Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 11 - 15 maart 2006

18 – 19 MAART / DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
IN DIE DAGEN ZAL IK DE TEMPEL DOEN HERRIJZEN

18.00 u            Jgt Jan Vangheel, Julia Verwimp, Jeanne Vangheel, Patrick en Door Verachtert, Jos Lathouwers

08.00 u            Morgenviering

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

INFOAVOND PASTORALE WERK(ST)ER
In ziekenhuizen, parochies, gevangenissen, sociale bewegingen, rusthuizen ... overal in onze kerk kom je pastorale werk(st)ers en diakens tegen.
Vandaag zijn zij in ons bisdom - al of niet met hun collega priester - de drijvende krachten in het pastoraal. Ze zoeken in teamverband naar wegen om een geloofsgemeenschap op te bouwen. Ze willen zich engageren voor meer rechtvaardigheid of aandacht voor de zwakste in onze samenleving.
Voor mensen die zich geroepen voelen tot deze taak is er nu wel info en nieuws te rapen.
Het is misschien de opleiding die je zoekt. Misschien voel jij je ook aangesproken om zo met mensen op weg te gaan. Er is een INFOAVOND op 20 maart 2006 om 20.00 uur in gebouw D van het TPC aan de Groenenborgerlaan in Antwerpen. De opleiding wordt er uitvoerig toegelicht en er wordt gelegenheid geboden tot uitwisseling en tot het stellen van vragen.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht hij:
Inge Scheilekens, 03/287.35.80 of inge.schei1ekens@ccv.be of Peter Houlleberghs 03/287.35.82

de Federatie vormsel-ouderavond
Deze ouderavond op woensdag 22 maart in het parochie centrum van St Amands gaat niet door!!!

“GEEL
De beste documentaire over de eeuwenlange en uitzonderlijke traditie omtrent de gezinsverpleging is in beperkte kring reeds uitgebracht.
Deze film wordt getoond, gratis, op zondag 26 maart in cc de Werft.
Vertoningen om 15.00 en 19.00 uur. Tickets zijn vooraf afhalen. Info: cultuurdienst 014.57.03.50.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links