Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 19 -  10 mei 2006

13 14 MEI : VIJFDE PAASZONDAG
IK BEN DE WARE WIJNSTOK

18.00 u            Jgt Mia Hendrickx, familie Vleugels Cuyvers, familie Hendrickx - Van Uytsel - kinderen en kleinkinderen. Jgt Bertine Danckers. Zm Jan Boeckx

08.00 u            Zm Louis Van Hoof Cuyvers Cluyts - Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) houdt opendeurdag op zondag 14 mei van 13.00 tot 18.00 u.
Dit jaar biedt ons programma iets heel speciaals:

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links