Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 01 -  4 januari 2006

7 – 8 JANUARI OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
WIJ KOMEN UIT HET OOSTEN

18.00 u            mis voor de parochie en de parochianen

08.00 u            dankmis voor het nieuwe jaar

19.00 u            Mis in de bidkapel

De redactieploeg wenst iedereen een gezegend nieuwjaar
met heel veel positief parochiebladnieuws!

Speciaal willen ze alle nieuwe lezers verwelkomen
en alle ouwe getrouwe lezers terug bedanken!

En gaan er alles aan doen om jullie een jaar lang te boeien!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VERGADERING VAN ALLE PAROCHIETEAMS
Beste PT-leden van de Geelse parochies, zijn jullie al afgesproken? Wie rijdt er met de wagen? Waar komen wij samen? Toch geen andere vergadering gepland? Wij durven zeggen, dat de vergadering van alle Geelse PT’s samen in de parochiezaal van St.-Dimpna echt wel belangrijk is. Er staat wat te gebeuren in Geel de komende tijd. Het werk van de PT’s zal niet noodzakelijk verzwaren, maar het zal een beetje (moeten) samen vallen. Samenwerking dringt zich op en verantwoordelijkheid dient genomen.
Afspraak op
woensdag 11 januari om 20.00u

ZONDAGSLEZINGEN EN COMMENTAAR
Net zoals begin december zit er net voor het midden van het tweede deel in ons blad KERK +LEVEN deze week weer een uitneemkatern met de lezingen van de komende weken en de commentaren. Deze artikels kunnen zeer interessant zijn voor onze lectoren en de mensen, die her en der mee instaan voor het verzorgen van grote en kleine vieringen. Voortaan verschijnen ze om de vier weken op dit aparte formaat. Wie de eerste aflevering in december miste, kan bij Marcel De Vries (voor zolang de voorraad strekt) nog een exemplaar bekomen. Het formaat is immers handig om in een kaft te bewaren en zo alle lezingen bijeen te houden.

VAN HARTE BESTE WENSEN
Nu de feestroes uit de Geelse straten verdwijnt, willen wij met het parochieblad onze wensen voegen bij alles wat de laatste dagen al gewenst is. Moge 2006 en “goed jaar” worden, maar laat ons niet vergeten, dat wij dat voor een groot deel zelf zullen moeten waar maken. Zoals een visser eerst aas uitgooit voor een goede vangst, zo zullen wij ook zelf de voorzet moeten geven, om dit jaar goed te maken.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links