Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 35 - 31 augustus 2011

3 – 4 september: DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Wanneer uw broer gezondigd heeft, wijs hem terecht "
Geef ons, Heer, in uw naam samen te zijn wanneer wij eucharistie vieren, wanneer wij bidden, waar wij in liefde samenzijn en de zorg voor uw mensen en onze aarde op ons nemen. Maak onze parochies tot levende kernen met in ons midden Jezus en zijn evangelie tot centrum.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u.  Zm. Melanie Dams, Alfons Peeters, Eddy Helsen, Louis Peeters, Constantia Helsen en overleden familieleden. Jgt Josefina Boons, Gerard Cuyvers, Gusta Cuyvers, Everest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans en Hilda Wuyts
Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans, Theodoor en Laurent Bens en Louis Geukens

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Godsdienstles geven is een avontuur

HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
Eind september begint het instituut voor godsdienstwetenschappen zijn volgend academiejaar. Het is de plaats, waar mensen worden opgeleid om in onze scholen het vak godsdienst te verzorgen. Reeds vele jaren geleden volgde Gonda Wollants er de opleiding en kwam daarna in de Geelse scholen terecht. Hier haar getuigenis. 

Mei 1985
Een mens kan soms echt wel de juiste beslissing nemen..
Het broedde al langer, die zoektocht naar diepgang, naar antwoorden op religieuze vragen., wellicht vanuit onze achtergrond.. Ikzelf, moeder van jonge kinderen, maakte mee, hoe mijn echtgenoot, Jan, de opleiding pastoraal werker verwerkte.. Het was al een bewuste keuze van ons, dat ik mijn werk als opvoedster zou opgeven als we aan kinderen zouden beginnen. Met een kop vol idealistische dromen en met veel enthousiasme begon ik aan die eervolle taak.. moeder worden en zijn.. Vooral ‘er zijn’ speelde mij parten. Jan, mijn druk bezette man, gaf mij de volle ondersteuning, maar het was mama die er vooral ‘moet zijn’...
Een korte advertentie in het parochieblad over een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen deed me besluiten om diep in de buik van Antwerpen op zoek te gaan naar mijn toekomst.. Daar in de Mutsaertstraat begon mijn verhaal en, na een erg verhelderend gesprek met de toenmalige directeur, schreef ik me in als leerling.. Ik ging terug studeren.. Godsdienstwetenschappen .. Jan en de directeur overtuigden me ervan, om meteen ook de pedagogische cursus aan te tekenen… “we zien wel hoe dat loopt..”
Een mens kan soms echt wel de juiste beslissing nemen..

Mei 2011
Juf, zeg nu es eerlijk.. God bestaat die echt?’ of ‘God en Jezus dat is toch dezelfde hé Juf?’ of ‘Jezus laat een blinde terug zien.. dat kan toch niet hé, Juf?’ of ‘Juf, vertel nog eens het verhaal van hoe Jezus gestorven is..’ of ‘Juf, mag ik Zacheus spelen?
De vragen van de kinderen zijn de basis van mijn lesgeven in het lager onderwijs. Heerlijk is het om hen door middel van verhalen, rollenspel, of andere inlevingsvormen mee te nemen in de dagdagelijkse godsdienstlessen. Vertrekkende vanuit hun eigen kinderleefwereld, samen op zoek gaan naar antwoorden, hun dagdagelijkse beleven met mama of papa, hun vriendjes, met mensen.. terugbrengen in het verhaal van eeuwen geleden, van Paulus, van Ruth, van Johannes, van Jezus zelf. Zo boeiend, zo rijk,.. Bidden gaat dan veel beter. Ze leggen zichzelf daarin. Vieren wordt dan ook mooier.. Eerste Communie, Vormsel,.. nu begrijpen de kinderen dat wel! En zingen is dan van moeten.. zo vaak mogen zingen.. Leuk!
Maar godsdienstles is niet altijd over ‘water lopen’..
We leren dat verdriet, pijn, tegenslag, een plaats moeten krijgen. Ook kinderen zien de honger, het onrecht, ook het sterven van een huisdier, het overlijden van een familielid. Het haalt ook hen onderuit!
In de klas ruimte vinden om te zeggen of niet, om te tekenen dan maar, een gedenkmonumentje maken, iets knutselen,.. en weer een verhaal vertellen en nog een ander verhaal beluisteren, dat al vele jarenlang bestaat en verteld werd en verder verteld wordt.
En dan herkennen, begrijpen een klein beetje.. misschien..
Die kinderen., dat onbeschreven starten in het leven, hun bewegen, ontdekken, proeven en spelen en voelen., gans dat beginnen en voluit leven.. Daar doe ik het voor, dat is het voedsel voor mijn enthousiasme, mijn gedrevenheid. Ik krijg veel meer dan dat ik geef.. zeker weten!
Gonda Wollants
Godsdienstleerkracht Gemeenschapsonderwijs Herentals en Geel

Alle informatie omtrent de opleiding ‘godsdienstleerkracht in het basisonderwijs’ is te vinden op http://www.dsko.be/nl/higwa/welkom

STARTavond parochiefederatie Geel
Vrijdag 16 september om 19.30 u. in de parochiezaal van St.-Dimpna. Federale Startavond kerkelijk jaar 2011-2012.
 “Geloven in Jezus, als gemeenschap elkaar gedragen voelen, ook in moeilijke tijden”.
Dit vertelt ons de film “Des Hommes et des Dieux”.
Tibhirine is een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen van Algerije gehucht. Er wonen (woonden) acht Franse trappistenmonniken. In 1996 werden er zeven vermoord. Hun droom en hun werkelijk bestaan kunnen wellicht een houvast zijn in ons leven. “Des Hommes et des Dieux”, een verfilming van het leven van deze monniken, is zeker de moeite waard om er bij stil te staan. Dag na dag een vreedzame multiculturele samenleving vorm geven is hun doel. Uit liefde voor elke medemens, in alle eenvoud, in alle kwetsbaarheid, gesteund door het geloof en de hoop in God, een authentieke getuigenis afleggen van goedheid en mildheid van de “ander”. Dat is een uitdaging die ze niet uit de weg gaan. Acht monniken, zaaiers van hoop, blijven ons uitnodigen om in verbondenheid onvoorwaardelijk in de voetsporen van Jezus te treden. Om elk mensenhart te winnen voor het goede worden we uitgenodigd om in waarheid ten dienste te staan en in alle vriendschap te beminnen en te delen.
Spreker op deze avond is Rik Hoet, ervaringsdeskundige vanuit de Santegidiobeweging en pastoor van Antwerpen St.-Carolus.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links