Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 15 - 12 april 2006

13 17 APRIL WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG, STILLE ZATERDAG, PASEN EN PAASMAANDAG.

19.00 u            Herdenking van het laatste avondmaal in de kerken van Zammel, Elsum en Punt.

15.00 u            Kruisweg in alle parochies
19.00 u            Herdenking van het lijden en de dood van Jezus in de kerken van Stelen, St.-Dimpna en Winkelomheide.

18.00 u            Zm Maria Vanuytven, Maria Taels, Alfons Bellemans, Fam Mangelschots-Sterckx-Ven, Toke Schroven, Bernus Taels en overleden familie

08.00 u            stille morgenmis: Zm Gaston Krieckemans, Celine Hermans, familie Krieckemans-Claes-Hermans

11.00 u            Hoogfeest van Pasen: gezinsviering

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

HOE KUNNEN OUDERS HUN KINDEREN DAGELIJKS GELOVIG OPVOEDEN
Voor de ouders, die met hun kinderen reeds toeleven naar de eerste communie (zowel in het eerste als in het tweede leerjaar, zowel in 2006 als 2007) is er een prachtgelegenheid, om eens door te denken over de mogelijkheden, die voor het grijpen liggen, om toch aan de gelovige opvoeding van hun kinderen te werken, te delen, te geven en te krijgen.
Hier gaat het niet om praktische afspraken, het gaat over ons geloof, over onze kinderen.
Op 25 april en 3 mei komt Els Van Elsen, pastoraal werkster in Balen, naar ons toe, om mee te leven, tips te geven, en samen na te denken ons kind, ons gelovige wonder !!!
Els werkt twee keer met het zelfde programma, gewoon om iedereen een geschikte datum te kunnen aanbieden en een beetje rond te trekken in Geel, is de zaak gesplitst over twee avonden. Iedereen is welkom.
DINSDAG 25 APRIL OM 20.00 U in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Elsum.
WOENSDAG 3 MEI OM 20.00 U in de parochiezaal van Zammel

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links