Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 7 - 16 februari 2011

19 – 20 februari: ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Bemint Uw vijanden "
‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’ luidt een gezegde. Maar Jezus’ oproep en uitleg, die wij dit weekend in de vieringen bij Matteus horen, zijn dat ook. Wanneer Jezus ons vandaag oproept, om onze vijanden te beminnen, betekent dit niet, dat iedere soldaat een roos in de loop van zijn geweer moet steken. Politieke tegenstrevers moet zich niet te intiem gaan ver-zoenen. Niet door hard te roepen “love and peace”, zal er vrede komen. Jezus vraagt vandaag, dat mensen elkaar graag zouden zien. Ondanks meningsverschillen, respect hebben voor elkaar. Ondanks naijver, blijven praten. Ondanks teleurstelling, blijven samen de draad oppakken. Dat betekent vandaag “je vijanden beminnen”.

18.00 u. jgt Germaine Verachtert, Gust en Ludo Nevelsteen, Linda Taels en Wim Verherstraeten

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Mensen nabij zijn 2010-2011 (DEEL 5)
Ze zijn met zo’n twintig  jonge mensen ( tussen 13 en 33 jaar ) en ze doen allerlei dingen die te maken hebben met toekomst, geloven, engagement, Wereld Jongeren Dagen, misdienaarwerking , op kamp gaan en films bekijken. Ze hebben hun eigen SOT-lokaal (met een eresaluut aan de Barmhartige Stede.)  Ze situeren zich binnen de kerk en als je gaat kijken naar de website van ons bisdom dan is Geel daar een pijler. Op dit moment zijn ze zowat onthoofd, omdat Paul Reynders als vrijgestelde jeugdpastor overgeplaatst is naar Turnhout. Ze zijn echter niet verweesd. Het bisdom biedt immers begeleiding aan tijdens deze overgangsfase. Als je met hen contact opneemt, valt één ding op: enthousiasme ( en dat doet deugd).
Op hun website (tijdelijk in sluimerstand) http://sites.google.com/site/sotjeugdpastoraalgeel/ lees ik een aanbod van filmavonden, kruispuntvieringen ( 2 keer per jaar), misdienaarswerking (vooral Geel Zuid), bezinningsavonden voor jongeren,( Knooppunt) en er is een Emmaüsgroepje (voor iets oudere jongeren). Twee dingen die ze ook nog doen, wil ik wat uitdiepen.

De pluswerking
(Plussers, pluswerking, kringwerking, kring 13, 13 plus, jongerenkerk).Het gaat over jongeren (heel vaak start het na het vormsel) die geregeld samenkomen en op een eigen wijze op zoek gaan naar zingeving. Je hebt ze in alle maten en soorten: van sterk uitgebouwde groepen tot heel bescheiden werkingen. In Geel is het eerder bescheiden en wordt er geput uit misdienaars en vormelingen. Het bisdom heeft een visietekst uitgewerkt die ik graag even naar voor breng. Ze gebruiken een beeld dat het dynamische en de groeikracht van de pluswerking kan uitdrukken:  de zonnebloem. 

Elke bloem groeit ergens in de grond. Een pluswerking heeft haar wortels in de wereld. Een typisch kenmerk van de zonnebloem is dat zij zich naar de zon keert. De zon verwijst naar God, naar Licht, naar Leven en Liefde. Plussers richten zich naar die God, die inspirerend werkt. Plussers willen deze goddelijke warmte laten doorzinderen in al wie hen ergens onderweg mag tegenkomen.

‘De draagkracht van de stengel.’
Plussers willen kiezen voor enkele weloverwogen waarden vanuit het geloof in Jezus, die mensen opricht. Respect, creativiteit, vrijheid, verwondering en heelheid zijn de waarden die mee de ruggengraat van een pluswerking vormen.

‘De uitstraling van de bloem.’
Het meest zichtbare van een zonnebloem is de bloem zelf. Bij een pluswerking is dit het concrete aanbod. In dit aanbod zitten vier accenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarschijnlijk zullen ze niet allemaal elk moment even sterk belicht worden, maar ze zullenin een pluswerking nooit echt helemaal afwezig kunnen zijn: Eigenheid en Ontmoeten, Engagement en Geloven. Jongeren hebben heel wat existentiële vragen en zijn op zoek naar leven, ook naar gelovig leven. Ze voelen dat er op sommige vragen geen antwoorden zijn en ze vragen zich af wie of wat hen kan helpen. Is er iets of iemand die alles overstijgt?Het is telkens opnieuw een uitdaging om hiervoor taal en tekens te vinden.

Ze ervaren God als een bondgenoot, als iemand die je vrij maakt. Plussers kunnen (leren) geloven dat pijn, verdriet, kwaad niet het laatste woord hebben. Daarom durven plussers in momenten van gebed, bezinning en viering zich richten tot God om te danken, te vragen, te bidden voor,… 

Bij “geloven” treft me telkens weer, hoe jongeren open staan voor deze dimensie. Het lukt wonderwel als ze ervaren dat je het meent (echtheid), dat je het hebt over wezenlijke dingen en geen prulletjes (bvb. elke zondag naar de mis gaan) en wanneer ze voelen dat je hen liefdevol bejegent. In deze zwaar geseculariseerde maatschappij waar religie tot de privé-sfeer wordt gerekend, en waar oppervlakkigheid (media) en schijngeluk (reclame) en emotionele verwaarlozing (verwennerij in plaats van liefde) schering en inslag zijn, is dat geen sinecure. Toch mogen we als volwassenen nooit pessimistisch zijn en vertrouwen dat de Blijde Boodschap steeds weer zal doorgegeven worden.

De Wereld Jongerendagen in Madrid.
De vorige edities, o.a. in Parijs, Rome, Sydney en Keulen, brachten miljoenen jongeren op de been.
Wat gaat er gebeuren? Op dinsdag 16 augustus vindt in Madrid de spectaculaire opening van de WJD plaats. Hoogtepunten uit het programma zijn verder de verwelkoming van de paus op donderdag, zaterdagavond de grote avondwake onder de sterrenhemel van Madrid, en op zondag 21 augustus de indrukwekkende slotviering. Tussen 16 en 21 augustus is er verder volop tijd en ruimte voor ontmoeting en verdieping van het  persoonlijke geloof, en is er een uitgebreid cultureel programma.
Hun reclame is duidelijk en enthousiast: Oorverdovend plezier maken. Maar ook: stil zijn, klein worden. Onvergetelijk en waardevol.
Ze zijn nu al met 4 in Geel, die er zullen bij zijn. Maar ze zijn ervan overtuigd dat dit nog zal aangroeien. Met hun enthousiasme zal dat geen probleem zijn . En dat het hen diep raakt getuigt deze tekst. Naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in Keulen schreef Lies Bakelants het volgende

We zagen een reizende ster.
Hoog in de hemel, ver van ons.
Ze scheen in onze ogen.
We moesten ze zien, we keken naar elkaar, vol twijfel.
Was deze ster wel echt?
We volgden een reizende ster, tegen de stroom in.
Ze werd mooier, helderder.
We keken naar elkaar, vol verwachting.
Waar brengt deze ster ons naartoe?
We bleven staan, waar een reizende ster ons bracht.
We vonden ze, we vonden Hem.
We vonden honderden talen en verstonden hun boodschap allemaal.
We vonden duizenden woorden van liefde, zonder één woord van haat.
We vonden miljoenen handen die ons droegen, zonder één hand die ooit losliet.
We keken naar elkaar, vol verwondering.
Onze Reizende Ster is echt!
Jeugdpastoraal in Geel … een boeiende groep.
Jan Lembrechts

Voordracht OKRA "Consumentenbescherming ook voor senioren".
Donderdag 24 februari van 14 tot 16.30 u. in Woon – en Zorgcentrum Parel der Kempen, zaal ’t Rietje Verlorenkost 22 Westerlo (Centrum)
Deelnameprijs: € 6,00 - € 4 (OKRA-leden)
Ivo Mechels werkt sinds 1995 bij Testaankoop. De jongste jaren treedt hij vooral op als woordvoerder. Zo is hij uitgegroeid tot het gezicht en uithangbord van deze organisatie. Hij zal vooral spreken over de consumentenbescherming in het algemeen, maar ook en vooral hoe deze ook voor senioren van belang is. Vanuit deze voorstelling van Testaankoop, het ontstaan en enkele vergelijkende testen, zal hij tot de huidige actualiteit komen. Het hoeft geen betoog dat het een zeer interessante en vooral leerrijke namiddag zal worden.
In één woord, het is een lezing om niet te missen.

DOEDAG IN HET PEPERSTRAATJE
Onder het motto TIENERS KIEZEN KOGEKA gaat nu zaterdag 19 februari tussen 10.00 en 12.00 u. en van 14.00 tot 16.00 u. een doedag door in de KOGEKA-schoolafdeling van de Peperstraat. Jongeren, die het wel zien zitten, om een vakrichting te kiezen, kunnen zelf eens komen proberen, hoe het is een vakafdeling te volgen. Ze zijn welkom op school en mogen er letterlijk de handen uit de mouwen steken.

DANK VANWEGE VREDESEILANDEN
Dat de Geelse ploeg rond Vredeseilanden sterk staat in presteren, dat weten wij al vele jaren. Het doet deugd, om ieder jaar een positief berichtje te krijgen van een dankbare ploeg, die álle medewerkers en alle steunverleners willen danken. Met de 13.940 ingezamelde euro’s zal de bijdrage van Geel toch een en ander uitmaken. Voor die vele euro’s, even veel dank aan iedereen!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links