Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 10 - 9 maart 2011

12 – 13 maart: EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGETIJD
" Jezus wordt bekroond in de woestijn "
Op de lange weg, o God, naar het land van uw belofte gaan wij door donkere dalen. Hoe zouden wij in staat zijn ons zelf staande te houden en elkaar te behoeden? Wees Gij, o God, voor ons een bodem onder onze voeten, een steun in onze rug, een woord van leven, zodat wij niet verwijderd raken van U en van elkaar. Zodat wij volhardend voortgaan het Licht, tegemoet.
Naar het rode Bijbeldoosje

15.00 u. Huwelijksmis Nicky De Clerck- Nathalie De Jaeghere

18.00 u. Avondmis

08.00 u. Zm familie Louis Van Hoof-Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Welkom op Aswoensdag
 
Vandaag begint de veertigdagentijd. Wij gaan op weg naar Pasen. Ieder volk heeft zo zijn eigen manier om de sobere tijd aan te vatten. Met de Nederlanders en de Limburgers vieren wij carnaval. De Duitsers hebben hun “Rozenmontag” en de Fransen hun “Mardi Gras”, maar daarna is het uit. In het agrarische Europa tot de negentiende eeuw beleefden de mensen zo al een hard seizoen. De wintervoorraden waren eraan en het jonge groen moest nog komen. Wat een feest, als Pasen eraan kwam !!! Paasbloemen, -eieren, -hazen !!! De natuur gaf terug, wat door de winter was achteruit geschroefd.
Vijftig jaar geleden, was het vasten bij ons stilaan in onbruik geraakt. Fabrieksarbeiders moesten het hele jaar door even hard werken. Mijnwerkers en mensen die hun knapzak moesten meenemen, werden ook van het vasten vrijgesteld. Dan volgde de jeugd … de bejaarden … Het kwam zo ver, dat de pastoor van Ten Aard op de preekstoel verkondigde:”Ik ga de vastenbrief van de bisschop hier niet voorlezen, want jullie moeten niet meer vasten. Alleen die dikke non daar van voren … en daar zal ik in de loop van de week wel eens gaan klappen …”
Vanaf toen vindt vasten zijn betekenis al 50 jaar in BROEDERLIJK DELEN met de mensen van het Zuiden.
Doe mee !!! Vandaag nog !!! ’t Is Aswoensdag !

* Kom deze avond om 19.00 u. naar de federale viering met asoplegging in de kerk van St.-Amands, of sluit in de loop van de dag nog aan bij de vieringen in onze parochiekerken !!!
* Kom om 20.00 u. naar de zaal van St.-Amands, waar Lieve Van Gestel komt vertellen over Burundi. Wij kijken naar films over de actie Broederlijk Delen en drinken samen een “vastenglaasje” van de Wereldwinkel
Iedereen welkom !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links