Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 18 - 4 mei 2011

7 – 8 mei: DERDE PAASZONDAG
" HIJ WERD DOOR HEN HERKEND AAN HET BREKEN VAN HET BROOD "
Jezus bleef voor die avond vertoeven bij Zijn twee Emmaüsgangers …Een stoel bijschuiven, … een extra bord spaghetti, … het logeerbed opdekken, … de achterdeur los laten … Voor wie doen wij dat ???
Naar het rode bijbeldoosje
Dinsdag 10 mei/ FEEST VAN DE HEILIGE PATER DAMIAAN

18.00 u. Jgt. Julia enJan Vangheel, Janneke en Jeanine Vangheel, Patrick en Isidoor Verachtert, Jos Lathouders, Fons en José Vangheel. Zm Fons Taels, Frans en Leon Taels, Marie Geboes, Isidoor Gilissen en Rosalie Daems. Zm Marcel Goris, fam. Goris en Van Hove

08.00 u. Zm Wim Lembrechts, Zm fam. Louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts en Verloo

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

JAN MERTENS – DANK U WEL
De Goede Week leidde ons naar het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, Pasen. Wie deelnam aan een of meerdere vieringen zag dat de vieringen verzorgd waren. Er was door veel mensen, veel tijd ingestoken. Telkens op het einde van de viering dankte Jan Mertens de vele helpende handen die de Goede Week en Pasen tot de moeite waard maakten. Jan had veel mensen aangesproken en warm gemaakt om actief deel te nemen aan de vieringen. Hij vergat echter steeds weer dezelfde persoon te bedanken, nl zichzelf. Daarom doen we het graag langs deze weg: Bedankt Jan, voor je inzet en begeestering; omdat je zo mooi voorging tijdens deze vieringen. Als je Jan één van de dagen tegenkomt, geeft hem maar een (figuurlijk) schouderklopje. Hij zal er deugd van hebben.

van pasen naar onze geelse heiligen
Nu Pasen achter ons ligt, is het voor de ware Gelenaar, die ook nog gelovig is, uitkijken naar het feest van onze eigen heiligen: Dimpna en Gerebernus. Hun feest wordt traditioneel gevierd op 15 mei en dat is dit jaar ook het geval. De laatste keer, dat dit feest op een zondag viel, was in 2005. Het was toen ook een “Dimpnajaar” en het feest werd daarom in volle glorie gevierd. In heel de streek viel het water met bakken uit de hemel en in Geel straalde de zon … Dimpna’s feest viel toen zelfs op Pinksteren, de processie ging uit en de bisschop van Antwerpen ging mee rond in onze straten.
De viering zal dit jaar NIET met processie zijn, de viering zal NIET om 10.00 uur zijn, de bisschop zal er deze keer NIET zijn, maar de viering zal toch “écht Geels “ zijn. Heel wat zangkoren moeten die dag in eigen kerk optreden. Toch hebben wij aan alle “zangers van goede wil” gevraagd, om op post te zijn. Wij zingen samen met de koren en met de priesters die zich kunnen vrij maken, de mooiste hulde die dán mogelijk is aan ONZE Dimpna en ONZE Gerebernus.
Elke Gelenaar is genodigd en de pastoor van Holven, die Geel later op het jaar verlaat, zal voorgaan en de feestrede uitspreken. Elke Gelenaar is welkom … en verwacht. Zondag 15 mei om 10.30 u. in de St.-Dimpnakerk.

van palmenmarkt naar het marktplein

Ondertussen zijn wij het “werfverkeer”in het centrum van Geel al een beetje gewoon. De kerk van St.-Amands staat sommige dagen op zwaar isolement. De terrasjes hebben tijdens de laatste week van de paasvakantie nog een laatste keer op volle toeren kunnen draaien tussen aan- en afvoerend verkeer. De weergoden hebben er voor Geel een extra schep bovenop gedaan, alsof het goede weer in de uitverkoop stond voor de grote werken begonnen. Er hangt spanning in Geel. Sommigen lopen op hun tenen van de spanning, maar wij leven met de goede belofte van de gemeentelijke brochure, dat het resultaat mooi zal zijn. Dat is dan toch een grote troost.
Wij zullen het dikwijls moeilijk hebben. Wij zullen sommige gewoontes moeten veranderen,. Wij zullen “nieuwe wegen moeten zoeken” om onze weg in Geel te vinden.
Maar dat is toch niet de weg van elke diepgelovige ??? Of zitten wij ernaast ??? Of heeft dat niks met de werken op de markt te maken ???

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

Externe Links