Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 3 - 19 januari 2011

22 – 23 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" DE PROFETIE VAN JESAJA GAAT IN VERVULLING "
Galilea was voor de joden het land van de duisternis. Bij die mensen was er echter een groot gevoel van “tegenstroom” aanwezig. Het was zoiets, dat Jezus teweeg bracht bij zijn eerste optredens. Hij had oog voor alles, waar anderen niet naar omzagen. Hij hoorde het onrecht dat deze mensen werd aangedaan. Hoe staan christenen vandaag “in tegenstroom ?”
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u H. Mis.

08.00 u. Morgenmis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Mensen nabij zijn 2010-2011

JONGE MENSEN
Jonge mensen: wie zijn ze? Waar zijn ze? Waar missen wij ze? Waar zijn zij actief aanwezig?

Zijn er nog jonge gezinnen? Ja, dat is wel duidelijk. Burgerlijke en kerkelijke huwelijken zijn lang niet meer vanzelfsprekend, zelfs eerder uitzonderlijk. Maar koppels worden echt nog wel gevormd. Wil dit zeggen dat koppels minder voor elkaar betekenen, dat hun engagement naar elkaar meer vrijblijvend is? Ik denk het niet. Jonge mensen willen samen iets opbouwen – vooral jonge twintigers zijn er wel niet zo zeker van of dit hen wel gaat lukken en blijven lukken. Ze willen wel maar ze zien zoveel koppels bij wie het niet lukt. Aan hun leeftijdsgenoten hebben ze relatief weinig voorbeelden.

Ik sprak zopas nog met vier 21-jarige laatstejaarsstudenten. Eentje vertelde over het gouden huwelijksjubileum van haar grootouders. Ze was er vol van. Ze genoot nog na van heel het gebeuren en stak de anderen aan met haar enthousiasme. Ze bewonderden de grootouders mateloos. …maar voor ons is dat niet weggelegd…. De vanzelfsprekendheid waarmee ze zegden dat het voor hen niet zou lukken om zo lang samen te zijn verbaasde me. Ze hadden alle vier een vriendje, ze zouden gaan samenwonen en een gezin stichten. Dat wilden ze echt. Maar geloven en vertrouwen in een lang leven samen deden ze niet. Hopen wel. We zien wel was het wordt. Ze begonnen alle mogelijke hindernissen op te noemen. En ja, die hindernissen zag ik ook.

Koppels willen kinderen. Je ziet het aan de geboortecijfers voor 2010 in de Kempen. In alle materniteiten in de streek steeg het aantal geboortes aanzienlijk. Dan komt bij velen automatisch de vraag naar dopen. Jonge ouders willen hun kindje laten dopen. In 2009 waren het er 202 in Geel. Dat is toch niet niks. De cijfers van 2010 zijn er nog niet, ze zullen wel van dezelfde orde zijn. Uit doopgesprekken blijkt, dat ouders hun kindje niet enkel laten dopen uit gewoonte of om de grootouders een plezier te doen. Veel ouders kiezen er heel bewust voor. Zij willen hun kindje alle bescherming geven die er bestaat. Ze geloven oprecht dat er iets of iemand is die daar mee voor kan zorgen. Ze willen hun engagement naar het kind uitspreken. Peters en meters kennen ook hun verantwoordelijkheid. Op de doopavonden wordt eerlijk en open gepraat – ook over de kerk, het naar de mis gaan. Elke keer opnieuw stellen we vast dat jonge mensen met leeftijdsgenoten, met mensen in een gelijkaardige situatie willen praten over wat hen bezighoudt. Zo’n verplicht catechesemoment is daar goed voor. Op eigen initiatief voor zoiets tijd maken is veel moeilijker. Trouwens, waar kan je met geloofsvragen naar buiten komen? Natuurlijk hebben we het vaak moeilijk met het instituut kerk. Er komen zoveel negatieve aspecten in de media. Al de positieve signalen moet je zelf zoeken, ze krijgen niet zo veel aandacht en wij komen er niet genoeg mee naar buiten. In de weekendvieringen missen we de jonge gezinnen. We spreken hen niet aan, ze herkennen zichzelf er niet. Ligt het aan onze liturgie? Ligt het aan het moment? Zijn we voor hen te wereldvreemd bezig? Willen ze zelf meer inbreng hebben? Is het aanbod aan andere weekendactiviteiten te groot?

Jonge gezinnen aanspreken is moeilijk maar zeker niet onmogelijk! Langdurige engagementen zitten er minder in. De stap zetten naar een vereniging spreekt hen minder aan. Wel wanneer men dit in groep kan doen bijv. een hele groep oud-leiding van een jeugdbeweging wordt lid van ….Jezelf aanbieden als medewerker in een parochie??? Dat ligt niet voor de hand. Zeker niet als jongere. Ik bewonder de jonge mensen die de stap zetten. Ik geloof dat je mensen moet aanspreken – terug naar het huisbezoek. Welkom nieuwe bewoner. Ja, gewoon om kennis te maken, om voor te stellen wat een gemeenschap te bieden heeft, niet om te ronselen. Je kan natuurlijk maar iets voorstellen als je iets te bieden hebt. Waar herkennen jonge gezinnen zich in? Wat willen jonge gezinnen? Weten wij dat eigenlijk wel? Natuurlijk komt hier de wedervraag: wie moet dit weer allemaal gaan doen?

Ik doe een voorstel: Laat ons van de nieuwe situatie in Geel gebruik maken om ons te heroriënteren. We slaan alle handen in elkaar over de parochiegrenzen heen. Is daar geen groepje bezielde jonge mensen te vinden, dat zich de zorg voor jonge gezinnen in de kerk van vandaag wil aantrekken. Jonge mensen die willen proberen om iets uit te bouwen. Die een paar keer per jaar een aanbod doen. Die bijvoorbeeld ouders van dopelingen  nog eens bij elkaar brengen – die met ouders kunnen werken rond gelovig opvoeden… er is zoveel mogelijk .Ik heb al enkele jonge mensen in gedachten. ’t Zou de moeite zijn als we daar zouden in lukken. Zijn er lezers die op de kar willen springen?
Chris Geens

DAG VAN HET JODENDOM
Op 17 januari, de dag voor de internationale bidweek voor de eenheid van de christenen begint, wordt in verschillende landen een “dag van het Jodendom” gehouden. Want alle christenen van alle belijdenissen zijn toch samen met alle Joden geroepen om te leven als één uitverkoren volk van God. Daarom willen wij op die dag in ons gebed meebidden met Jezus die in de eerste plaats aan zijn volksgenoten dacht wanneer Hij tot zijn Vader bad “mogen allen één zijn”.
Meer inlichtingen over de dag van het Jodendom kan je vinden op de website: http://www.dagvanhetjodendom.nl/11-dvhj.htm

NA HET AFSCHEID VAN BART…
Na de mooie afscheidsviering met Bart voor het laatst als voorganger kwamen reeds op de receptie in het parochiecentrum stilaan de vragen los...En zo wordt je ineens bewust van het feit dat door een pastoor en een parochieassistent vele taken vervuld en opdrachten verdeeld worden in de parochies...met één hoofdvraag: hoe moet het nu verder?

Dinsdag 11 januari kwam deken Hans Vanackere daarom reeds naar de woning van Bart om de vele vragen rond de sacramentenpastoraal, het financieel beheer, het parochieblad, de pastoorswoning en het Emmaüshuis, het archief van de parochie, de uitvaarten, het secretariaat, de noodzakelijke vrijwilligers in de parochies...samen met Jan en Bart te bekijken!

We kunnen het resultaat van dit gesprek als volgt samenvatten:

1. Deken Hans Vanackere blijft de administrator en volgt de vragen en problemen van op een afstand op. Hij blijft wel actief in Winkelomheide voor een aantal weekendvieringen per maand. Zijn taak gaat over een geheel van 62 parochies en 8 federaties dus.

2. Jan Mertens blijft op de eerste plaats benoemd als pastoraal rusthuiswerker in het zusterhof OLV én voorlopig ook in het zusterhof in Hadschot.

Hij neemt zo snel mogelijk contact met iedereen die op de grote terreinen van de parochiewerking van Punt-Stelen-St.-Amands actief is om deze werking verder te zetten. Dit is een opdracht van enkele maanden!!

3. Een zestal vrijwilligers hebben om diverse redenen ontslag aangeboden. Vaak zijn ze nog op andere terreinen actief en hebben ze ook al vele jaren mee aan de weg getimmerd in hun parochie. Zij zullen door Jan bezocht worden om hen te danken voor hun inzet!

4. De vraag naar mogelijk een nieuwe pastoor voor onze parochies mag gesteld worden..maar dit jaar zijn er geen priesterwijdingen.

DANKJEWEL
Graag dank ik langs deze weg u allen voor de attenties, wensen en geschenken welke ik mocht ontvangen n.a.v. mijn afscheidsviering op zondag 9 januari. Het doet deugd om je gedragen te weten door zoveel mensen. Ik begin mijn nieuwe opdracht in Hoogstraten en Minderhout op 1 februari. De verhuis gebeurt dan ook één dezer dagen. Bij deze nodig ik de Gelenaars uit voor mijn aanstellingsviering op zondag 20 februari om 15.00 u in de St.-Catharinakerk van Hoogstraten. Na twaalf jaar de Geelse (geloofs)gemeenschap loslaten, kost moeite. Ik vertrouw echter op een gastvrij onthaal ginds. Hopelijk tot ziens eens in de Noorderkempen!
Bart Rombouts

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel
De oud-leerlingenbond van St. Maria organiseert een oud-leerlingenavond op 25 februari 2011 voor de afdelingen: 6JGZ, 6STW, 6VZ, 6GS, BF, 6OH, 7OA, 7TBZ, 7KZ. Wie meedoet, bevestigt zijn deelname door overschrijving van €5 bij voorkeur via de website op http://www.sintmariainstituut.be, oud-leerlingen ofwel telefonisch op het nummer van de school: 014 58 86 72, voor 20 februari.  Het gezellig samenzijn met een drankje aan democratische prijzen start op 25 februari om 19u30 en eindigt om 23u. We hopen jou te ontmoeten in de refter van de school (Pas 110). Zie je nog oud-klasgenoten, spreek af en maak er een fijne avond van vol herinneringen.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         

Externe Links