Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 52 - 29 december 2010

1 – 2 januari: OPENBARING VAN DE HEER
" In die dagen kwamen er wijzen uit het oosten "

Almachtige Vader, wij mogen U ontmoeten in een weerloos kind, in een mens die alle zorg behoeft. Leer ons hoe het moet, zoals die mannen uit het Oosten, door de knieën te gaan voor het onaanzienlijke, en zo het kleine te eren.
Amen.
Naar het rode bijbeldoosje

08.00 u. Mis voor overledenen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Afscheidsviering Bart Rombouts
Bart Rombouts wordt begin januari benoemd tot pastoor van de parochies Hoogstraten St.-Catharina en Minderhout St.-Clemens. Hij neemt afscheid van de Geelse gemeenschap tijdens een viering op zondag 9 januari 2011 om 11.00 u in de St.-Amandskerk. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Iedereen is welkom!

In deze barre tijden … “ Armoede”… ook in Geel (2)
Vorige week vertelden wij, hoe Geelse mensen soms in armoede verzeild raken, maar Geel telt ook wal Generatie-armen. Dat zijn mensen die van kindsbeen af in armoede hebben geleefd, die hun lot dragen en te weinig kracht hebben om uit hun situatie te komen. We beleefden het met Emma.  Haar ouders leefden van een vervangingsinkomen, steeds balancerend op de armoedegrens. Op school was Emma geen goede leerling en ze kwam in het bijzonder onderwijs  terecht. Later leerde ze een jongen kennen met wie ze ging samenwonen. Ze kregen drie kinderen en dan kwamen er relatieproblemen en ze bleef alleen met haar  kinderen. Dan gaan werken is niet evident. Wie blijft er bij de kinderen en de schooluren lopen niet gelijk met de werkuren. Ook eventuele oppas voor- en naschools is niet gratis. Emma, met haar beperkte mogelijkheden probeert iedere maand rond te komen, maar na betaling van huur, verwarming, voeding en kleding is er weinig mogelijkheid tot iets extra. Ook voor haar en haar kinderen werd het kerstmis en Nieuwjaar.

Soms is er ook slechte wil. Er werd aan MIN gevraagd om iemand te bezoeken die tot dan toe onbekend was. We kwamen in een huis met een tiental kamers, allemaal zeer kleine vertrekken: slaapkamer en zitplaats in één ruimte. Toilet en keuken gemeenschappelijk voor alle bewoners. Voor dergelijke behuizing wordt 250 euro per kamer gevraagd. Deze uitbuiting is aangeklaagd bij het stadsbestuur met goed gevolg.

En dan heb je in Geel ook de vreemdelingen. Sinds een vijftal jaar bestaat er in de Technische Schoolstraat het  LOI (Lokaal opvang initiatief) voor niet begeleide minderjarige asielzoekers. Dit zijn minderjarigen  die in België verblijven zonder ouders en familie. Er verblijven 17 asielzoekers, elk in een kleine studio. Deze jongeren gaan hier naar school, maar zij moeten dat opvanghuis verlaten wanneer ze 18 jaar zijn. Als ze dan nog in een asielprocedure zitten of geldige papieren  hebben, is er geen probleem en kunnen ze een beroep doen op het OCMW. Als ze echter moeten vertrekken zonder de nodige papieren, komen ze in de illegaliteit terecht, vinden nergens steun en staan dan letterlijk op straat . Het LOI biedt  zijn asielzoekers  een houvast. Uiteraard  kunnen ze het gezin niet vervangen.. Daarom zijn de begeleiders op zoek naar peters en meters die af en toe een minderjarige laten deelnemen aan hun gewone gezinsleven. Ze proberen een klein stukje thuis te creëren. Als je dus aangesproken voelt om zo een jongere een stukje thuis te geven, of hem zelfs tijdelijk op te vangen, laat het dan eens weten bij Min of met het OCMW.

Armoede in Geel is dus een zeer complex probleem. Armen wonen in slechte huizen, krijgen te maken met ongelijke kansen op school, hebben onvoldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt en sukkelen met hun gezondheid. De dagelijkse confrontatie met die problemen is vernederend en versterkt het gevoel van onmacht. Het wijst erop dat ze er niet bijhoren. Armen missen vaardigheid en kennis om zich in de samenleving waar te maken. Met agressie, stoere taal, leugens en vluchtgedrag kiezen ze dikwijls de verkeerde wapens om hun positie af te dwingen met nog meer uitsluiting tot gevolg.

Kerst en Nieuwjaar zou de tijd van licht en sfeer moeten zijn. Lonkende uitstalramen met aanlokkelijke producten versterken bij armen nog meer het gevoel van gemis. Als je in de warenhuizen die volle karren ziet buitenkomen dan moet je toch de indruk krijgen dat er bij ons in Geel geen armoede is. Dat is iets voor de grote steden. Toch leven in jouw straat of wijk ook arme mensen. De meeste van hen zijn geen profiteurs maar slachtoffers. J.S.

VZW KREATIEF START MET CURSUS “ENGELS CONVERSATIE”
Als je genoeg hebt van het klassieke leren van een taal en ze eindelijk wel eens wil spreken, kan je je voor deze lessenreeks inschrijven.
Heb jij al een basis Engels en wil je graag je Engels oefenen in een kleine groep van mensen, kom dan naar deze reeks.
Wanneer? Dinsdagvoormiddag van 09.30 tot 11.30 u. in zaal ‘Jan Hoet’, “De Halle” (ons oud gemeentehuis).
Wij starten op dinsdag, 11 januari om 9.30 u. Je kan vrijblijvend eens een kijkje komen nemen, of voor meer info bellen naar 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be of  www.vzwkreatief.be. 

onze wens
Onze Geelse parochies hebben rond deze jaarwissel ieder hun pijn. Dingen, die reeds jaren voorbereid werden, gaan nu ineens in sneltreinvaart voorbij. Overal is onzekerheid en mensen zijn kwaad, verdrietig en moe. En toch … zullen goede mensen altijd blijven proberen elkaar graag te zien. Vrome wensen zullen steeds échter moeten klinken en dan gáán mensen ervoor. Wij trekken niet ten strijde met het kruis voorop, dat komt uit een andere eeuw. Maar de gelovigen van Geel kunnen samen hun kruis opnemen. Dan kan het recht staan, niet om te pronken met een overwinning, maar als een getuigenis van de “mensen, die Hij liefheeft”. Met deze wens trekken wij het nieuwe jaar in. …
Alle medewerkers van uw parochieblad, alle verantwoordelijken en mensen, die willen meedoen

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links