Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 33 - 17 augustus 2011

20 – 21 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
" IK GEEF U DE SLEUTELS VAN HET RIJK DER HEMELEN "
Jezus vraagt aan zijn leerlingen wie hij voor hen is. Doorheen de lezing VAN DIT WEEKEND vraagt hij vandaag aan mij:”Wie ben ik voor jou?? Een tochtgenoot?? Een inspiratiebron?? Een historische figuur?? Een …”
Probeer er zelf eens woorden aan te geven.
Voor mij betekent Jezus …
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. zm avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Rouwen, hoe moet het nu verder …

Zeven bijeenkomsten met lotgenoten in rouw

Rouwen om verlies
je verlaten voelen
er alleen voor staan
het niet meer aankunnen

Een geliefd mens is gestorven
de wereld staat stil

Hoe moet het nu verder?

Bij wie mag ik mijn verhaal doen?
Er gaat een dierbaar iemand dood. Plotseling of na een lang ziekteproces. Het is je partner, je kind, je moeder of vader, je broer of zus, je beste vriend(in),...
Dikwijls krijgen rouwenden dan de raad: ‘Je moet vooruit. Praat er niet meer over. Gewoon doorleven!’ Dit is een raad van mensen die niet beseffen hoe diep het verlies van een dierbaar persoon iemand kan raken en kwetsen. Verdriet vraagt aandacht, want het kan je leven stilzetten, je krachten wegnemen, het zicht op de toekomst belemmeren.
Een ander kan je verdriet niet afnemen maar wel zeggen dat het er mag zijn, dat je niet alleen verder moet, dat er iemand is die luistert en meeleeft. Bij zulke mensen kan je echt sterk worden, omdat je je niet sterk hoeft te houden.
Al enkele jaren wordt in de Kempen voor rouwende mensen een reeks van zeven avonden ingericht. Ook dit jaar hebben we dit aanbod. Door inzicht bij te brengen in het rouwproces, door het meevoelen van anderen, door het verhaal te doen van de eigen pijn en door te luisteren naar hen die al een beetje licht zien kan men langzaam verdriet verwerken.

Hoe wordt er gewerkt ?
Deze avonden bieden een kans tot ontmoeting met mensen die een gelijkaardige verlieservaring hebben meegemaakt. Tijdens deze avonden wordt er tijd gemaakt voor ieders verliesverhaal. We hebben het over: omgaan met verwarrende emoties, reacties van de omgeving, moeilijke dagen, herinneringen, troost en hoe nu verder? Ieder mag zijn/haar inbreng doen volgens eigen ritme en openheid van het moment.
De begeleiding is in handen van Rachel Van Hoof en Bennie Weijs.

Voor wie ?
Voor ieder die geconfronteerd wordt met verlies van een dierbare en bereid is in een groep ‘tochtgenoten' daarover tot uitwisseling te komen.

Praktisch
Wanneer? Telkens op dinsdagavond van 19.30 u tot 21.30 u.
Onthaal vanaf 19.15 u.
Data: 4 oktober 2011
            8 november 2011
            6 december 2011
            10 januari 2012
            7 februari 2012
            6 maart 2012
            27 maart 2012

Waar? Deze bijeenkomsten gaan door in een parochielokaal in de abdij van Tongerlo, aan de zij-ingang langs de Oevelsedreef.
Je kan je wagen parkeren op de parking op het binnenplein, via dezelfde ingang.
Deelname in de onkosten: 1,5 euro per bijeenkomst.
Het is de bedoeling dat je de zeven bijeenkomsten volgt. Laat zo mogelijk vooraf weten dat je wilt deelnemen.
Dit kan per telefoon of per mail bij
Rachel Van Hoof
rachelvanhoof@telenet.be
gsm 0495 20 53 58
of
Bennie Weijs
bennieweijs@hotmail.com
tel. 014 26 79 20 ( na 20.00 u.)
Misschien is de stap naar deelnemen voor jou niet gemakkelijk en wil je er graag vooraf eens over praten, meer informatie vernemen. Aarzel dan niet en bel of mail naar Bennie of Rachel.

FEDERATIE-STARTavond IN GEEL
Vrijdag 16 september
om 19.30 u. gaat in de parochiezaal van St.-Dimpna naar gewoonte onze Federale Startavond van het kerkelijk jaar door. Dit jaar kijken wij naar de film “Geloven in Jezus, als gemeenschap elkaar gedragen voelen, ook in moeilijke tijden”. Dit vertelt ons de film “Des Hommes et des Dieux”. Volgende week meer hierover. 

Onze bisschop vraagt Uw mening

Stromen van gerechtigheid
Ter gelegenheid van het (4)50 jarig bestaan van het bisdom Antwerpen wenst onze bisschop in oktober 2012 een visietekst uit te brengen over de toekomst van ons bisdom. Het wordt een stappenplan met krachtlijnen en opdrachten om samen aan te werken gedurende de komende jaren.
Om deze tekst zo realistisch mogelijk te maken, vraagt hij de hulp van alle gelovigen van ons bisdom. In de werktekst, die aan de parochies ter bespreking is voorgelegd, vraagt hij uw mening over een aantal knooppunten.
We zullen in het parochieblad de volgende weken telkens wat toelichting geven over ιιn knooppunt gevolgd door enkele vragen. Uw antwoord op deze vragen ontvangen we graag op “parochiefederatie Geel, Pastoor Van Neylenstraat, 3, 2440 Geel” of in de brievenbus van het parochiesecretariaat in jou parochie.
Deze antwoorden worden door ons gebundeld en mee verwerkt in de voorbereiding van de visietekst.
Later op het jaar (op 23 november) kan iedereen samen met ons het gesprek aangaan met de afgevaardigde van de bisschop.
De bisschop dankt nu reeds alle gelovigen voor hun medewerking.

KNOOPPUNT: GEBED EN VIERING
De kerkgemeenschap is een biddende en vierende gemeenschap. Christenen maken tijd voor momenten ven bezinning of gebed en daarin staat de Bijbel centraal. We moeten leren samen liturgie vieren in een priesterarme kerk: eucharistie, gebedsdiensten, vieringen van het liturgische jaar, de seizoenen en de gebeurtenissen in een menselijk leven. Toch blijft de drempel naar de liturgie voor velen hoog. De predicatie is dan ook een belangrijk gegeven om de Bijbelse teksten te actualiseren. 

Vragen:
* Hoe kunnen we werken aan verzorgde liturgie?
* Wat kan beter, wat is voor verandering vatbaar?
* Hoe kan ons kerkgebouw een geschikte gebedsplaats voor onze parochie blijven?
* Wie kan ons, in de toekomst, voorgaan in gebed en viering?

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32

Externe Links