Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 5 - 2 februari 2011

5 – 6 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
"GIJ ZIJT ALS ZOUT … GIJ ZIJT ALS LICHT"
Jezus is sterk in zijn verwijzingen. Zout zonder kracht, kan je weggooien. Het dient nergens meer voor! Maar zout met kracht, maakt ander eten lekker. Jezus had nog niet over Cholesterol gehoord, maar wist het ook reeds. Zout is klein maar kan veel goed maken en … van te veel zout haal je je neus op. Zou God voor ons de neus ophalen ???
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u Zm. Alfons Peeters.

08.00 u. H. Mis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

WINTERTAFEL KOMPAS
Op 6 februari organiseert de ouderraad van KOMPAS weer hun wintertafel in het parochiecentrum St.-Amands. Men kan er smullen van pensen, kip of frikadellen aan democratische prijzen en terwijl je je buikje vol eet, steun je nog de kinderen van KOMPAS. Men kan aanschuiven tussen 12.00 u en 14.00 u en tussen 16.00 en 18.00 u.
Inschrijven kan bij Luc Peeters op 014/58.71.89 of annapurna@telenet.be. We hopen jullie zondag te mogen begroeten.

“ZING IN ZUIDERKEMPEN”
In de lijn van de traditie gaan er weer drie liturgische zangmomenten door dit jaar. Wij hebben pater Jos Bielen van de abdij van Averbode uitgenodigd en hij nodogt U allen uit, die graag zingt.
Onze eerste afspraak:  donderdag 10 februari om 14.00 u. in de kerk van Herselt-Bergom, Diestsebaan 2.
Wij zingen daar uit het repertorium van het nieuwe ‘Zingt Jubilate’. Als u dat liedboek hebt kunt u het meebrengen, anders zijn er leenboeken beschikbaar. Jos Bielen zal weer een keuze maken van liederen voor de nu lopende liturgische tijd en er wordt gezorgd voor een schitterende orgelbegeleiding.
Na het bezielde zingen van deze liederen, zijn we welkom in een nabij gelegen zaaltje, om er onze kelen op te frissen met een lekker drankje.
Dit liturgische zangmoment is bedoeld voor parochiekoren en voor al wie houdt van goede liturgische gezangen. De onkosten daarvoor worden gedragen door de dekenale kas, zodat uw deelname (in de kerk) gratis is.
Noteer ook al de zangavond op donderdag 12 mei 2011 om 20.00  u. in de kerk van De Molekens (Herentals-St.-Jan).

Zin in relatie!?
We zitten met ons gezin midden in de drukte van de moderne samenleving: werken met twee, de kinderen op tijd van en naar school, van en naar sportactiviteiten, muziekschool, feestjes bij kameraadjes, drukte in huis met een stel gezonde pubers, de zorg voor onze ouders misschien, eigen engagementen in cultuur- en sportwereld. Hebben jullie soms ook dat gevoel van jezelf voorbij te hollen met allerlei doe-activiteiten… Waar vind je als koppel de nodige rustpunten om ook tijd voor jezelf als koppel te maken? Welke tijd investeer je in mekaar? Wanneer is er dat moment exclusief voor je relatie, of … zijn dat dromen en verlangens die je nu eenmaal moet opofferen aan je situatie in beroeps- en gezinsleven?
Encounter Vlaanderen (vroeger Marriage Encounter) bestaat in ons land reeds 38 jaar en kijkt terug op duizenden koppels, die er goed en kwaad kwamen delen. Zeg nu zelf : Hoe moet het in ons huwelijk met spanningen, ontgoochelingen, kwaadheid? Twee mensen die zo verschillend zijn, ieder met hun eigen nestgeur… kan dat, een leven lang ? Of moet het dan toch eindigen in een ‘realistische’ positie,  waarin zovele goeie koppels terechtkomen : ze wonen onder hetzelfde dak, niet te ver van mekaar om zich niet eenzaam te voelen en niet te dicht bij mekaar om geen last van mekaars zorgen te hebben.
De vraag is : Was dat je diepste verlangen toen je trouwde ?
Verliefdheid is een gevoel. Het overkomt je. Liefhebben is een keuze: een werkwoord, een woord om aan te werken. … Maar je kan ook kiezen om je uit te spreken. Kiezen wil dan zeggen : je neemt zelf verantwoordelijkheid : ‘wanneer kunnen we eens praten ?’ En niet wachten tot de ander uit zijn/haar schelp komt.
Concreet : Encounter Vlaanderen biedt:

Voel je je aangesproken?
Wie graag meer inlichtingen wenst, kijkt op www.zininrelatie.be of kan altijd terecht bij Wim en Puk Pilate – Willems, coördinatoren Encounter Vlaanderen op 03 825 83 23 op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 u.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links