Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 14 september 2011

17 – 18 september:VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"ZIJT GIJ KWAAD, OMDAT IK GOED BEN ???"
God denkt niet commercieel of in termen van arbeidsovereenkomsten. Iedereen heeft recht op Zijn rijk, los van menselijke regeltjes. Beroep doen op eigen kunnen en opgebouwde verdiensten maken ook geen indruk op Hem. Logischerwijze blijft Hij eveneens opkomen voor de “minsten”, dat zijn ook de “laatsten”. Help mij, God, om eerlijk op te komen voor die “laatsten”.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Gerard Cuyvers, Josefina Boons, Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans, Hilda Wuyts; Zm Marie Verbist, Edwaar Verellen, Roza Van de Plas, Odile Verbist

08.00 u. Zondagsmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Viering van aalmoezenier Opdebeeck
EINDE VAN EEN APOSTOLAAT
Volgende vrijdag, 16 september, vieren wij feest met en rond aalmoezenier Jos Opdebeeck, die sinds 1980 de pastorale verantwoordelijkheid draagt voor de Geelse gezinsverpleging en het OPZ. Wij doen dat samen met onze bisschop Johan Bonny, met de kadermensen van het OPZ, met de pleeggezinnen en kostgasten en met iedereen die er bij wil horen. Wij beseffen immers, dat er geen voltijdse opvolger voor hem komt.

Dag Jos,
Jos Opdebeeck is de bezorgde priester, die met de fiets door Geel rijdt en bij héél veel mensen gekend is. Zelf kent hij ook héél héél héél veel mensen bij naam en hij draagt ZIJN mensen echt in zijn hart. Buiten zijn werk “voor de kolonie” is Jos zeer bekend om de iconen, die hij schilderde voor heel wat orthodoxe en katholieke kerken. Jos is bekend in binnen en buitenland, maar gaat vanaf volgende maand met pensioen.
Wij zijn blij, dat Jos nog heel wat verantwoordelijkheden blijft opnemen in OPZ en de gezinsverpleging, want een échte opvolger zit er momenteel niet in. In onze geseculariseerde wereld is het niet meer vanzelfsprekend, dat een rijksinstelling slechts voor één godsdienstige overtuiging een volledige ondersteuning uitbouwt, zonder de andere ook te “bedienen”. De zondagsmis in de kapel van het OPZ blijft ondertussen bestaan en Jos laat zijn zieken niet in de steek. 

PLECHTIGE DANKVIERING MET DE BISSCHOP
Om zijn pensioen, om zijn inzet, om zijn goede hart, om zijn vriendschap, om zijn hartelijkheid willen wij aalmoezenier Opdebeeck vieren: nu vrijdag, 16 september om 14.00 u. in de kerk van St.-Dimpna. Bisschop Bonny zal in de eucharistieviering voorgaan en wij zijn allen welkom.

PAROCHIEFEESTEN OP KOMST
In de parochie St.-Amands wordt momenteel serieus vergadert met mensen van de eigen- en de buurparochies, om de parochiefeesten voor te bereiden. Het wordt weer een eetfestijn van jewelste. Hou in ieder geval de datum al vrij: zondag 9 oktober. Wij komen hier uiteraard nog op terug !!!

infomoment voor mantelzorgers
Financiële afspraken en wettelijke regelingen in de thuiszorg
Herlees onze bijdrage nog eens in ons vorig nummer ! Mensen, die zich vrijwillig inzetten voor een zieke buur of familielid worden vroeg of laat geconfronteerd met financiële problemen. CM wil deze mensen niks afraden maar hen vooral sterken in hun positie als vrijwilliger.
Kom op maandag 26 september naar het ACW-huis in de Stationsstraat 158 om 19.30.
Deelname in de kosten: 8,- euro en vooraf inschrijven verplicht op 014 40 34 79 of ziekenzorg.turnhout@cm.be

FEDERATIE-STARTavond IN GEEL
Nu vrijdag 16 september om 19.30 u. kijken wij samen met professor Rik Hoet naar een film, die ons aanspreekt in ons diepste geloof: “Des Hommes en des Dieux”.

Wij citeren even Humo over deze film:
Het eerste wat opvalt, is dat de acht goed overeen lijken te komen met de lokale moslimbevolking. Er hangt hen echter iets boven het hoofd. Religieuze fundamentalisten maken de streek onveilig; enkele Kroatische bouwvakkers worden teruggevonden met overgesneden kelen. De gouverneur smeekt de kloosterlingen om terug te keren naar Frankrijk, maar de abt verkiest om op post te blijven: een goede herder verlaat zijn kudde toch niet bij het naderen van de wolf?
Een meer conventionele regisseur had hier wellicht een knetterende thriller van gemaakt, of een gezwollen melodrama, maar regisseur Xavier Beauvois (van het mooie 'Le petit lieutenant') kiest - en dat siert hem bovenmate - voor een andere, minder voor de hand liggende weg: die van de soberheid, van de ingetogenheid en de contemplatie.
Rustig en sereen, alsof hij stond te filmen op het ritme van een lofpsalm, registreert de cineast de dagelijkse rituelen in het klooster: het wieden van het onkruid, de maaltijden (frieten!), de avondbedes. En geloof het of niet, maar ineens betrap je er jezelf op dat je hartstochtelijk zit méé te leven met die paters: ziedaar, vrienden, de magie van de Cinema.
De broeders – en reken maar dat het ook jóúw broeders zullen worden –  worden vertolkt door toppers als Lambert Wilson en die goeie ouwe Michael Lonsdale. Wanneer de acht aan tafel angstig maar vreedzaam van gedachten zitten te wisselen - blijven of opkrassen? - plakken je netvliezen op het scherm. Wanneer één van hen in een benauwende, slechts door een enkele kaarsenpit verlichte kloostercel de Heer wanhopig om raad vraagt, voel je de tranen in je ogen prikken; en op het moment dat je hun silhouetten ziet opgaan in de sneeuwblizzard - als geesten die oplossen in een melkwitte zee - weet je het wel zeker, grote film.
Tot hier een recensie uit Humo.

Contemplatief en meditatief, indrukwekkend en ingetogen. Dat is de film "Des Hommes et des Dieux" van de Franse regisseur Xavier Beauvois.
Je moet echt geen vaste klant van studiedagen zijn. Iedereen van héél Geel is welkom op deze filmavond.
Samen zoeken en denken over mensen van God … een souvenir voor elke deelnemer en INKOM GRATIS !!!

Onze bisschop vraagt Uw mening (5)
Stromen van gerechtigheid
Ter gelegenheid van het (4)50 jarig bestaan van het bisdom Antwerpen wenst onze bisschop in oktober 2012 een visietekst uit te brengen over de toekomst van ons bisdom. Het wordt een stappenplan met krachtlijnen en opdrachten om samen aan te werken gedurende de komende jaren.
Al voor de vierde keer geven wij wat toelichting over één knooppunt gevolgd door enkele vragen. Uw antwoord op deze vragen ontvangen we graag op “parochiefederatie Geel, Pastoor Van Neylenstraat, 3, 2440 Geel” of in de brievenbus van het parochiesecretariaat in jou parochie. Deze antwoorden worden door ons gebundeld en mee verwerkt in de voorbereiding van de visietekst.
Later op het jaar (op 23 november) kan iedereen samen met ons het gesprek aangaan met de afgevaardigde van de bisschop.
De bisschop dankt nu reeds alle gelovigen voor hun medewerking.

KNOOPPUNT: territoriaal netwerk
De kerk in Geel telt 12 parochies, maar elke parochie is ook verweven met een plaatselijk dorp of buurt. Anderzijds leven mensen tegenwoordig niet meer zo buurtgebonden. Mensen gaan elders werken, elders naar school, elders op zoek naar ontspanning en de familie woont vaak heel ver weg. Daardoor worden sommige parochies heel kleine gemeenschappen en gaan mensen naar de weekendviering die ze kiezen, soms ver weg of in een buurtparochie.
Enkele vragen:

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links