Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 25 mei 2011

28 – 29 mei: ZESDE PAASZONDAG
Donderdag 2 juni HEMELVAART VAN DE HEER
"IK ZAL DE VADER VRAGEN EN HIJ ZAL EEN ANDERE HELPER STUREN"
Wij kunnen het als autonome wezens maar moeilijk vatten, dat we behoren tot een groter geheel. De verbondenheid met de ander écht beleven, valt ons soms zwaar. We voelen eerder de afstand dan de nabijheid. En toch ... God gaat met ieder van ons een innige relatie aan. Aan het leven zelf zullen we het herkennen. Zie jij al iets?
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Jgt Vangenechten Jan, Bertha en Louis De Pooter; Jgt Win Verherstraeten, Gust en Ludo Nevelsteen, Germaine Verachtert, Linda Taels

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dimpna ter ere !
Onder de borrelende klanken van organist Aloïs traden 10 Geelse pastores door de statige Sint-Dimpnakerk naar het hoogaltaar. Verheugend is altijd de aanwezigheid van onze vrouwelijke pastores. De kerk was vol gelopen met biddende mensen, bedevaarders, met burgmeester en schepenen en dankbare mensen die blij waren dat ze op 15 mei Dimpna en Gerebernus extra konden vereren.
Pastoor Jan heette iedereen welkom: "Hij heeft nog wel wat tegengesparteld, maar is nu zeer vereerd dat hij hier vandaag mag voorgaan: Paul Sannen.” In oktober zal Paul afscheid nemen, maar Jan hoopte dat hij 15 mei elk jaar in zijn agenda wou plaatsen om mee met de Geelse pastores te komen vieren. Dat was beloofd volgens Paul Sannen!
Het doet ook ons zo'n deugd dat we er elk jaar mogen bij zijn om Sint-Dimpna en Gerebernus speciaal op die mei-dag te mogen vereren. Maar ik mis al een paar jaar de 'gasten van de kolonie' in groep, met hun begeleiders. Daar moet toch 'n mouw aan te passen zijn!
Als tussenzang zongen wij: "Zalig zij, die Jezus' naam belijden...". Zouden wij daar niet aan kunnen toevoegen: "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen". Ik ben er zeker van dat God een mooi plaatsje voor hen heeft voorbereid.
In zijn homilie vertelde pastoor Paul, hoe hij, in zijn jeugd, samen met vader en moeder en het hele gezin van Mol naar Geel fietste en dat vader onderweg steeds het verkeersbord 'gezinsverpleging' moest uitleggen. Mol heeft ook zijn processie (die van de H. Doorn). Maar de Sint-Dimpnaprocessie: dat is nog andere koek: zei hij. Dimpna kon putten uit haar krachtbron: het diepe geloof van haar moeder. En zo kon ze ook herhaaldelijk verzaken aan de duivelse voorstellen van haar vader, koning, zelfs tot in de marteldood.
De laatste tijd zijn wetenschappers druk bezig met allerlei onderzoeken rond Sint-Dimpna en Gerebernus. Gelukkig is niet alles naspeurbaar. Niemand kan toch ontkennen dat duizenden bedevaarders met hun geesteszieken bij Dimpna soelaas en zelfs genezing hebben gevonden. Waarom moest zij dan zo nodig uit onze heiligenkalender verdwijnen?
"Wat Sint-Dimpna het meest zal verheugen", zei Paul, "is dat er zoveel Geelse mensen in en buiten het O.P.Z., dagdagelijks ten dienste staan van onze geesteszieken. Die moeten wij vandaag en de volgende eren!”  Paul legde ook de link naar 15 mei 1993: dag waarop 15 mei werd uitgeroepen tot Internationale Dag van het Gezin, én naar Sint-Jozef. “Die brave timmerman zal, evenmin als Gerebernus, blij geweest zijn dat hij steeds de tweede viool moest spelen." Ook zij verdienen onze aandacht: Geelse Gezinsverpleging én de Verpleging van het Gezin “het zijn zorgen voor ieder van ons."
Tot slot zongen wij: "O Geel, uw faam klonk door de landen, van Oost tot West van Zuid tot Noord.
Uw kolonie, de grootste stichting, die nergens haar weerga vond (vindt)"
(ingezonden stuk, auteur bekend).

foto’s van de dimpnaviering
Tijdens de Dimpnaviering van 15 mei werden prachtige foto’s gemaakt, die iedereen kan bekijken op het internet. Wie wil, kan ze er ook bestellen, of anders naar de winkel komen in de Stationsstraat. Klik op www.fotomilow.pixendpro.be Als je daar bent, klik je op “albums” en je zoekt “St.-Dimpna 15 mei” .
Dit is de link waar je de foto’s kan zien en bestellen. Foto MILOW is natuurlijk ook gewoon bereikbaar in de winkel, voor wie niet zo opgezet is met electronica. En wij … kunnen Luc en Carine alleen maar dankbaar zijn voor deze documenten!

HET HUBERTUSKOOR GAAT VREEMD
Voor wie het nog niet wist: het Hubertuskoor van Ten Aard heeft een relatie met het Zeuntcomitee en daar komen ze openlijk voor uit! Samen organiseren ze een zangavond, waarop ze zich, onder het goedkeurend oog van het publiek, eens lekker kunnen uitleven. Is het Hubertuskoor dan ontrouw geworden aan de kerk? Zeker niet. Ook vroeger zette het koor al eens regelmatig een stap in de wereld met een concert, een zangavond of een studentikoze cantus. De belangrijkste taak bleef echter de muzikale verzorging van de liturgische vieringen. Het enige verschil met toen is, dat het koor recent werd opgesplitst in een kerkkoor en een profaan koor. Het kerkkoor blijft zich zoals altijd inzetten voor de religieuze aangelegenheden, terwijl het profane koor zich buiten de kerk richt.
Daarvan kan je mee genieten op vrijdag 27 mei om 20.00 u. in de parochiezaal van Ten Aard. Op het programma van deze zangavond staan sfeerliederen, drinkliederen, luisterliedjes, barbershop- en promsmuziek en - om gezellig af te sluiten - streekliederen en Zeuntliederen. Naast de koorzang wordt onder het motto 'Zingen is geZeunt' (Zingen is gezond of 't Is zonde als je niet zou meezingen) ook heel wat samen gezongen. Iedereen is welkom bij een frisse Zeunt of een gezonde frisdrank. Wij gaan een zorgvuldig gekozen lijst van populaire liedjes kracht bij zetten. Inkom: 3,- euro.

SCHATTEN VAN DOENERS
Dit jaar, het Europees jaar van de vrijwilliger, verzamelt Kerk & Leven verhalen over Schatten van doeners. Dat zijn vrijwilligers die in een parochie, vereniging, wijk of in het leven van anderen van grote betekenis zijn en het daarom verdienen om eens in de bloemetjes te worden gezet. Kent u in onze parochies of in onze stad ook een Schat van een doener?
Vertel uw verhaal via Kerk&leven Schatten van doener, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of op 03 210 08 87 schattenvandoeners@kerknet.be
Vermeld steeds uw naam, adres en telefoonnummer én de naam van de vrijwilliger. U ontvangt een wenskaart die u aan uw Schat van een doener kunt schenken.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links