Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 32 - 10 augustus 2011

13 – 14 augustus: TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
15 augustus TENHEMELOPNEMING VAN MARIA
"VROUWEN MET EEN GROOT GELOOF"
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft..
(Psalm 121)

18.00 u. zm August Helsen en Germaine Binnemans, Colette Helsen en Julienne Thomsin, jgt Dimpke Verachtert en Gust Mertens; zm familie Mertens-Diels, Verachtert-Verachtert; Evi en Clement Schelles, Emiel Verwerft Maria Lambrechts

08.00 u. familie Louis Van Hoof-Cuyvers Cluyts en Verlooy

08.00 u. zm Maria Vanuytven

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Moederdag bij ‘t ACW
Op maandag 15 augustus organiseert ACW van heel Geel zijn jaarlijks moederdagontbijt. Dit is echt een kans, om  met een heerlijk buffet,  je gezin, familie en vooral alle moeders eens te verwennen. De opbrengst van dit ontbijt wordt , tijdens de ACW-trefquiz op 30 december 2011, integraal weg geschonken aan de prijzenpot  voor Geelse goede doelen.
Je kan komen ontbijten vanaf 08.30 u. tot 11.00 u.  in de zaal van St.-Amands  Kostprijs voor een volwassene bedraagt 10 euro en kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen 5 euro. Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis. Inschrijven kan bij voorzitter Jozef Goebels op 014 57 71 97.

gespreksronde van het bisdom
Van begin september tot eind december 2011 vindt in ons bisdom een gespreksronde plaats, met als doel zoveel mogelijk gelovigen en gemeenschappen te doen nadenken over de toekomst van onze kerkgemeenschap. Er circuleert momenteel een tekst van de bisschop die je bij onze parochies kan verkrijgen. (bel gewoon 014 58 23 83 en wij zorgen voor een exemplaar). Op woensdag 23 november  houden wij een vergadering met zo veel mogelijk mensen die hun mening kwijt willen over de tekst en de bisschop heeft beloofd, om met alle tendensen rekening te zullen houden speciaal daarom zal er die avond ook iemand van de bisschopsraad aanwezig zijn op de vergadering.
Wij komen in de komende parochiebladen nog uitgebreid terug op deze voorstellen van de bisschop en vragen aan alle geïnteresseerde gelovigen, om die avond nu reeds aan te kruisen op hun keukenalmanak of in hun agenda.

bezinning in Postel
Op zaterdag 25 september organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een geloofsdag rond het thema “Credo! Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde”. Frederic Testaert, de jonge abt van de Norbertijnenabdij van Postel zal deze dag begeleiden. Kostprijs bedraagt 20,- euro (middagmaal inbegrepen)
Dit is de eerste van zes geloofsdagen die door zullen gaan op het Contactcentrum van de abdij van Postel. Daarmee wil de abdij ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn velen van onze gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen nergens meer vertellen van de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft. Deze dagen zijn dus bestemd voor al wie zijn geloof wil verdiepen én voor al wie meer wil weten wat Rooms-katholieken nu werkelijk geloven. Postel wil de deelnemers dieper binnenvoeren in het mysterie van het geloof, in de inhoud van onze geloofsbelijdenis zoals deze teruggevonden wordt in de catechismus van de Katholieke Kerk. 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31  

Externe Links