Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 27 april 2011

30 april - 1 mei: TWEEDE PAASZONDAG, BELOKEN PASEN
" ACHT DAGEN LATER WAS JEZUS WEER BIJ HEN "
“Wij hebben de Heer gezien!” vertelden de leerlingen vol vrede en vreugde aan hun vriend Tomas.
Maar Tomas twijfelt, wacht af, bekijkt het nog even, het kan nu niet. Zijn vrienden laten hem echter niet los, zij blijven getuigen van hun geloof.., misschien ook een opdracht voor ons, die durven geloven zonder gezien te hebben?
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Jgt Wim Daemsn Zm fam Daems – Helsen; Zm fam Boons

08.00 u. Marie Claes en Gaston Krieckemans, Celine Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Mensen nabij zijn 2010-2011 (DEEL 7)
DE ZIEKE MENSEN ONDER ONS

’t Is een veel gestelde vraag in de quiz: “Noem vier van de zeven werken van Barmhartigheid.” Ken je ze nog ???

Ze komen zowat uit het evangelie van Matteüs, die vertelt, dat God de mensen op de laatste dag zal oordelen naar zes normen. “Ik had honger…, ik had dorst…, ik was naakt…, ik was vreemdeling…, ik was ziek…, ik zat in de gevangenis …”

Als er dan één werk is, waar onze Katholieke kerk traditioneel zeker aandacht voor heeft, dan is het wel de zorg om de zieken. Eén van de zeven sacramenten is de ziekenzalving en Jezus zelf staat in het evangelie regelmatig vermeld als iemand die de zieken genas. Waarom zouden zijn volgelingen dan ook anders zijn?

Heb je trouwens gezien, dat het evangelie spreekt over zieken bezoeken? Al dan niet gezond zijn, werd aan God overgelaten. De mens moet de zieke enkel met aandacht en warmte omringen.

In Geel heeft iedere parochie zijn ziekenzorgkern en die mag er wezen. De zorg en de bezorgdheid om de zieken is wel van alle tijden en de ouderen herinneren zich nog wel, dat heel vroeger dikwijls de pastoor eerst bij de zieke werd geroepen, nog voor er een dokter aan te pas kwam. In de jaren zestig kwamen de ziekenzorgkernen er vooral onder impuls van die grote mutualiteit, die de parochiale kernen dan ook nog steeds financieel steunt. Mensen gingen mensen bezoeken en die kernen kwamen dan wel uit Turnhout, het waren weer eens Gelenaars, die mee aan de wieg stonden. Zonder Clement Kenis en Piet Vandersteen, was ziekenzorg nooit geworden wat het nu is. Een pluim!

Ziekenzorgkernen proberen rond de grote feesten daar te zijn, waar zieken hen nodig hebben. Er kan een geschenkje af. Er wordt een feest georganiseerd. Sommige ziekenbezoekers  nemen “hun” zieke er eens een paar uur tussenuit. Heel wat parochies hebben een “bezigheidsclub” of beoefenen een hobby samen met hun zieken … kaarten, knutselen, breien haken … wij zagen het met Palmenmarkt nog maar eens in de zaal van het college. Ook zorgen ze voor hun zieken. Ze werken in de parochie mee, om de ziekenzalving te organiseren of om de communie bij de zieken rond te brengen. Sommige kernen trekken naar het ziekenhuis om de zieken te bezoeken en er het nieuws van de parochie rond te brengen. Ziekenzorg organiseert bedevaarten naar Lourdes, naar Scherpenheuvel en … ook naar Zandhoven, waar het hele jaar door grote activiteiten worden opgezet voor zieken uit heel Vlaanderen.

Ja, die ziekenzorgkernen verzetten grote werken van barmhartigheid. Tegen dat God aan hen die grote quizvraag zal stellen, moeten zij niet bang zijn! Fantastisch grote mensen doen en deden hun best in de ziekenzorgkernen van onze Geelse parochies. Te veel om op te noemen en te belangrijk, om sommigen te vergeten. Sommige zijn overleden, andere kunnen niet meer door ouderdom, maar blijven met hart en ziel verbonden. Ja, veel ziekenbezoekers zijn er nog bij van toen de kern gesticht werd. Dat is een teken, dat ze er met hart en ziel bij willen zijn, en dat ze het niet moe worden. Het getuigt van hun ijver, maar het wil ook zeggen, dat velen zelf al moeten bezocht zouden moeten worden.

Natuurlijk wordt die ziekenzorg ook officieel gedragen, niet enkel door een mutualiteit, niet enkel door de parochies zelf, maar ook door de ziekenpastoraal, die in ons bisdom functioneert. Antwerpen heeft een aparte vicaris voor de “caritas”, de zorg om mensen en die organiseert de pastoraal in onze ziekenhuizen. Aalmoezeniers en pastorale werk(st)ers zijn sinds mensenheugenis aan het werk in de gezinsverpleging en het ziekenhuis. Veel rusthuizen hebben de hulp vanuit de pastoraal en ze genieten ervan. Ook daar kunnen zij op de hulp van veel vrijwilligers rekenen.

Onze zieken worden goed in de watten gelegd in Geel! Je zou soms willen ziek zijn, om onder de hoede van onze zorgenden te komen, maar gezond zijn is toch ons hoogste goed. Het is het eerste, wat wij elkaar toewensen met nieuwjaar en elke keer, wanneer wij het glas heffen en er een wens bij doen.

…  Gezondheid. !!!

Marcel De Vries

ERFGOEDDAG 2011: ‘ARMOE TROEF’
Volgende zondag is er voor de elfde keer Erfgoeddag. Organisaties over heel Vlaanderen zetten het lokale erfgoed in de kijker. Dit jaar onder het thema ‘Armoe troef?’ Armoede is van alle tijden en helaas nog steeds geen voltooid verleden tijd. Ook in Geel.
In de bib loopt Foto’s, gedichten en verhalen van mensen van bij ons. Vandaag 2011. … nog tot 1 juni.
Het stadsarchief benadrukt in ‘Armoede in Geel’ met het leven van fictieve Gelenaars uit verschillende eeuwen die in armoede leefden. De Geelse seizoenarbeider in de 1800. Ook nog tot 27 mei.
In het klokkenmuseum, het lampenmuseum, het gasthuismuseum en het bakkerijmuseum doen ze ook mee in het thema.
Ja, kom maar eens buiten en laat je rondleiden door kerken en musea.
Meer inlichtingen bij de het stadsarchief op Werft 30, of 014 56 66 90. Ook de toeristische dienst in de Halle weet er meer van, want zondag start ook het nieuwe toeristisch seizoen.
De Tamboerkens maken muziek en zang uit vroeger tijden herleven. Het Geels Amateur Toneel speelt straatventers, stropers en landlopers. Maar ook scènes uit de school en uit de kroeg....

OP STAP MET WILLEM ELSSCHOT IN BLAUBERG
Volgende zaterdag kan je met Rik Van Braband, oud-leraar Nederlands en geschiedenis aan het Sint-Jan Berchmanscollege van Mol, ook gaan wandelen rond de bossen en pleisterplaatsen van Willem Elsschot in Herselt. Het Willem Elsschot wandelpad is zo’n 7 km lang. Het vertrekt aan de kerk in Blauberg. Het wordt een belevenis waarin cultuur en natuur erg mooi verenigd worden en we durven al verklappen dat de tussenstop in de bekende taverne Mie Maan een ervaring wordt die je niet licht zal vergeten.
Deze activiteit wordt georganiseerd door Davidsfonds Geel en is volledig gratis! Meer info aldaar.
Afspraak op zaterdag 30 april om 14.00 u. aan de kerk in Blauberg

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links