Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 34 - 24 augustus 2011

28 – 29 augustus: TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"WIJD UZELF AAN GOD TOE"
Wij staan in ons leven voortdurend voor keuzes Meestal nemen wij heel eenvoudige beslissingen, maar soms gaat het over keuzes, die ons leven en dat van anderen ingrijpend kunnen beďnvloeden.
Dan is er soms moed voor nodig, om ook GODS WIL te laten meespreken bij het nemen van beslissingen. Toch kan dit bevrijdend zijn !
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. zm Dimpna Sterckx, Bernus Van Gorp en overleden kinderen

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

MOEDERDAG EN ACW
Het goede weer had de mensen niet thuis gehouden noch op vakantie gestuurd op 15 augustus. Op heel wat plaatsen werden de moeders gevierd, zoals in de St.-Amandszaal, waar een kleine 400 mensen opdaagden, om “gesoigneerd” te worden door een 30-tal vrijwilligers. … De opbrengst wordt op 30 december verdeeld naar goede doelen in de grote quizavond in de zaal van Elsum.

Naar een nieuw begin
Volgende week staan wij er helemaal anders voor. Wie op het marktplein van Geel wil door raken, doet dit best te voet. Zelfs de kleine kant is nu dicht omwille van rioleringswerken. Nog een beetje en de Pas wordt eenrichtingverkeer, maar vooral : op veel vlakken start een nieuw jaar. De verenigingen beginnen te vergaderen. De scholen beginnen met nieuwe boeken, nieuwe klassen, nieuwe leerlingen. De parochies nemen een nieuw werkjaar onder handen en in de parochiefederatie start een nieuwe beleidsploeg: het federatieteam wil stilaan de krachten bundelen, om te werken aan één parochiefederatie met 12 parochies en het wil dit stelselmatig doen. Daarom wordt getracht, om voorlopig zo weinig mogelijk te veranderen, maar na een half jaar moeten wij toch een eerste evaluatie kunnen maken. Weer gaat er een pastoor met pensioen. De vrijgestelden en de vrijwilligers zijn allemaal een jaartje ouder geworden, maar er is ook hoop. Niet enkel kommer en kwel, want nieuwe mensen hebben beloofd, zich achter en voor de kar te spannen en dit moet lukken.
Van harte nieuwe kracht toegewenst in dit nieuwe werkjaar !

FEDERATIE-STARTavond IN GEEL
Vrijdag 16 september
om 19.30 u. gaat in de parochiezaal van St.-Dimpna naar gewoonte onze Federale Startavond van het kerkelijk jaar door. “Geloven in Jezus, als gemeenschap elkaar gedragen voelen, ook in moeilijke tijden”. Dit vertelt ons de film “Des Hommes et des Dieux”.
Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren negentig. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun arbeid, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de  vastberadenheid bij de monniken om er te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om naar Frankrijk terug te keren.

Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme.

De Franse regisseur Xavier Beauvois vertelt het verhaal in een bedachtzaam tempo – het ritme waarmee de monniken hun dagelijkse contemplatieve leven lijden –  en gebruikt daarvoor prachtige beelden vol religieuze metaforen. Geloven in gemeenschap is niet de held uithangen maar alles delen wat in je leeft en vertrouwen op de boodschap die Jezus ons geeft.
Volgende week meer hierover.

Onze bisschop vraagt Uw mening (3)

Stromen van gerechtigheid
Ter gelegenheid van het (4)50 jarig bestaan van het bisdom Antwerpen wenst onze bisschop in oktober 2012 een visietekst uit te brengen over de toekomst van ons bisdom. Het wordt een stappenplan met krachtlijnen en opdrachten om samen aan te werken gedurende de komende jaren.
Om deze tekst zo realistisch mogelijk te maken, vraagt hij de hulp van alle gelovigen van ons bisdom. In de werktekst, die aan de parochies ter bespreking is voorgelegd, vraagt hij uw mening over een aantal knooppunten.
Al voor de tweede week geven wij wat toelichting over één knooppunt gevolgd door enkele vragen. Uw antwoord op deze vragen ontvangen we graag op “parochiefederatie Geel, Pastoor Van Neylenstraat, 3, 2440 Geel” of in de brievenbus van het parochiesecretariaat in jou parochie.
Deze antwoorden worden door ons gebundeld en mee verwerkt in de voorbereiding van de visietekst.
Later op het jaar (op 23 november) kan iedereen samen met ons het gesprek aangaan met de afgevaardigde van de bisschop.
De bisschop dankt nu reeds alle gelovigen voor hun medewerking. De volledige tekst van de brochure is nog steeds te bestellen op telefoon 014 58 23 83.

KNOOPPUNT: verkondiging
De kerkgemeenschap is een geloofsgemeenschap en een geloofsgemeenschap heeft maar zin, als zij haar geloof kan doorgeven. Dit doen, daarmee zijn momenteel meer mensen bezig, dan je zo maar zou denken: ouders aan kinderen, grootouders aan kleinkinderen, godsdienstleerkrachten aan leerlingen, catechisten aan kandidaten voor doopsel, eerste communie en vormsel. Maar het verhaal slaat momenteel moeilijk aan in onze geseculariseerde wereld. Toch zoeken steeds meer mensen naar zingeving en spiritualiteit.

Vragen:
* Waar situeert de christen van het bisdom Antwerpen, de christen van Geel zich in dit proces ?
* Hoe kunnen wij vandaag de Blijde boodschap ter sprake brengen?
* Hoe kunnen wij een missionaire kerkgemeenschap zijn?
 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        

Externe Links