Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 2 - 12 januari 2011

15 – 16 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
" ZIE HET LAM GODS, DAT DE ZONDEN VAN DE WERELD WEGNEEMT "
Vandaag horen wij Johannes de Dopers preken over Jezus. Hij deed het voorbereidend werk. Hij fungeert vandaag als “de aanwijzer”. Is het niet de taak van ieder van ons, om op onze plaats telkens weer de “aanwijzer” te zijn. … De aanwijzer tot de weg van geloof !!!
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u Zm. Tuur Geukens en overleden familieleden Geukens-Wuyts.

08.00 u. Jgt. Gaston Krieckemans, Marie Claes en Celine Hermans.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

TUSSENTIJDSE VERKIEZING KERKRADEN
Zoals vorige week verschenen in dit blad, moeten in alle kerkraden van Geel dit jaar “verkiezingen van de kleine helft” doorgaan. In elke kerkraad vervallen twee mandaten. Indien deze mensen een nieuw mandaat willen aanvangen, kan dit steeds. Op het aantal keren, dat men terug komt, staat geen beperking, maar de raad zelf moet plaats laten aan nieuwe kandidaten, als die er zouden zijn.
Nieuwe en hernieuwde kandidaturen moeten steeds binnen komen bij de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie in de plaatselijke raad of hun vervangers.
Wij herhalen hier nogmaals de adressen voor de onderscheiden parochies.
De door de bisschop aangestelde verantwoordelijken van de parochie, waar de kandidaturen moeten toekomen voor de onderscheiden kerkraden zijn:

Nieuwe tarieven voor de misintenties
In onze parochiesecretariaten heerste de eerste week van januari nog een lichte paniek. Steeds komen mensen misintenties aandragen tijdens de openingsuren en dan is er natuurlijk niks aan de hand. Iedereen wordt vriendelijk ontvangen en alles wordt te plaatse geregeld, ook met de nieuwe tarieven. Het probleem begint, als mensen intenties in de brievenbus deponeren: een briefomslag, de melding van de intentie en het geld cash erbij. Deze mensen weten nog niet allemaal dat de minister toelating gaf om de tarieven te verhogen. In ons bisdom houdt men zich aan de minimumtarieven, maar die zijn sinds Nieuwjaar verhoogd.
Een misintentie kost voortaan 13,00 euro, gelieve daar rekening mee te houden.
Dit geld wordt verdeeld over de parochie, de kerkraad en de priester, die voorgaat. Indien er twee of meerdere intenties op één viering staan, dan wordt slechts voor één intentie het geld verdeeld. De andere gelden worden gespendeerd binnen of buiten de parochie, op momenten, dat er geen intenties zijn doorgegeven of bij priesters of gemeenschappen, waar geen of onvoldoende intenties voorhanden zijn. Zo is het steeds zeker, dat iedere misintentie goed besteed is en ook daadwerkelijk aangebracht wordt. Mogelijk in Jerusalem, India of nog meer exotische plaatsen. Wil iedereen dus in het vervolg voor een misintentie 13,00 euro over hebben ???

univeRsiteit vrije tijd
Sedert enige jaren functioneert binnen het DAVIDSFONDS een afdeling “Universiteit Vrije Tijd” en ook binnen Geel gaan daarvan activiteiten door. In vijf namiddagen komt professor Raoul Rottiers van de Gentse universiteit spreken over “Welvaartsziekten door de eeuwen heen”. Stofwisselingsziekten zijn voor veel mensen een grote onbekende. Het gaat over diabetes, zwaarlijvigheid, gezonde voeding en nog veel meer. Is er inderdaad sprake van een epidemie? Wat zijn de oorzaken, de ziektetekens, de behandeling? Hoe kan een gezonde voeding deze welvaartsziekten voorkomen? Hoe werd er vroeger met deze kwalen omgegaan? Of zijn het typische ziektes van de onze eeuw, waar men vroeger geen last van had? Wij spreken over de functie van belangrijke menselijke organen en wat de gevolgen kunnen zijn als het daar misloopt.
De cursus gaat door op donderdagen van 14.00 tot 16.00 u. in het Wijnhuis in de Stationstraat 56 op 24 februari en op 3 – 17 – 24 en 31 maart en kost 57,00 euro. Verschillende gunsttarieven zijn voorzien.
Wil je meedoen, of wil je meer inlichtingen, kijk dan op www.davidsfonds.be/uvt of bel naar 016 31 06 08.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    
         

Externe Links