Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 6 - 9 februari 2011

12 – 13 februari: ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Uw "JA" moet ja zijn, Uw "NEEN" neen
De zondagslezingen voeren ons verder door het evangelie van Matteüs. Wij horen dit weekend de verduidelijkingen van de zaligsprekingen en Jezus drukt op duidelijkheid. Wie nemen wij mee op sleeptouw ? Wie draagt onze geloofwaardigheid mee ? Aan wie willen geloofwaardig overkomen ? Dit heeft dan ook met geloven te maken. Mensen moeten kunnen geloven in elkaar en zo geloven in God. Is het geen teken van onze tijd, dat mensen het graag nevelig uitleggen … het brengt het kleinste risico met zich?

18.00 u H. Mis.

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“ZING IN” ZUIDERKEMPEN
In de lijn van de traditie gaan er weer drie liturgische zangmomenten door dit jaar. Wij hebben pater Jos Bielen van de abdij van Averbode uitgenodigd en hij nodogt U allen uit, die graag zingt.
Onze eerste afspraak: donderdag 10 februari om 14.00 u. in de kerk van Herselt-Bergom, Diestsebaan 2.
Wij zingen daar uit het repertorium van het nieuwe ‘Zingt Jubilate’. Als u dat liedboek hebt kunt u het meebrengen, anders zijn er leenboeken beschikbaar. Jos Bielen zal weer een keuze maken van liederen voor de nu lopende liturgische tijd en er wordt gezorgd voor een schitterende orgelbegeleiding.
Na het bezielde zingen van deze liederen, zijn we welkom in een nabij gelegen zaaltje, om er onze kelen op te frissen met een lekker drankje.
Dit liturgische zangmoment is bedoeld voor parochiekoren en voor al wie houdt van goede liturgische gezangen. De onkosten daarvoor worden gedragen door de dekenale kas, zodat uw deelname (in de kerk) gratis is.
Noteer ook al de zangavond op donderdag 12 mei 2011 om 20.00 u. in de kerk van De Molekens (Herentals-St.-Jan).

EEN BRIEF VAN BISSCHOP BONNY
Twee weken geleden kregen heel wat parochiemedewerkers in ons bisdom een mail toe vanwege het bisdom en met de groeten van onze bisschop. In het kader van het Europees jaar van de vrijwilliger drukte hij zijn waardering uit voor iedereen die zich van dicht of veraf inzet voor de kerk in zijn bisdom. Toen wij pas in een grote vergadering in Geel bijeen zaten, probeerde iemand een schatting te maken van het aantal vrijwilligers in Geel, maar wie is vrijwilliger? Hoeveel keer zijn wij vrijwilliger? Hoeveel keer doen wij een beroep op het werk van een vrijwilliger? En hebben wij oog en waardering voor het werk van al die vrijwilligers? Hoe zou Geel eruit zien, als alle vrijwilligers hun loon zouden opeisen?
Wij zouden een heel koude wereld krijgen, als iedereen zou zeggen zoals sommigen: “Waarom zou ik dat doen, daar wordt ik niet voor betaald!”
Vandaag staat de brief van de bisschop afgedrukt op de voorlaatste bladzijde van het tweede gedeelte in dit blad.
Lezen! En weten, dat het ook voor jou is bestemd !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links