Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 22 juni 2011

25 – 26 juni: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
SACRAMENTSZONDAG
"WIE EEN DEUGDZAAM MENS OPNEEMT"
Vandaag en de komende zondagen gaan wij met Matteus terug op weg in de tijd door het jaar. De eerste apostel, die na Jezus’ hemelvaart de pen ter hand nam, laat de volgende weken Jezus weer aan het woord. Jezus, die ons door parabels, vergelijkingen en voorbeelden (niet door wetteksten) iets probeert te leren. Hij leert ons niet in de hemel te komen. Hij wil ons leren, als mensen samen te leven. Kom, Heer Jezus, kom !

18.00 u. jgt Bertha Vangenechten, Jan en Louis De Pooter

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op de preekstoel in Herentals
Reeds voor het derde jaar wordt in Herentals tijdens de vakantie “de preekstoel” georganiseerd. Elke dinsdagavond wordt iemand geconfronteerd met de vraag :”Wat betekent het voor jou, als je zegt dat je christelijk gelovig bent”. Elke spreker krijgt een half uur niet meer en niet minder. Daar zijn ze streng op.
Je staat ervan te kijken wat voor een verscheidenheid er daar op die preekstoel verschijnt! Ze zijn er niet verlegen, om de interessantste mensen aan te spreken en wonder boven wonder zeggen die elke keer nog “Ja” ook.
Alles gaat door in de Herentalse St.-Waldetrudiskerk. Vanaf  19.30 speelt het historische kerkorgel aangepaste muziek. Om 20.00 u. (als er geen files zijn) bestijgt de spreker de oude marmeren preekstoel en getuigt gedurende 30 minuten over zijn geloof. Nadien wordt iedereen uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, ondereen en met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.  

Als je de lijst van sprekers ziet, dan ga je er wel “U” tegen zeggen. 

Verder info kan je steeds vinden op e-mail : info.heiligehuisjes@gmail.com
Wij trekken in alle geval een paar keer naar Herentals. Rij je mee ???

sacraments(ZON)dag
Op deze zondag gaat in sommige streken de sacramentsprocessie uit. In de lange kerkgeschiedenis is dit feest nog niet zo erg oud. Het heeft zeker ook te maken met de communiefeesten en de verering voor Jezus in de eucharistie. Ook het zogenaamde “lof” kadert in deze verering. Men trekt met de geconsacreerde hostie (feestelijk uitgesteld in een monstrans) rond door de straten, geeft soms communie thuis aan de zieken, of bezoekt de communicanten aan huis. Sacramentsdag (10 dagen na Pinksteren) is voor ons nog steeds de allerlaatste afsluiting van de Paastijd. Wij begeven ons in “de tijd doorheen het jaar” en wij horen terug het evangelie volgens Matteüs, elke zondag opnieuw.

uw parochieblad IN de vakantie
* Vandaag "woensdag 22 juni" kreeg je het nummer 25. Volgende week krijg je nummer 26 (27-28) met informatie voor drie weken.
Binnen drie weken komt nummer 29 (30-31) met informatie voor weer eens drie weken tot 22 juli.
Dan is er geen parochieblad tot woensdag 20 juli "het nummer 29"
* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op woensdag 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen.
Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.
Ondertussen zullen heel wat parochiesecretariaten aan zomerrust toe zijn en dan vallen wij voor dringende zaken terug op onze pastores, van wie naam en telefoonnumer op blz. 2 van ons blad iedere week vermeld worden.

79STE BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 6 juli heeft de 79ste Kempische bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Vorig jaar vertrokken we vanuit Geel met een volle autobus. Hopelijk zijn we dit jaar ook weer met velen om naar jaarlijkse traditie Onze Lieve Vrouw daar te gaan groeten.
De prijs bedraagt dit jaar 20 euro. Je kan inschrijven via het secretariaat van je parochie of rechtstreeks bij Jef en Annie Boonen – Verachtert, Stationsstraat 14c. Telefonisch kan je hen bereiken op 014 59 31 30.
Het uur van vertrek zal je enkele dagen voor de bedevaart vernemen. Laten wij ook dit jaar onze intenties toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw met het gouden hart. Inschrijven voor 25 juni 2011 

invullen en berekenen van belastingsbrieven
De ploeg van het ACW trekt nog steeds rond voor het invullen van onze belastingbrief.
Vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Breng vooral je afrekening van vorig jaar mee, want daarop staan heel wat gegevens, die nergens anders voor herhaling te vinden zijn. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af.

Gratis. Belangeloos en gemakkelijk !!!! Telkens vanaf 19u.

Je kan nog terecht op volgende plaatsen:

Meer informatie bij Rony Van Hemelen, Katersberg 50 c, 014/58.96.39, rony.van.hemelen@geel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links