Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 52 - 27 december 2006

30 - 31 DECEMBER “FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE”
“ KIND, HOE KON JE ONS DIT AANDOEN ? WAT WAREN JE VADER EN IK ONGERUST ”
Kinderen kunnen verrassend uit de hoek komen. Zeker als ze 12 jaar en ouder zijn! Jezus’ reactie kan tellen … “in het huis van mijn Vader zijn …” en dat, dat zijn ouder Hem drie dagen hebben gezocht. Kunnen wij – over onze zorgen en onrust heen – iets goddelijks in onze kinderen ontwaren?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt Anna Lambrechts, Alexander en Marcel Mertens, celine Claes, Jan en Jos Geukens, Josephina Gielis, Jozef Geukens, Dympna Vermeulen en Bernus Wijnants

08.00 u            Jgt Jos Luyten, Jul en Marcel d’Joos; Leonie Engelen, Jefke en Gust Deceuster en Gonda Verwimp

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EEN HARTENWENS VOOR 2007
Een nieuw jaar kondigt zich aan en voor de Geelse parochies zal het weer een jaar van evolueren worden. Het parochiefederatieteam komt stilaan op gang. Op vlak van liturgie zien wij een groeiend samenwerking. De “vier parochies van Jan Verheyden” vallen stilaan in de juiste plooi. De “vier parochies van Bart Rombouts” kondigen zich aan. Het pastorale huis in Winkelomheide schreeuwt om aandacht. Het parochieblad neemt afscheid van nogal wat abonnees, maar we verwelkomen ook heel wat nieuw volk en we hopen nog op de “terugkeer van enkele verloren (of vergeten) schapen. Op gemeentelijk vlak zullen wij het moeten hebben van een vernieuwd bestuur en in de parochies zullen de parochieteams weer een beetje meer vracht op hun wagentje krijgen.
De toestand is wazig … niet duister … maar hoopvol.
Zitten er niet veel uitdagingen in, die wij vandaag als wensen kunnen formuleren?
Gelukkig Nieuwjaar aan die duizenden lezers van uw weekblad
Vanwege …
Elke medewerk(st)er in Bel, Elsum, Holven, Larum, Oosterlo, Punt, St.-Amands, St.-Dimpna, Stelen, Ten Aard, Winkelomheide, Zammel,

WERKEN AAN HET PASTORAAL HUIS
De grote werken in ons pastoraal huis zijn achter de rug. Het parochiefederatieteam heeft zowaar beslist, om er samen te gaan opkuisen. Daarna wil de groep nadenken, over de uitbreiding van de functie van ons pastoraal huis (de pastorij van Winkelomheide) Wij willen dit huis OPEN zien, voor service zorgen, mensen doen samen komen … leven inblazen. Hier horen wij nog van.

NAAR EEN NIEUWE FEDERATIEWERKGROEP
Mia Schoofs en Jo Geypen (van het parochiefederatieteam) hebben de handen in mekaar geslagen en … ze gáán ervoor. Samen met iedereen van goede wil, willen zij gaan bouwen aan een nieuwe werkgroep rond Vasten, Advent, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Geďnteresseerd ??? Jo en Mia heten U welkom.
Hier horen wij … ook nog van.

DOCUMENTAIRE OVER GEEL
Michel Vanhove wenst ons op woensdag 27 december 2006 veel kijkplezier op KANVAS rond +/- 21.00 u.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links