Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 03 - 18 januari 2006

21 –22 JANUARI DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
IK MAAK U TOT VISSERS VAN MENSEN

18.00 u            Zm Clemence Verwimp vanwege de geburen

08.00 u            Jgt Antonia Van de Wouwer, Zm August Verbeek, Edward Verachtert, Coleta Bervoets, Wim Lembreghts

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VOORGANGERS IN DE UITVAARTLITURGIE
Ervaringsdag:
Bijna een jaar geleden boden zich 20 vrijwilligers aan, om zich voor te bereiden om voor te gaan in de uitvaartliturgie. Na zes bijeenkomsten werden ze uitgestuurd met de opdracht om mee op rouwbezoek te gaan, de homilie te verzorgen en, indien mogelijk en nodig, zelf voor te gaan in de uitvaart.
Op maandag, 23 januari, om 19.30 u in het ontmoetingscentrum van St.-Dimpna, Logen 104 mogen ze voluit komen vertellen over hun ervaringen

SOT: KRUISPUNTEN
Jeugdpastoraal Geel organiseert ook eucharistievieringen voor jongeren tijdens de weekendvieringen van de Geelse parochies. Deze vieringen worden gemaakt door jongeren en voor jongeren en dit in samenwerking met de Geelse jeugdverenigingen. De eerst volgende ‘kruispunt’ is op 28 januari om 18u in de kerk van Sint Amands. Deze editie zal een feesteditie zijn. Paul Renders, parochieassistent van de parochiefederatie Geel, zal in die viering  officieel worden voorgesteld als de nieuwe pastor voor de jeugd te Geel. De viering zal dan ook grandioos worden opgeluisterd door jeugdkoor ‘Exsultate’. Alle Geelse jeugdverenigingen krijgen voor deze gelegenheid een heuse V.I.P. behandeling! Zeker niet te missen!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links