Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 05 -  1 februari 2006

4 5 FEBRUARI VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
VELE ZIEKEN GENAS HIJ

18.00 u            Zm Clemence Verwimp vanwege de geburen

08.00 u            Jgt Modest Verelst. Zm Gregoor Van Dingenen, Laurentia Nietveldt

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Patroonsfeest in Stelen
Op donderdag 9 februari nodigt de parochie Stelen de buren uit om deel te nemen aan haar patroonsfeest t.e.v. St.Apollonia !
In het jaar van het gebed komt pater Ivo Cleiren, prior van de abdij van Tongerlo, om 19.00 u in de schoolrefter spreken over de waarde en de betekenis van ons bidden. Om 20.00 u zijn we in de kerk samen om biddend  het Allerheiligste lof en dank te brengen . Omstreeks 20.30 u. is er kans om achteraan in de kerk nog even na te praten. Iedereen is welgekomen!

VZW DEKENAAT ZUIDERKEMPEN REGIO GEEL
De nieuwe wet op de vzws is sinds 1 januari van kracht en dat brengt heel wat aanpassingen met zich. Het beheer van de parochies en de parochielokalen staan voortaan onder toezicht van de rechtbank van koophandel en daarom moeten wij, sommige dingen anders gaan organiseren.
Daarover komen allen, die de geldboeken van de kerk bijhouden in Geel, Eindhout en Meerhout, samen op 7 februari in de hoekzaal van het PC St.-Amands. Daar zullen de aanpassingen doorgepraat worden, opdat de overgang rustig en ordelijk zou verlopen.
De vergadering begint om 20.00 u.

OP BEDEVAART NAAR SINT JOZEF IN LEUVEN
Zoals elk jaar is er ook dit jaar een Sint Jozefbedevaart naar Leuven. Deze heeft plaats op woensdag 8 maart. Mensen die meewillen kunnen opstappen op de Markt Geel om 08.10 u. Prijs voor de busreis is 12 euro. Mensen die interesse hebben kunnen zich inschrijven bij Paul Van Hoof, Antwerpsdries, 9, 014/58.42.35.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links