Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 09 - 1 maart 2006

4 – 5 MAART / EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
JEZUS IN DE WOESTIJN

18.00 u            Zm Karel Van Gorp

08.00 u            Zm Maria Kuypers, Alfons Versmissen, Maria Peeraer

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

'VERDRAAI DE WERELD'
Samen met alle jeugdbewegingen van Vlaanderen laten ook “die van Geel” van zich horen op 11 maart onder het thema “Verdraai de wereld”
Dat dit samenvalt met de solidariteitsdag van de vormelingen is louter toeval, maar laat ons toch maar over een “gelukkig toeval” spreken.

Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, Interdiocesane Jeugddienst, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Jeugd en Gezondheid, Jeugd Rode Kruis, KAJ, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ en VVKSM pakken een jaar lang (deelaspecten van) Duurzame Ontwikkeling aan in hun dagelijkse werking.
Zij zullen ook een paar keer samen naar buiten treden met acties, spel en feest. De Geelse afdelingen hebben besloten om samen de handen in elkaar te slaan. Zij zullen op 11 maart een actiedag organiseren. Hiermee willen zij aan de mensen van Geel duidelijk maken, wat ze belangrijk vinden: Een wereld waar iedereen zijn draai kan vinden! Zij zullen ook samen met de Geelse vormelingen, die op die dag hun solidariteitsdag hebben, een optocht houden door de Geelse straten. Ook jeugdpastoraal zet zich mee in het getouw. Wij kijken uit.

SOLIDARITEITSDAG VORMELINGEN
Alles draait die elfde maart rond solidariteit. Ook onze vormingen hadden besloten solidair te zijn. Die solidariteit gaat dan niet enkel naar Broederlijk Delen en het Zuiden, maar ook naar de “verdraaide wereld”. De twee programma’s vloeien wonderwel in elkaar.

DEKENALE AVOND VOOR OUDERS VAN VORMELINGEN
Woensdag 8 maart om 20.00 uur in de parochiezaal van St.Amands.
Wij bieden een avond aan van ‘iets meer’= christelijke opvoeding van onze kinderen.
Een warme oproep naar de ouders van onze vormelingen! Gans vrij, maar o zo belangrijk!!

LAATSTE BRIEFING
Op dinsdag 7 maart om 20.00 u worden de vormselcatechisten verwacht in het pastoraal huis (Winkelomheide) voor een laatste briefing omtrent de solidariteitsdag van zaterdag 11 maart

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links