Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 04 - 25 januari 2006

28 – 29 JANUARI VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
HIJ ONDERWEES HEN MET GEZAG

18.00 u            Zm Clemence Verwimp vanwege de geburen

08.00 u            Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer, Henri Vrancken

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEZINSBOND GEEL
Zondag 19 februari van 09.00 tot 13.00 u
in het St.-Aloysiuscollege, Diestseweg
TWEEDEHANDSBEURS voor babymateriaal, speelgoed en zomerkleding tot 16 jaar.
Tijdens de verkoop zijn er geen buggy's en handtassen toegelaten in de zaal.
Nieuw systeem van etikettering sinds vorige beurs: geen lange wachttijden aan de kassa. Koopwaar (max. 20 stuks) binnenbrengen in het college op zaterdag 18 februari van 09.15 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.30 u (bij elkaar horende stukken aan elkaar naaien).
Kandidaat verkopers mogen op voorhand een inschrijvingslijst afhalen (2,-EUR inschrijvingsgeld per lijst te betalen bij afhaling). Lijsten kunnen afgehaald worden bij Leen Vandoninck, Vogelzan 79, op 2 en 3 februari tussen 16.00 u en 20.00 u, bij Agnes Bergmans, Grotesteenweg 86, op 8 en 9 februari tussen 16.00 u en 20.00 u en bij Nancy Tormans, Winkelom 41 (nabij slachthuis) op 15 en 16 februari tussen 18.00 u en 20.00 u. Uitbetaling op zondagavond tussen 18.00 u en 20.00 u.
Alle info bij Nancy Tormans op 014/72.49.98.

SAMENKOMST VAN 12 GEELSE PASTORALE TEAMS
De PT’s van alle Geels parochies waren vorige week samen in de parochiezaal van St.-Dimpna, om zich te beraden over de toekomst van onze pastoraal. Bisschoppelijk vicaris De Winter was speciaal overgekomen, om de materiële situatie mee te bekijken en enkele regels mee te geven. Hij gaf een richting aan, om naar de toekomst uit te zien, hoe parochies kunnen samenwerken in een situatie met steeds minders priesters in het pastoresteam.
Wij leerden, dat elke parochie zeker wettelijk een priester als pastoor zal behouden, maar dat de taak van die pastoor mogelijk anders zal ingevuld worden, alnaargelang er samenwerking met vrijwilligers ter plaatse mogelijk is.
Wij voelden ook een sfeer van mensen, die het goede willen, zowel met hun eigen parochie als met het pastoraal van Geel in zijn geheel. Het wordt één geheel, één federatie, met verschillende kleine groepjes van parochies, die samen een span gaan vormen, om meerdere karretjes voort te trekken...

SOT: KRUISPUNT
Wie wil kennismaken met jeugdpastoraal Geel, of wie Jeugdpastoraal Geel reeds kent, maar wil meevieren, is welkom op de kruispuntviering nu zaterdag 28 januari in de kerk van St.-Amands. De nieuwe pastor voor de jeugd, Paul Renders, zal er ook aan het grote publiek worden voorgesteld. Achteraf is er een kleine receptie in het SOT-lokaal.

DAMIAANACTIE
De laatste zondag van januari is, naar traditie, de zondag van  Damiaan.
Onze grootste Belg bracht hulp aan de melaatsen. En melaatsen en tuberculose-zieken zijn er nu nog! Altijd nieuwe!
We kunnen geldelijk steunen langs overschrijvingen op nr. 000-0000075-75, Leopold II- laan 263, 1081 Brussel.
DENK ERAAN: 40 Euro volstaat om iemand van lepra of tbc te genezen. Oprechte dank!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links