Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 9 - 2 maart 2011

5 – 6 maart: NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
9 maart: ASWOENSDAG
" Het huis, dat op de rots gebouwd stond "
Rotsgrond: wij spreken al eens over “vaste grond onder de voeten.” Voor mij is dat: mij niet laten meeslepen door trends, schijnwaardes, uiterlijke schijn. Daar kan ik niet van leven. Maar de eenvoudige waarheid: ‘Hou van God en van uw naaste’, daar kan ik me aan optrekken, ook al heb ik het daar in de praktijk al eens moeilijk mee.
Blijf mijn houvast, God.
Naar het rode Bijbeldoosje

18.00 u. Avondmis

08.00 u. Zm familie Versmissen Kuypers

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

EERST EEN ASKRUISJE HALEN
Op Aswoensdag, nu volgende week begint de 50ste campagne van Broederlijk Delen. Ook begint dan de veertigdagentijd. Wij beginnen onze vasten met een aswoensdagviering voor heel Geel in de St.-Amandskerk om 19.00 u. Overdag zijn er in verschillende andere parochies op diverse uren ook vieringen met askruisje. Iedereen is overal welkom. Daarom zijn wij “barmhartige stede”. 

INFORMATIEAVOND BROEDERLIJK DELEN

Na de viering in St.-Amands, trekken wij naar de nabijgelegen St.-Amandszaal voor een avond rond Broederlijk Delen.
Nadat wij een drankje van de Wereldwinkel geproefd hebben kijken wij naar de campagnefilm voor dit jaar over de boeren van Burundi.
In het noorden en het centrum van Burundi steunt Broederlijk Delen partnerorganisaties die werken rond plattelandsontwikkeling.
Ruim 90% van de Burundezen woont en werkt op het platteland. Daarom is plattelandsontwikkeling het belangrijkste thema voor Broederlijk Delen. Via partnerorganisaties werken ze aan toegang tot landbouwgrond, voedselzekerheid, productie en het op de markt brengen van landbouwproducten. Daarnaast is de steun aan vredesopbouw en een harmonieuze samenleving een rode draad van hun beleid in Burundi.
Broederlijk Delen heeft geen eigen projecten in Burundi, maar steunt enkele nationale en lokale Burundese organisaties. INADES Formation Burundi en ADISCO zijn 2 grotere partnerorganisaties die in het centrum en het noorden van het land actief zijn en met wie Broederlijk Delen samenwerkt.
Meer hierover kan je horen op die avond en wij komen er hier nog op terug.
De avond zelf komt Lieve Van Gestel uit Wuustwezel ons vertellen over haar reis naar de projecten in Burundi. Ook kijken wij met de aanwezigen even nostalgisch terug naar de 50 voorbije campagnes van Broederlijk Delen in een historische film.
Daar willen wij bij zijn. Afspraak in de parochiezaal van St.-Amands, volgende week woensdag om 20.00 u.

Volgende week begint de veertigdagentijd … ook in Geel.
Wij proberen een overzicht te geven over onze parochies heen

Woensdag 9 maart
Overdag: viering met asoplegging in …
19.00: Aswoensdagviering met asoplegging in St.-Amands
20.00: Broederlijk Delenavond

Vrijdag 18 maart april
12.00 – 20.00 u koffiestop aan de Colruyt

Zondag 27 maart
10.00: Kerkelijk ontbijt in Zammel

Woensdag 13 april
19.00: Boeteviering in Holven

Woensdag 20 april
19.00: Boeteviering in Ten Aard en St.-Amands

Zondag 17 april
Palmzondag en -markt

Witte Donderdag 21 april
19.00: Witte Donderdagviering in Zammel, Punt en St.-Dimpna

Goede Vrijdag 22 april
15.00 u: kruisweg: St.-Dimpna, Ten Aard, Elsum, Holven, Larum, Stelen en St.-Amands.
19.00 u: Goede Vrijdagviering in Winkelomheide en Bel.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links