Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 08 - 22 februari 2006

25 - 26 FEBRUARI: ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
DE BRUIDEGOM IS BIJ HEN

18.00 u            Jgt Mil Daems. Zm Maria Schelles, Ludo Vermeiren, Herman Van Olmen, Fons Hermans

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

09.00 u            Aswoensdagviering
19.00 u            VIERING VOOR ALLE PAROCHIES
                          FEDERATIE-WOORDDIENST IN DE KERK VAN ST.-AMANDS

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ASWOENSDAG “40-DAGENTIJD”
Volgende week woensdag, 1 maart, begint in de kerk de voorbereidingstijd op Pasen. Veertig dagen van solidariteit en inkeer, om ons voor te bereiden op het grote verrijzenisfeest. Deze tijd staat bol van oude en nieuwe tradities en wij willen met alle parochies van Geel samen werken, om er een sterke tijd van te maken.
Op Aswoensdag zelf zijn er in de loop van de dag vieringen rond askruisjes in alle Geelse kerken en in het ziekenhuis, en ’s avonds bieden alle parochies, samen met de Geelse liturgische werkgroep een gebedsdienst rond het woord van de Heer met palm en as aan in de kerk van St.-Amands om 19.00 uur. Wij nodigen zo veel mogelijk mensen uit voor deze viering, waarin mensen van meerdere parochies mee zullen voorgaan. Aan iedereen, die aan de viering deelneemt, wordt gevraagd om – zo mogelijk – wat oude palm van, vorig jaar mee naar de kerk te brengen.
VAN HARTE AANBEVOLEN !!!
De avond rond de lancering van de actie Broederlijk Delen, die later op de avond gepland was in de zaal van St.-Amands, kan die dag spijtig genoeg niet doorgaan, omdat niemand van de ploeg zich kon vrijmaken, om die avond in het kader van de geplande onderwerpen naar Geel te komen.
Uiteraard komen wij op de actie Broederlijk Delen nog terug in ons blad. Ondanks alles blijven wij veel volk verwachten voor de gebedsviering op woensdag 1 maart om 19.00 u

VOOR DE OUDERS VAN DE VORMELINGEN
Niet alleen het kind mag zich voorbereiden op het vormsel, ook aan de ouders worden twee geloofsavonden aangeboden onder de woorden: “Hoe kunnen ouders hun kinderen gelovig opvoeden.” Jullie gaan samen met uw kind de weg naar het vormsel. Zoals jullie met dankbaarheid terugdenken aan mensen die jullie gelovig zijn voorgegaan, zo is het nu aan jullie om uw eigen kind gelovig te begeleiden.
Paul Renders, jeugdpastor in Geel help ons er mee door. Wij nodigen iedereen uit op de woensdagen 8 en 22 maart 2006 om 20.00 u., in de parochiezaal van St.-Amands, Werft 16.

JONGERENWEEKEND IN DE ABDIJ VAN POSTEL
Het weekend vann 10-12 maart  zijn jongeren van 15 tot 30 jaar van harte welkom in het Kontaktcentrum van de Abdij van Postel voor een weekend rond het christelijk geloof op het elan van de Wereldjongerendagen. We werken rond het rond thema : " Uw kruis vereren wij, Heer". Centraal staat de film 'The Passion of the Christ". Aanvang 19.30 u.
Meer informatie en reservatie: Pater Benny, Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37 81 21 of  paterbenny@hotmail.com

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links