Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 13 - 29 maart 2006

1 - 2 APRIL: VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
ALS DE GRAANKORREL IN DE AARDE STERFT

18.00 u            Zm Louis Wuyts en overleden familieleden. Zm Remi Dams. Zm Josefine Bens. Zm Karel Bens. Zm Mathilde Molenberghs. Zm Frans Lievens en FienVandesande. Jgt Jul Dams. Jgt Mit Van den Brande. Jgt Bernus Van Gorp. Jgt Dympna Sterckx en overleden familieleden

08.00 u            Morgenviering

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

OUDERS VAN EERSTECOMMUNICANTEN
Zoals elk jaar gaat er weer een avond door voor de ouders, die het beste voorhebben met hun eerstecommunicant. Mensen komen samen om er samen het beste van te maken. Omdat er vorig jaar zo veel mensen gekomen zijn, werd besloten, om toch weer te splitsen. Niet per parochie, niet per leerjaar, neen! Alle ouders van goede wil, zowel van Noord als van Zuid zowel van kinderen uit het eerste als uit het tweede leerjaar jullie mogen zelf kiezen welke avond het beste past. We hebben het over de dagelijkse aanpak van een christelijke opvoeding. Els Van Elsen kom er speciaal voor van Balen.
25 april in Elsum in de kleine zaal
3 mei in Zammel in de parochiezaal
U hoort er nog van.

MULTICULTUREEL ACV-DORP OP DE WERFT
Volgende zondag is er weer de multiculturele dag van het ACV in het parochiecentrum van St.-Amands. Dit jaar staan de spots gericht op Oost-Europa.
In de namiddag zijn er workshops: Eieren schilderen, Roemeens dansen en Oost-Europees koken. Journaliste Jenny Vanlerberghe vertelt ondertussen over haar Oost-Europese avonturen.
s Avonds is er ambiance met de Poolse dansgroep Wisla en een Roma-muziekgroep uit Boekarest

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel
Op 21 april is er een oud-leerlingenavond voor de afgestudeerden van 1966 en 1986 op het Sint-Maria-Instituut. Wie wil deelnemen, stort voor 10 april a.s. 13 euro op rekeningnummer 001-1857698-30 met duidelijke vermelding van je naam en het jaar dat je afstudeerde.
Het gezellige samenzijn met een drankje en een hapje start op 19.30 u en eindigt om 23.30 u. We hopen jou te ontmoeten.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links