Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 12 - 23 maart 2011

26 – 27 maart: DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
" JEZUS EN DE SAMARITAANSE VROUW "
In een gesprek met Jezus ziet de Samantaanse vrouw opeens zichzelf. Waar ben ik mee bezig? Wat is mijn leven waard? Grenssituaties, crisismomenten doen ook ons nadenken, In de veertigdagentijd spreken we af om na te denken over de waarde van ons leven. Misschien vinden we in dit kleine gedicht van Willem Barnard verwoord wat we zelf zo moeilijk kunnen zeggen:

Ik vind mijn vorm, waar ik mijn grenzen voelde.
Ik vind mijn wezen, waar ik niets bedoelde,
dan mens te zijn voor God, naar wie ik heet.
Naar het rode Bijbeldoosje

18.00 u. Zm Heylen Hilda, Heylen Staf, Dierckx Anna

08.00 u. Morgenmis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BROEDERLIJK DELEN CONCREET
Nu zondag kunnen wij ons Broederlijk Delen concreet maken, door deel te nemen aan de sobere maaltijd in Holven (wel even telefoneren dat je komt) of door zo maar onaangekondigd naar de kerk van Zammel te trekken. Om half negen gaat daar de klassieke zondagsmis door, maar de mensen nemen er in de kerk plaats aan de koffietafel om zo aan de viering deel te nemen. Achteraf wordt een zalig ontbijt in de kerk aangeboden aan alle deelnemers en die worden verzocht een vrije bijdrage te leveren voor Broederlijk Delen.

OXFAM-WERELDWINKEL BRUNCHT…

Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie voor eerlijke handel in Vlaanderen. Je herkent de voedingsproducten van meer dan 90 partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan het merk Oxfam Fairtrade. Daarnaast strijdt Oxfam-Wereldwinkels via educatief werk en politieke campagnes voor een rechtvaardige wereldhandel. Oxfam-Wereldwinkels is een eerlijk alternatief met respect voor het Zuiden! Dat konden de aanwezigen onder andere merken op de startavond van Broederlijk Delen en van de Geelse Vasten op Aswoensdag.
Om de Oxfam-Wereldwinkels meer bekendheid te geven organiseert Wereldwinkel Geel elk jaar een brunch. Ook dit jaar willen de medewerkers van Wereldwinkel Geel iedereen uitnodigen. En zoals elk jaar worden er zoveel mogelijk wereldwinkelproducten gebruikt om een (h)eerlijke feesttafel te bereiden.
U bent van harte welkom in het Ontmoetingscentrum  van Winkelomheide  op zondag 3 april. De tafel is voor u gedekt van 11.00 u. tot 14.00 u. Inschrijven is wel verplicht en kan op 014 58 32 92 of in de Wereldwinkel zelf, Kollegestraat 20, tot woensdag 30 maart.

SPIRITUALITEIT IN POSTEL
Pater Benny van de Postelse abdij nodigt alle geďnteresseerden uit op 19 maart om 09.00 u. voor de spiritualiteitstag op het gastenkwartier van de abdij van Postel. Pater Benny spreekt er zelf in twee conferenties over het thema “De H. Mis beter verstaan”. De deelnemers maken ook de pontificale hoogmis mee. Er is een warme maaltijd voorzien. Er is mogelijkheid tot biechten en de dag wordt afgesloten met aanbidding van het Allerheiligste. Kostprijs bedraagt 20,- euro en je kan je verder informeren in de abdij zelf: 014 34 81 21

BANNEUXDAG MET DE GROEP VAN MEDJUGORJE
In Banneux gaat jaarlijks een internationale Medjugorje gebedsdag voor de Benelux en Duitsland door. Dit jaar is dit op zaterdag 2 april en Eerwaarde Pater Pilar zal er de gewaardeerde gastspreker zijn. Geďnteresseerden kunnen dit laten weten aan Marlene Truyens of aan Eric Fourneau, dan kunnen de verplaatsingen samen gedaan worden. 014 71 92 64.

Het programma bij de Broeders van St.-Jan in Banneux is als volgt:

PANNENKOEKENDAG BIJ KVG
De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten is een organisatie die zich rocht op alle mensen van heel Geel. Het hele jaar door staan zij op de bres voor hun leden, maar dan moet er natuurlijk ook wel enig “zaad in het bakje” komen en daarvoor doen zij een beroep op het allerbreedste publiek.
Op zondag 27 maart van 14.00 u. tot 18.30 u. staat het parochiecentrum van St.-Dimpna, Rijn 3, voor ons allen open en worden de bezoekers getrakteerd op een waren PANNENKOEKENSLAG.
Iedereen welkom en van harte aanbevolen..

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links