Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 14 - 6 april 2011

9 – 10 april: VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
" DE OPWEKKING VAN LAZARUS "
Een gelovig mens aanvaardt zijn leven én zijn sterven in vertrouwen op Jezus, op zijn Woord. “Voor christenen heeft de dood niet het laatste woord. Zijn religieuze verbondenheid met God spreekt dat tegen. Door Jezus’ dood, gezien vanuit zijn opstanding, heeft de christen de geloofszekerheid, dat lijden en dood hen niet kunnen scheiden van God.”
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Jgt Josephina Peeters; Zm Jules Vermeulen; Jgt Van den Brande Mit; Zm Nietveld Vic

08.00 u. Zm familie Louis Van Hoof – Cuyvers – Cluyts en Verlooy

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Bel-Geel meer dan ooit in de kijker.
De film  “Belle Bel“ komt eindelijk op het kleine scherm. Na enige vertraging is het dan eindelijk zo ver. Op zaterdag 16 april om 16.00 u. komt de film ‘Belle Bel, pittoresk dorp tussen duin en plas’,  op VRT ÉÉN. Hij behandelt een groot stuk natuur maar evenzeer een deel cultuur en geschiedenis van het mooie Bel. We ontdekken een aantal mooie landschappen, een lappendeken van natte graslanden, akkers, naaldbossen, stuifduinen, heide en vennen, alle met hun eigenheid van rijke fauna en flora. Zeker ook vanuit historisch oogpunt is het een interessant gebied, met sporen van bewoning sinds de bronstijd en met rijke dorpstradities, waarvan ‘Toontje’ wellicht de meest opvallende. Een niet te missen documentaire van kineast Frans Verhoeven.

de dimpnasarcofagen en de wetenschap
Pas een week voor deze tekst geschreven werd, kregen wij onder grote belangstelling het rapport te horen over de historische resten uit een ver verleden, die nog steeds in Geel verwijzen naar de oorsprong van onze gezinsverpleging. Grote geleerden en enthousiaste werkers hebben het ciborium onderzocht, de kist met de stenen resten van de doodskisten van Dimpna en Gerebernus. Eén kist ??? Twee kisten ??? Eén kist en een deksel ??? Sommigen keken met een bang hartje uit naar ontluisterende rapporten. Onzekerheid en angst waren troef en sommigen vonden het te ver gaan. Zou er geen “bedrog” gaan uitkomen ??? Is dit zo ?
Er kan niet genoeg onderzoek gedaan worden, naar historische achtergronden van een mooie kant van ons Geels verleden! Elke vondst, die ons zegt, dat vele eeuwen geleden mensen geloofden in mekaar, in God en in de kracht van mensen, die álles voor hun God en hun medemensen over hadden … elk van die vondsten is ook een bewijs van een getuigenis uit een ver verleden. Mensen van Geel hebben geloofd in de kracht van mensen voor hun medemensen. Getuigenis van een diep geloof.
Wetenschappelijke bewijzen van menselijke waarden, die wél te schatten zijn … niet te meten!

MESSA DA REQUIEM VAN VERDI
Het Vlaams Symfonisch Orkest komt naar Geel. Muziekliefhebbers mogen zich klaar houden voor zaterdag 9 april. Die dag staat er magniefieke muziek voor de vastentijd zo maar bij ons geprogrammeerd.
Op zaterdag 9 april om 20.30 u. wordt het Requiem van Verdi uitgevoerd in de Sint-Dimpnakerk.
Dit Requiem is theatraal en groots en vereist een grote bezetting: vier koren (waarbij het Geels Vocaal Ensemble) met 140 zangers, vier solisten en een volledig orkest brengen een grandioos concert.
Wij durven dit concert van harte aanbevelen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij de koorleden of rechtstreeks op 0476 95 51 72.
In voorverkoop kostgen ze 15,00 euro en aan de kassa: 18,00 euro.

ONTSLAG VOORZITTER M.I.N.
Johan Merckaert was meer dan 10 jaar voorzitter van “Mensen In Nood” Geel. Hij was een zeer goede voorzitter. Door promotie in scholen en organisaties werd gezorgd, dat M.I.N. draaide: als voorzitter had hij de handen vol. Mensen in nood helpen weekte tussen de vrijwilligers soms moeilijke discussies los: “Hoe helpen wij deze mensen echt?” En bij spanningen of het ontwarren van een knoop keek iedereen naar Johan voor het laatste woord … Soms was dan, na zo’n keuze, de nacht erna toch veel tekort. Met een warme glimlach willen we hem dan ook bedanken, voor de jaren van hechte samenwerking en volgehouden trouw.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links