Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 14 -  5 april 2006

8 – 9 APRIL PALMZONDAG
PASSIEVERHAAL VAN MARCUS

18.00 u            Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans. Zm Florent Bens, Maria Geukens, Theodoor Bens, Louis Geukens. Jgt Wieter Belmans, fam Daems Helsen, Nelen Rommers. Zm Wim Lembrechts, Jef Bertels, familie Hendrickx, Vanuytsel en kinderen, Anna Taels Alfons en August Nevelsteen, Elise Verellen, Rita Vanspringel. Jgt Jos Goris. Zm Marcel en Karel Goris, Roos Steynen, Jos Geerts en Simonne, Maria Smets. Jgt Josephine Peeters en Jules Vermeulen

08.00 u            Zm Louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

OP WEG NAAR PASEN

Dienst van verzoening
Op weg naar Pasen wordt aan alle parochianen van Geel Zuid de kans geboden om deel te nemen aan een dienst van verzoening. Dinsdag 11 april om 19.00 u vindt deze plaats in de kerk van Oosterlo en op woensdag 12 april eveneens om 19.00 u in de St.-Amandskerk.

Hoe parochies kunnen samenwerken
Zoals uitgebreid blijkt uit de parochiebijdragen en de algemene informatie van dit blad, gaan wij zondag de Goede Week in. De speciale vieringen, die dan doorgaan, zijn voor onze Geelse parochies een reden, om samenwerking te tonen. De vieringen van Witte donderdag en Goede Vrijdag gaan immers door in drie kerken en de parochianen van heel Geel worden uitgenodigd, om bij de buren te komen meevieren.
Telkens om 19.00 u:
Witte Donderdag, 13 april, vieren wij in Zammel, Elsum en Punt.
Goede Vrijdag, 14 april, vieren wij in Stelen, St.-Dimpna en Winkelomheide.
Geel, alle parochies, één federatie, moge het groeien !!!

"Paaseieren rapen" met GEZINSBOND GEEL
Op Paasmaandag 17 april om 14.30 u op de terreinen van jeugdcentrum Bogaard. Kinderen tot 12 jaar kunnen op zoek gaan naar de best verstopte eieren. Deelnameprijs bedraagt 1,-EUR per kind voor leden en 2,-EUR per kind voor niet-leden. Inschrijven doe je best bij Willy Laureys op 014/58.84.94.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links