Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 29-30-31 - 20 juli 2011

23 juli - 7 augustus: 17 - 19 ZONDAGEN DOOR HET JAAR
OP REIS MET “DE MEESTER”
In de evangelielezingen van deze weken trekken wij met de apostel-evangelist Matteus rond in de streek van het meer van Genezareth. Jezus vertelt … Jezus deelt in woord, brood en vis … Jezus verbaast vriend en vijand …
Met Jezus en door Jezus vertelt de kerk ons een verhaal voor mensen die bezig zijn. “Doe, zoals ik U voorgedaan heb !”
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u Zm Victor Peeters-Maria Lievens, Petrus Vermeulen-Dimpna Leysen, Constantia Vermeulen, Louis Vangeel, Tine Bastiaens, Frans Dresselearts en overleden familieleden, Louis Vissers en Lieve Gielen

08.00 u. morgenmis

18.00 u avondmis

08.00 u Zm Gaston Krieckemans, Marie Claes, Celine Hermans; Zm Fam Criekemans–Mellebeeckcx en Wuyts

18.00 u jgt avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

uw parochieblad IN de vakantie
Wij beginnen terug teksten
in te zamelen voor het nummer dat op woensdag 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen.
Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.

Zo maar eventjes weg …
De één wat vroeger, de ander wat later … Er was een tijd, dat verenigingen de vakantietijd opzochten, om grote activiteiten te organiseren. De grote kermissen werden verschoven naar juli en augustus, want dan moesten de mensen niet gaan werken. ’t Was vakantie en dan kon je op de mensen rekenen.
… Héél anders gaat het vandaag. Familiefeesten worden verzet naar begin juli of helemaal eind augustus. Er wordt gehaspeld en gespind met datums, want iedereen (van IJzerbedevaart tot grote wielerwedstrijden) moet zijn datum hebben VOOR ofwel NA de grote trek. Mensen zijn weg.
Zelfs uw eigenste parochieblad heeft je enkele weken in de steek gelaten en eigenlijk hebben wij ’t niet gemist. Geel is stil … zelfs de werken op de markt zijn met vakantie en het nieuws is ook bij ons opgedroogd … komkommertijd en zonder dat die komkommer vol bacteriën zit! Mensen zijn er efkes tussenuit, de één vandaag de ander overmorgen.
Toch vergaderden de beleidsverantwoordelijken van onze parochies in een hels tempo, want na de vakantie moeten wij verder en de taken komen hemelhoog af op steeds minder mensen. Er wordt gewerkt aan een federatie van 12 parochies, waarbij enkel het parochieblad nog over NOORD en ZUID zal spreken. Onze priesters staan voor onmogelijke taken. Diensten zullen moeten worden overgenomen door leken of … verdwijnen. Op héél wat mensen kunnen wij rekenen, maar elke parochie is op zoek naar helpende handen. Onze federatie wil in september starten met een nieuw federatieteam en wij mikken op 25 leden. Er werd met de 12 parochies al vergaderd over kerkmuziek, vormsel en eerste communie. De doopsels zullen volgen en de uitvaarten en de bedevaarten en de secretariaten … ’t is vakantie, maar rust is er niet.
Mogen wij met elke lezer een beetje van die onrust delen, dan dragen wij later samen de grote taak ? 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28    

Externe Links