Parochienieuws

Week Nr. 50 - 9 december 2009

Kalender Geel Punt 2010 

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2010  van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2009. Misschien staat u er zelf wel op. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden worden aan de zeer democratische prijs van 5 Euro. Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat (pastorij) bekomen.

KVLV Kerstactiviteiten

PAPIEROPHALING


In de loop van 2009 kregen wij van het Geelse stadsbestuur het bericht dat zij de papierslagen niet verder zouden subsidiëren. Daar in de meeste andere parochies het papier opgehaald wordt door jeugdverenigingen kwam dit item ter sprake op de jeugdraad. Daar er nog geen overeenkomst is inzake een vervangende manier om toch nog een cent bij te verdienen is de afschaffing van de papierslagen momenteel opgeschort. Wij kregen immers recent bericht van IOK dat we nog tot en met juni 2010 papierslagen mogen organiseren. Dus ondanks het feit dat we dachten op 14 november onze laatste papierslag uit te voeren krijgen we dus nog een half jaar respijt en zullen we in 2010 dus toch nog enkele papierslagen organiseren.
De nieuwe data zijn:

IN MEMORIAM
Op zaterdag 28 november overleed in het A.Z. St.-Dimpna Jeanne Boeckx, echtgenote van Jef Dens, woonachtig op de Herentalseweg. Jeanne was lid van Ziekenzorg.
We namen in onze kerk afscheid van deze flinke vrouw op donderdag 3 december. Jeanne was een zorgzame moeder en een geliefde vrouw. Het leven van Jeanne speelde zich sinds haar huwelijk af in de boerderij aan de Herentalseweg. Ze werd gauw de zorgzame moeder voor zowel haar schoonouders als haar 5 kinderen. Ze heeft haar leven lang hard gewerkt in de boerderij, zorgde voor het brood op tafel en voor de hele familie Dens. Wanneer er iets gevierd werd of met kermissen, dan was het zoete inval bij Jeanne. Schoonbroer Frans Dens, actief in de Bouworde, vond er een thuis wanneer hij op vakantie was uit Congo alsook heel wat leden van de Bouworde. Zelfs jongeren van een jongerentehuis in Duitsland waren welkom om te helpen in de boerderij en te genieten van een soort van vakantie. Haar huis stond open voor velen… Af en toe was er ook tijd om er zelf op uit te trekken met de familie naar de Ardennen of de zee. Haar gezin en de familie waren haar leven.
Toen Jeanne en Jef 60 jaar gehuwd waren, nu 2 jaar geleden, werd dit met het hele gezin thuis gevierd in de boerderij. Hoewel Jeanne de laatste jaren aan haar zetel gekluisterd was, kon ze toch mee genieten van dit feest met haar vele klein- en achterkleinkinderen. De burgemeester met schepen kwamen langs en het was er weer gezellig zoals weleer.
Jeanne stond ook gelovig in het leven. We willen geloven dat ook Jeanne deelgenoot wordt van het paasmysterie van Jezus. Haar leven heeft ook pijn en verdriet gekend maar vooral vele vruchten van zorg voor anderen, geloof en vooral liefde. Ze blijft een speciale plaats hebben in ons hart en bij onze God die liefde is.

KRING 12
Ook onze vormelingen bereiden zich voor op Kerstmis. Op zaterdag 12 december worden zij om 14.00u verwacht in de kleine zaal van ons parochiecentrum. Dimpke Verachtert, voorzitster van Ziekenzorg, komt even langs om toe te lichten wat Ziekenzorg is. Nadien gaan de vormelingen een kerstverrassing knutselen voor de zieken en oude mensen aangesloten bij Ziekenzorg. De adventsnamiddag wordt afgesloten met een gezinsviering in de kerk. Daar ontmoeten ze Johannes de Doper die ons oproept om ons voor te bereiden op de komst van Jezus: “Maak wat krom is, recht!” Ook alle andere kinderen zijn welkom in deze adventsviering.

OMHALING WELZIJNSZORG
Dit weekend houden wij een omhaling voor Welzijnszorg. Het thema van de campagne is dit jaar: “Werk armoede weg!”. De financiële crisis is uitgemond in een sociale crisis. Vele mensen kregen de afgelopen weken te horen dat ze van de ene op de andere dag ontslagen werden. Gezinnen die het al moeilijk hadden om maandelijks rond te komen, krijgen het nu vaak nog moeilijker. Werk is de beste garantie om uit de armoede te geraken. Maar werk alleen volstaat niet. Want ook mensen die werken, leven soms in armoede. Welzijnszorg streeft naar meer jobs, met een volwaardig loon en op maat van mensen in armoede. Bovendien hebben ook mensen die niet (meer) kunnen werken, recht op een waardig inkomen. Met uw financiële bijdrage in het mandje dit weekend steunt u tal van organisaties die de armoede in ons land bestrijden. Alvast bedankt voor uw warme bijdrage!

KERSTFEEST ZIEKENZORG
Op dinsdag 29 december heeft Ziekenzorg Punt haar jaarlijks kerstfeest. Ze beginnen naar goede gewoonte om 11u00 met een kerstviering en daarna krijgen de zieken van de parochie een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. Na de maaltijd is er de gelegenheid tot gezellig nakaarten en babbelen. Het einde is voorzien rond 16u00. Inschrijven kan bij het bestuur van Ziekenzorg. Deelname kost 6 euro.

CIAO BELLA
Op 21 november organiseerde onze school, Top@Punt, een Italiaanse avond. Het was dit jaar een overweldigend succes. Zo’n 400 sympathisanten genoten van het Italiaans festijn ten voordele van de school. Het was zelfs zo druk dat op de parking rond de kerk veel te klein was om ook nog eens de auto’s van de kerkgangers op te vangen. Sommige wagens stonden dan ook dubbel geparkeerd. Het verdiende geld wordt gebruikt voor iets dat de kinderen ten goede komt. De leden van de Ouderraad en van het Plaatselijk Comité bepalen in overleg wát wanneer gerealiseerd wordt. Verfraaiing van de speelplaats en vervanging van de ramen te Vogelzang 64 zijn nog steeds prioritair. Beiden zouden dit jaar nog zichtbaar kunnen worden!

ZIEKENCOMMUNIE
Wie door ziekte of ouderdom niet meer naar de zondagsviering kan komen en toch graag de communie ontvangt, kan altijd contact opnemen met onze parochieassistent, Paul Renders. Normaliter komt hij dan zeker rond Kerstmis en Pasen bij u thuis langs. Dit jaar doet hij zijn ronde op dinsdag 29 december vanaf 14.00u. Paul Renders - 0494/93.34.21 - renderspaul@gmail.com

POIELS KERSTDORP
Zoals de meeste passanten reeds kunnen vaststellen hebben. Het kerstdorp krijgt stilaan zijn vorm. De gebouwen en stallen zijn al ter plaatsen, de aanleg en aankleding is in volle gang.  Nu nog de laatste versieringen aanbrengen en wachten op de dieren en  het Poiels kerstdorp kan weer bezocht worden.
U bent er welkom vanaf 13 december

KALENDER PAROCHIE
12/12
Adventsnamiddag en viering Kring 12
13/12 Omhaling Welzijnszorg in de weekendvieringen.
19/12 KWB biedt de avondbezoekers van de kerststal een drankje aan.
22/12 Parochiesecretariaat gesloten.
25/12 KERSTMIS!
27/12 Doopzondag in St.-Dimpna en Punt
29/12 Parochiesecretariaat gesloten
29/12 11u Kerstfeest Ziekenzorg in de parochiezaal.
01/01 GELUKKIG NIEUWJAAR!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be