Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 35 - 30 augustus 2006

2 - 3 SEPTEMBER “22ste ZONDAG”
“GIJ LAAT GODS GEBOD VAREN EN HOUDT U VAST AAN DE OVERLEVERING VAN DE MENSEN”

14.00 u            Huwelijksviering Jef Debusser en Inge Verachtert
18.00 u            Zm Meester Smets en Jeanne Berhmans. Zm Florent Bens en Marie Geukens, Theodoor Bens en Louis Geukens. Jgt Louis Wuyts en overleden familieleden. Jgt Josefina Boons, Gerard Cuyvers, Ernest Wuyts, Gusta Cuyvers, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans

08.00 u            Zm Jos Geukens. Zm E.H.Frans Lornoy, familie Lornoy Sterckx, familie Wyers Langens

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

PAROCHIEFEDERATIE GEEL: STARTAVOND
De Russische schrijver Dostojewski had al ingezien: “Zonder God is alles toegelaten.” De Duitse filosoof Horkheimer begreep: “Onze beschaving heeft geen toekomst als er niet minstens een nostalgie naar God aanwezig blijft.”
De Nederlandse theoloog Kuitert wist: “Zonder geloof vaart niemand wel.”
Het is niet voldoende vast te stellen dat onze cultuur doordrongen is van het christelijk gedachtegoed, om te mogen hopen dat een waardenpakket, losgekoppeld van zijn bron, zou standhouden. Het mag een overwinning heten, dat heel wat christelijke waarden vandaag als algemeen menselijke waarden worden ervaren. Maar, wat van de bron is afgekoppeld, komt op de duur droog te staan.
Op de startavond van dinsdag 26 september stellen wij ons de vraag: Heeft (mijn) geloof toekomst? Waar is de plaats van God in onze samenleving? Is hij voor ons de bron van leven?
Patrick Hanjoul, directeur van de gekende Bond Zonder Naam, komt ons die avond begeleiden.
Dinsdag 26 september om 20.00 u. in de parochiezaal van St. Dimpna op de Rijn 3.

KERK IN NOOD - OOSTPRIESTERHULP
Meer dan een halve eeuw heeft pater Werenfried van Straaten het als zijn priesterlijke taak beschouwd, in Kerk en wereld verzoening te preken en zo de liefde te herstellen. Sinds 1993 kreeg KIN-OPH een nieuwe dimensie. In een geest van oecumene wil het, samen met de Orthodoxe zusterkerk, de herevangelisatie van Rusland op zich nemen.
Maar er is meer! Vanuit ruim 150 landen bereikt KIN-OPH ieder jaar meer dan 10.000 aanvragen om bouwhulp,studiebeurzen, levensonderhoud, misintenties, transportmiddelen , boekenhulp .. . .Ook het media-apostolaat en de caritatieve hulp aan vluchtelingen overal ter wereld gaan het zeer ter harte!
Nadat vorig weekend reeds acht parochies aan de beurt waren, zal het komende weekend in de kerken van de andere vier Geelse parochies in de predikatie aandacht besteed worden aan Kerk in Nood-Oostpriesterhulp.
Volgende zondag is het de beurt aan de parochies Elsum, Punt, Ten Aard en Bel. Aparte mandjes worden geplaatst, of de meerwaarde van de omhaling zal worden doorgestort!
Wij danken u in hun naam.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL IN 2007
Zopas kregen de parochies vanwege het bisdom de definitieve data en uren voor het vormsel en de plechtige communie in onze federatie. Wie graag organisatorisch veilig zit, houdt rekening met volgende gegevens:

Zaterdag 21 april 07

15.00 u: Ten Aard

Zondag 22 april 07

10.00 u: Winkelomheide
10.00 u: Oosterlo
11.00 u: Zammel
 

Zaterdag 28 april 07

11.00 u: Bel
15.00 u: St.-Amands

Zondag 29 april 07

10.00 u: Stelen

Zaterdag 5 mei 07

10.30 u: Holven
15.00 u: Elsum

Zondag 6 mei 07

11.00 u: Punt

Zaterdag 12 mei 07

15.00 u: St.-Dimpna

Zondag 20 mei 07

11.00 u: Larum

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links