Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 42 - 18 oktober 2006

21 – 22 OKTOBER: MISSIEZONDAG
DE MENSENZOON IS NIET GEKOMEN OM GEDIEND TE WORDEN, MAAR OM TE DIENEN
Met speciale omhaling in alle kerken

18.00 u            Jgt Ludo Geukens, zm Jozef Geukens Philomena Vanreusel en Melanie Knaepen; Jgt Lisa Verachtert, zm fam Verachtert en Mertens Diels; Zm Karel, Louis Verachtert en Maria Daems

08.00 u            Morgenmis

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

De maand oktober is ingezet en dan wordt het hoogtijd, om te denken aan de herabonneriung op ons blad. Wij moeten immers een eind voor Nieuwjaar met nieuwe lijsten bij de post zijn, of de chaos in het uitdelen en bezorgen van Kerk + Leven zou wel eens buitengewone proporties kunnen aannemen. Wij hebben echter goed nieuws voor onze lezers.

1: Hoewel de kwaliteit van ons blad de laatste jaren steeds in stijgende lijn gaat, kunnen wij het blijven bezorgen aan 20 euro per jaar. Voor die prijs komt er iedere week vier bladzijden nieuws uit Geel in je brievenbus en kunnen wij U laten meelezen in het meest gelezen weekblad van Vlaanderen. Vele bladzijden zijn in kleur. De foto’s zijn steeds degelijker van kwaliteit en de journalisten zijn bovenmaats.

2: Wij hebben voor sommige rubrieken nog steeds een opdeling in Noord en Zuid, omdat de plaats ontbreekt voor een editie álles in één. Toch zien wij steeds meer artikels in de twee edities verschijnen. Ook staat het iedereen vrij, om te kiezen tussen Geel Noord of Geel Zuid naargelang de interesse. De parochie waar je woont, hoeft dus niet noodzakelijk de parochie te zijn, waarvan je het parochieblad neemt.

Hoe kan je nu herabonneren ?

1: Wie woont in St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel of Oosterlo en het blad van Geel Zuid wil, stort op rekeningnummer 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid. Je stort 20 euro met duidelijke vermelding van naam en adres, waar het blad moet geleverd worden en je bent gerust voor een heel jaar.

2. Woon je NIET in deze zes parochies en wil je toch een abonnement op Geel Zuid, stort dan 20 euro met vermelding van naam en adres op rekening 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.

3: Wie woont in Ten Aard, Holven, Elsum, St.-Dimpna, Larum of Bel en het blad van Geel Noord wil, kijkt eenvoudig in de rubriek van zijn parochie, om het rekeningnummer te vinden. Je stort 20 euro met duidelijke vermelding van naam en adres, waar het blad moet geleverd worden en je bent gerust voor een heel jaar.

4. Woon je NIET in deze zes parochies en wil je toch een abonnement op Geel Noord, stort dan 20 euro met vermelding van naam en adres op rekening 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.

Ken je mensen, die ons blad ook willen, spreek ze dan aan, want nieuwe abonnees, die wij binnen krijgen voor Nieuwjaar, krijgen het blad nog gratis voor de rest van het jaar.

Doen, zouden wij zeggen !!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

MISSIEMAAND-WERELDMISSIEHULP
Jezus heeft zijn leerlingen uitgezonden naar alle plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan Lc. 10,1 e.v. Zij moesten er vrede brengen en zieken genezen. Later, na zijn verrijzenis, zendt Hij hen wereldwijd: Mt.28,19-20. Zij mogen zich niet beperken tot Israël alleen. Deze zending, door Jezus gegeven, is nog steeds de basis van onze opdracht. Het is goed dat we in deze missiemaand daaraan denken en even overwegen. Denken we eerst even aan onze eigen zending!!
Doordat we zoveel eeuwen de zending van Jezus aan de missionarissen hebben toevertrouwd, zijn we vergeten dat ze ook de onze is én dat ook onze eigen stad of land missieterrein is!! Wij zullen niet te vlug ons geloof aan anderen aanbieden... We zijn daartoe onbekwaam, onzeker geworden. Zoals iemand die lange tijd in bed gelegen heeft en niet meer bewogen heeft, vaak opnieuw moet leren stappen... Zo moeten ook wij opnieuw onze missionaire opdracht onder ogen durven nemen! Niet dat we met een megafoon over de straat moeten gaan lopen of anderen tegen heug en meug moeten lastig vallen.. We moeten vooral goed luisteren naar mensen: waarover klagen ze, waar hebben zij vragen bij, waar zijn ze in onvrede met zichzelf, waar zijn ze ziek van..? Zij zijn de zinzoekers, die gemakkelijk de weg vinden naar een ge1oofsgesprek of -gemeenschap, die hen ernstig neemt. Als kerk moeten we in het Westen het abc van Jezus’ missie terug leren!

20 JAAR WERELD-MISSIEHULP
In 2006 is het 20 jaar geleden dat de vzw Wereld-Missiehulp werd opgericht.  Hij ontstond als een concrete vormgeving van “missionaire diaconie”.
Bij deze memorabele verjaardag hoort een colloquium, dat plaats heeft op vrijdag 20 oktober van 09.30 u tot 17.00 u in de Kleine Aula van het Maria-Theresiacollege in Leuven.
Met sprekers als Johan Verstraeten,Jan Dumon,Joris Gielen,Rabbijn Floriane Chinsky, Frans Goetghebeur en Emilio Platti zijn zowat alle wereldgodsdiensten en –problemen aan de orde. Zeker een aanrader voor de geďnteresseerden.
Info en inschrijvingen:Wereld-Missiehulp vzw, Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout, Tel. 03/454.14.15, e-mail
worldmissionaid@wmhelp.be

BEDANKT GEEL VOOR WAFELVERKOOP
Het GOS dankt de vele Gelenaren die hun steun betuigden via de wafels die zij kochten aan de Geelse stembureaus op 08 oktober 2006. Ook dank aan alle vrijwilligers voor hun overtuigde inzet !
Naast de financiële toelage van de Stad Geel kent het GOS haar traditionele wafelverkoop tijdens de verkiezingen. De opbrengst gaat integraal naar het Zuiden. Stuk voor stuk projecten die de plaatselijke bevolking daadwerkelijk ten goede komen.
De GOS-ploeg

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links