Parochienieuws

Week Nr. 48 - 25 november 2009

VRIENDEN VAN JEZUS

Eén van de veel binnengebrachte gekleurde tekeningen. (c) Senne Van Roy (7jaar).

Op zaterdag 14 november was onze kerk bijna te klein voor de gezinsviering van 18.00 u. We vierden 30 jaar gezinsvieringen met een volle kerk met vele jonge gezinnen en oude bekenden. De kerk werd prachtig versierd met gekleurde tekeningen, ballonnen, een feesttaart en met vooral veel kinderen. Onze eerste communicantjes hadden hun feesthoedje meegebracht. Het was een deugddoende en welgeslaagde viering. Voor de gelegenheid werd de muziek verzorgd door wel liefst 6 gitaristen en een fluit! Hun hemelsgezang leek wel op een engelenkoor. De kinderen zongen, dansten en waren heel spontaan bij het verhaal over de grote feesttafel. We waren blij dat ook heel wat oud-medewerkers aanwezig waren. Zij werden op gepaste manier in de bloemetjes gezet door Guido Holvoet namens pastores en parochieteam. Na de viering was er voor de kinderen nog een lekkere snoepsaté en was er voor de grotere een kleine receptie waar nog druk werd nagekaart. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die een steentje bijdroeg tot het welslagen van de viering. De volgende gezinsvieringen zijn op 12 december, verzorgd door de vormelingen en met Kerstmis om 11.00 u verzorgd door hopelijk weer heel wat kinderen van onze school.

VERSLAG PAROCHIERAAD
Met een vertegenwoordiging van een 7-tal mensen uit de verschillende verenigingen en een aantal verontschuldigingen startte de parochieraad van 12 november. Op deze bijeenkomst werd vooreerst het jaarthema van de parochie,”Gemeenschapsopbouw met Paulus als gids”, toegelicht.
Het parochieteam wil graag de banden met de verenigingen wat nauwer aanhalen. Een vereniging die met vragen zit naar het parochieteam toe, zorgen of misschien ook problemen die de bredere gemeenschap aangaan, kunnen indien gewenst langskomen op één van onze vergaderingen. Het kan ook zijn dat het parochieteam langskomt tijdens een bestuursvergadering. Dit kan leiden tot een wederzijdse verrijking.
In dit parochieblad willen we graag de verenigingen ook een plaatsje geven. Er komt een artikelreeks waarin de verenigingen het beste van zichzelf kunnen laten zien en voorstellen aan een bredere gemeenschap. De verenigingen zullen weldra een interview hiervoor krijgen.
Het parochieteam droomde ook nog van een Gerebernusdag in mei van dit jaar waar elke vereniging eens kon uitpakken en zich ook aan elkaar konden laten tonen. De idee van deze dag werd goed bevonden, alleen de datum lag moeilijk. De Gerebernusdag wordt daarom uitgesteld naar volgend werkjaar. De verenigingen kregen ook ‘huiswerk’ mee in verband met die dag. Ze kunnen zelf verder nadenken over de invulling van die dag (Wat willen we van onze vereniging laten zien?) alsook nakijken welke periode het beste geschikt is om zo’n dag te organiseren. Natuurlijk vraagt zo’n dag ook trekkers. Als van elke vereniging 1 iemand zich engageert staan we al ver. De dag willen we ook zien als een ontmoetingsdag tussen nieuwe inwoners en de verenigingen. De eventuele opbrengsten van die dag willen we graag schenken aan de parochie van Ciriri in Oost-Kongo. Gemeenschapsopbouw is ook banden aangaan met gemeenschappen elders in de wereld.
Het parochieteams alsook de kerkfabriek is nog steeds op zoek naar vernieuwing en verjonging. Een welgemeende oproep klonk ook op deze parochieraad.
Nadien stelden de verschillende verenigingen hun jaarkalender voor aan elkaar. Dit was eveneens een boeiend gesprek.
De afwezigen hadden zoals altijd weer ongelijk. Een volgende parochieraad werd vastgelegd op donderdag 3 februari om 20.00 u in de parochiezaal. Wij hopen dat ook de sport- en jeugdverenigingen alsook parochiale werkgroepen zich laten vertegenwoordigen.

RECHTZETTING
In het parochieblad van 11 november werd een vergissing gemaakt. We hadden van één van de dopelingen een jongen gemaakt van een meisje. Onze welgemeende excuses voor deze blunder. Voor alle duidelijkheid: Op 25 oktober werd in onze kerk Sam Vanuytven (°28/08/2009) gedoopt, dochter van Guy en van Nicole Dries. Het gezin woont in de St.-Kristoffelstraat.

KVLV

TOMBOLA JEUGD FC PUNT
0522    2693    1898    1347    0916    2749    1469    3126    2802    1657    3095    2152    2677    0562   
0634    0885    2886    0264    1152    2892    0529    2414    1035    1411    3042    2705    2740   
0385    2159    1408    3056    1741    2184    0674    1456    1925    1816    2046    2366    2573
Prijzen afhalen tot 20-12-09 Bij: Aerts Frans, Doornboomstraat 60 

KALENDER PAROCHIE
05/12
KWB opstellen kerststal
08/12
20u Parochieteam in de pastorij
12/12 Adventsnamiddag en viering Kring 12
27/12 Doopzondag in St.-Dimpna en Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be