Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 52 - 28 december 2005

31 DECEMBER – 1 JANUARI  FEEST VAN DE MOEDER GODS
MARIA, ACHT DAGEN NA JEZUS’ GEBOORTE

18.00 u            Zm Anna Lambrechts, Alexander Mertens, Jan Geukens, Celine Claes, Jef Geukens, Josefina Gielis, Bernus Wijnants, Dympna Vermeulen

08.00 u            mis om zegen over het nieuwe jaar

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EEN OPROEP AAN ALLE PAROCHIETEAMS
De toekomst van onze twaalf Geelse parochies zal moeten gedragen worden door 12 verantwoordelijke Pt’s. Daarvan is iedereen overtuigd, maar er zich daarom nog niet helemaal van bewust. Zodra de “beste wensen” een beetje uitgewisseld zullen zijn, willen wij alle Pt’s van Geel samenbrengen in de parochiezaal van St.-Dimpna. Samen met mensen van het bisdom gaan wij in overleg treden, om er het beste van te maken.
Spreken wij af op woensdag 11 januari om 20.00u?

SPIRITUALITEIT IN POSTEL
Op zaterdag 4 februari gaat in het Contactcentrum van de Abdij van Postel een spiritualiteitdag door met als thema : "Bidden met psalmen" Inleidster is Marie-Paule Stevens, lid van de lekenorde van de Karmel en actief in de pastoraal. Er zijn twee conferenties, deelname aan de eucharistie met de abdijgemeenschap, broodmaaltijd en een afsluitend gebedsmoment.
Begin : 09.30u - Einde voorzien : 16.30 u
Alle leeftijden welkom.
Onkosten : 15 euro all-in.
Info en inschrijving : Gastenpater Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37.81.21.

PROFETENBEURS
EEN BEURS VOOR VORMSELCATECHISTEN

Op 19 januari organiseert de federatiewerkgroep vormselcatechese van Westerlo een beurs voor vormselcatechisten. Het thema van dit jaar is: “de profeten”. Ook de Geelse werkgroep vormselcatechese verleent hieraan haar medewerking en nodigt alle Geelse vormselcatechisten voor dit initiatief uit. De beurs gaat door op om 20.00 u in de abdij van Tongerlo.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49 Week 50 Week 51    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links