Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 22 - 1 juni 2011

4 – 5 juni: VIJFDE PAASZONDAG
"VADER, VERHEERLIJK UW ZOON"
Op elke zondag van deze paastijd hoorden wij als evangelie een stukje uit de afscheidsrede van Jezus in het relaas van de apostel Johannes. Jezus bidt en preekt al die weken, dat de mensen DE VADER zouden leren kennen … de WARE GOD. Wij willen Hem leren kennen, niet zozeer met ons verstand, maar met ons hart en onze ziel. Maar om God te leren kennen – altijd opnieuw – hebben wij de hulp van Jezus en de Heilige Geest van Pinksteren nodig. … Met Jezus tot de Vader!
Naar het rode bijbeldoosje

11.00 u. Eerste Communie

18.00 u.

08.00 u. jgt Jozef Geukens, Philomena Vanreusel en Melanie Kempen; Zm Maria Vanuytven

11.00 u. Vormsel met vormheer Van Lommel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

universele prijzen voor uitvaarten ??? EEN KWESTIE VAN SOLIDARITEIT.
Twee weken geleden stond er op bladzijde 11 van de algemene katern van dit blad een artikel over de tarieven voor uitvaarten en in sommige “huishoudens” van Geel rezen er heel wat vragen hierrond. Omdat er zo veel reactie kwam, besloten wij, om de zaak gedetailleerd uit de doeken te doen, in de hoop dat de details dan ook gelezen worden…
Het artikel vermeldde, dat er voortaan “één uitvaarttarief” is in heel Vlaanderen. Dit tarief kwam tot stand door een akkoord tussen de Belgische bisschoppen en de Vlaamse regering. De aandachtige lezer kon hieruit wel leren, dat er één tarief is, maar dat er met dat ene tarief nog mogelijkheden zijn. Zo maken ze in het bisdom Brugge van dit tarief een “basistarief “, waar ze dan nog een paar kantjes en broderiekes kunnen aanbreien, die de prijs verhogen. Bij ons weten, gebeurt dit enkel in het bisdom Brugge. Anderzijds is er de verdeling van al dit geld en daarmee wordt in elk bisdom op een andere manier omgegaan. Het artikel meldde een verdeling uit een bepaald bisdom maar niet dat van Antwerpen. En dát zorgde dan voor de gemelde verwarring.
Wie in de kerk trouwt, of begraven wordt, betaalt daarvoor zeker niet alleen het personeel of de kaarsen of andere kosten. In dit bedrag zit heel wat solidariteit van medechristenen. Anderzijds zijn er binnen de kerk heel wat mensen, die bijdragen tot “het gepaste afscheid” en voor die mensen is het woord “vrijwilligerswerk” (zeker in dit jaar van de vrijwilliger) geen ijdel woord. In het begrafenistarief  zit dan wel een solidaire bijdrage voor de algemene werking van kerkelijke diensten allerlei en van de hele Vlaamse kerkgemeenschap, die hierin één van haar middelen van zijn bestaan vindt. Geloof dus niet, dat het zangkoor betaald wordt door de familie. Denk niet, dat de organisatie van de gebedswake betaald wordt. Weet dat heel wat vrijwilligers met de pastores mee op pad gaan, zonder hiervoor betaald te worden. In ons bisdom – anders dan elders – is er zelfs geen cent opbrengst voor de parochie vervat in het begrafenistarief. Geloof wél, dat dit allemaal wel wat kost, zonder dat het in het Vlaamse uitvaarttarief” vergoed wordt.

HIER DE VERDELING, ZOALS DIE IN HET BISDOM ANTWERPEN VERLOOPT:
De begrafenisondernemer stort per uitvaart 250 eur. aan de parochie.

En dan …. Is het op. De 250 euro’s zijn verdeeld en de parochie houdt er zelf niks aan over, hoewel zij wel de verdeling van al dat geld moet doen. Zij is de brievenbus. De 50 eur. zoals het algemene artikel vermeldde, bestaat dus niet in het bisdom Antwerpen. Voor huwelijken gelden de zelfde tarieven, maar dán geeft de kerkfabriek 40 van haar deel af aan de parochie.
En en en … tot hier deze “financiële” lezing.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links