Tijdens het bidden is er ook gelegenheid het sacrament van de verzoening te ontvangen. De namiddag begint om 15.15 u. in de Sint-Amandskerk en eindigt om 17,15 u. Iedereen is van harte welkom !
Je bent genodigd door: Gebedsgroep Laudate – Gebedsgroep Medjugorje –en Ziekenzorg CM –St.-Amands – Elsum.

markant wordt 60 …
Markant is reeds vele jaren de nieuwe naam voor de vroegere 'middenstands- en burgervrouwen'. Beiden zijn ze meegegroeid met de  tijd...

We wensen Markant een prettige feestavond toe op 23 september, een vruchtbaar werkjaar en nog vele jaren toekomst!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links