Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 23 - 8 juni 2011

11 – 13 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
"STROMEN VAN LEVEND WATER"
Levengevende God, zend ons uw geest van Pinksteren, ook wij zijn soms bang. Maak van ons tot durvers, durvers, die kiezen voor verbondenheid en verantwoordelijkheid. Maak ons zo tot geestdriftige christenen, die elkaar steunen en bemoedigen in woord, in daad en gebed.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Jgt ’s Jongers Mathilde, August Verhaert en overleden familieleden

08.00 u. Zm fam Louis Van Hoof-Cuyvers-Cluyts en Verlooy; Zm Maria Vanuytven

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

uw parochieblad denkt al aan de vakantie
Droog of nat, ….’t is juni en dan moeten wij al gaan denken aan de vakantiemaanden. Omdat de drukkerij in juli verlof neemt, verschijnt uw parochieblad slechts beperkt gedurende die maand en moeten de teksten voor enkele nummers wel heel vroeg binnen zijn. Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies. Wij geven een overzicht:

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

79STE BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 6 juli heeft de 79ste Kempische bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Vorig jaar vertrokken we vanuit Geel met een volle autobus. Hopelijk zijn we dit jaar ook weer met velen om naar jaarlijkse traditie Onze Lieve Vrouw daar te gaan groeten.
De prijs bedraagt dit jaar 20 euro. Je kan inschrijven via het secretariaat van je parochie of rechtstreeks bij Jef en Annie Boonen – Verachtert, Stationsstraat 14c. Telefonisch kan je hen bereiken op 014 59 31 30.
Het uur van vertrek zal je enkele dagen voor de bedevaart vernemen. Laten wij ook dit jaar onze intenties toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw met het gouden hart. Inschrijven voor 25 juni 2011 

ZOMERDAGEN in MOL
De Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert van 18 tot en 22 juli in Sunparks te Mol haar ‘zomerdagen’. Dit is een ideale combinatie van vakantie, gebed en bezinning voor gezinnen en alleengaanden.
Dit jaar verlopen de dagen onder het thema: ‘Kom om Mij te vinden'.
In de voormiddag is er telkens gelegenheid voor gezamenlijk gebed en samenzang, een onderricht en een eucharistieviering. In de namiddag is men vrij en worden er keuzeactiviteiten aangeboden. Elke dag is er een grote avondsamenkomst.
Er wordt zelfs gezorgd voor een kleuter- en kinderprogramma en je kan zowel  voor één dag komen als voor een deel van het programma. Ook alleen voor de eucharistievieringen ben je welkom.
De prijs is afhankelijk van de bungalow die je er huurt (4, 6 of 8 personen). Als je voor één dag komt, is de prijs 22,50 euro.
Enkel de eucharistievieringen bijwonen, is gratis (vrije bijdrage).
Volgende sprekers komen aan het woord:

Info, inschrijving en prijzen: lydiaderidder@skynet.be, of 016 60 56 78 en 0479 72 56 71. Inschrijven kan ook via de website www.kcv-online.be. 

invullen en berekenen van belastingsbrieven
De belastingbrievenploeg van het ACW toert momenteel weer door onze stad. Veel mensen zijn tevreden. Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Breng vooral je afrekening van vorig jaar mee, want daarop staan heel wat gegevens, die nergens anders voor herhaling te vinden zijn. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af.

Gratis. Belangeloos en gemakkelijk !!!!

Meer informatie bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links