Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 15 juni 2011

18 – 19 juni: DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
ZO ZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEF GEHAD OPDAT WIJ ALLEN ZOUDEN LEVEN
Vader, Zoon en Geest ze horen samen. Het is de Geest die ons voortdurend opjaagt om in Jezus’ voetsporen te treden. Alleen op die manier kunnen we de liefde van God voor zijn wereld en zijn mensen ook werkelijk zichtbaar maken.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Als de (wie)rook om je hoofd is verdwenen … 
Ze zijn weer voorbij … de communiefeesten. Twaalf parochies in Geel. Twaalf plaatsen, waar de voorbije 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren weer zeer veel mensen “tot de parochie behoorden”. Dat is dus deze week weer 24 keer voorbij. Als er één aspect van ons kerk-zijn is, dat regelmatig van duizend en één zijden onder vuur ligt, dan is het wel het “communiefeest”. Het is een woord dat sommigen in de gordijnen jaagt, een woord, dat mensen verafschuwen en dat andere mensen vertedert. Je zal maar grootouder zijn, of onderwijzer in het tweede leerjaar, of fotograaf, of catechist, of traiteur of zaaluitbater, mode-ontwerpster, bloemschikster of parochiepriester !!! Zelfs verkopers van ballonvluchten zien tegenwoordig brood in hun aanbod als communiecadeau.
Twintig jaar geleden waren mensen er zeker van, dat deze feesten niet lang meer zouden meegaan. Ze waren ten dode opgeschreven, door de commercie ingepalmd en ten prooi gevallen van “ongelovigen”, die alleen maar op een vertederende manier de kassa wilden laten rinkelen. En toch !!!
Toch staan ze er ieder jaar weer: die paar honderd communicanten in de Geelse parochies. De tijd dat iedereen meedeed, is voorbij. Maar ondertussen groeit daardoor het besef, dat steeds opnieuw kinderen (en hun ouders) blijven kiezen voor een kerkelijk feest. Zeggen dat het “enkel voor de cadeaukes” is, of voor de moemoe of voor de lok, dat klopt niet meer. Wie het daarvoor doet, heeft keuze genoeg en je wordt er niet meer voor nagekeken door de buren of de rest van de familie. Godnogaantoe.
En ieder jaar worden er op elke parochie weer mensen gevonden, die zich voor de kar spannen. Elke keer zijn er ouders, die mee hun schouders zetten onder een zinvolle voorbereiding en ieder jaar is het weer een feest, met een versierde kerk, met gespannen gezichten, die na de viering duchtig OEF kunnen zeggen en ondertussen blij zijn, dat het weer goed was. Sommige catechisten zeggen dan wel, dat ze “weer een moeilijk jaar” achter de rug hebben. Zij slaken een kreet van verlichting en hopen maar dat ze voor zo’n klus volgend jaar weer opgeladen raken. In andere parochies in het zelfde jaar kijken ze dan weer terug op een reuze-jaar, met reuze-bengels en met reuze-ouders. Dáár zijn ze er zeker van, dat de ploeg er volgend jaar nog een jaartje bij doet.
Na al die feesten kwamen de catecheseploegen van onze 12 parochies samen, om de toestand te bespreken. Het werden twee vergaderingen in het pastoraal huis van Geel in Winkelomheide en het werden twee avonden, die spraken van geloof, hoop en liefde … In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze vergaderingen gaven mensen moed om samen zorg te dragen voor de jonge kerk van Geel. Het waren mensen met een boodschap voor alle gelovigen en de mensen van onze pastorale ploeg, die gekomen waren om te luisteren, die konden alleen maar zeggen “dankuwel ! Dank zij jullie geloof kunnen jonge Geelse gelovigen blijven geloven.

uw parochieblad denkt al aan de vakantie
Vorige week schreven wij het reeds. Omdat de drukkerij in juli verlof neemt, verschijnt uw parochieblad slechts beperkt gedurende de maand juli en moeten de teksten voor enkele nummers wel heel vroeg binnen zijn. Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies. Wij geven een overzicht:
Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.
* Vandaag "woensdag 15 juni" hou je het nummer 24 in de hand….We gaan stilletjes naar het verlof en woensdag 22 juni is er het nummer 25
…!!!.en let nu op !!!...
"het nummer 26", dat verschijnt op woensdag 29 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 22 juli. Zorg dus dat alles op de parochies is op 18 juni. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte. Hou ook daar rekening mee.
Dan is er geen parochieblad tot woensdag 20 juli "het nummer 29"
MAAR…!!!.en lAAT U nu ZEKER NIET VANGEN !!!... want
De teksten van nummer 29
(met informatie en misintenties tot 12 augustus) moeten in de parochie zijn voor 25 juni (en dat wordt met een “N”geschreven en niet met een “L” !!!) Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 24 juli tot 13 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 25 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.
* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op woensdag 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen. Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.
Ondertussen zullen heel wat parochiesecretariaten aan zomerrust toezijn en dan vallen wij voor dringende zaken terug op onze pastores, van wie naam en telefoonnumer op blz. 2 van ons blad iedere week vermeld worden.

79STE BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 6 juli heeft de 79ste Kempische bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Vorig jaar vertrokken we vanuit Geel met een volle autobus. Hopelijk zijn we dit jaar ook weer met velen om naar jaarlijkse traditie Onze Lieve Vrouw daar te gaan groeten.
De prijs bedraagt dit jaar 20 euro. Je kan inschrijven via het secretariaat van je parochie of rechtstreeks bij Jef en Annie Boonen – Verachtert, Stationsstraat 14c. Telefonisch kan je hen bereiken op 014 59 31 30.
Het uur van vertrek zal je enkele dagen voor de bedevaart vernemen. Laten wij ook dit jaar onze intenties toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw met het gouden hart. Inschrijven voor 25 juni 2011 

invullen en berekenen van belastingsbrieven
De belastingbrievenploeg van het ACW toert momenteel weer door onze stad. Veel mensen zijn tevreden. Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Breng vooral je afrekening van vorig jaar mee, want daarop staan heel wat gegevens, die nergens anders voor herhaling te vinden zijn. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af.

Gratis. Belangeloos en gemakkelijk !!!!

Meer informatie bij Rony Van Hemelen, Katersberg 50 c, 014/58.96.39, rony.van.hemelen@geel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links