Parochienieuws

Week Nr. 47 - 18 november 2009

IN MEMORIAM
Op 5 november overleed Lies Van Eynde (°22/02/1912), weduwe van Frans Belmans. Lies woonde vroeger op de Poiel maar verbleef sinds enkele maanden in het rusthuis Wedbos. Lies was de oudste van het Punt. Als we terugkijken op het leven van Lies, dan heeft ze een hele evolutie meegemaakt. Er was een tijd van zaaien en oogsten. Lies werd geboren in een boerengezin waar de natuur het leven bepaalde. Een tijd van geen elektriciteit, badkamer, televisie, auto,… Ze groeide ook op in een tijd van twee oorlogen met de angst om het geweld. Maar gelukkig was er ook die lange tijd van vrede. Een tijd waarin ze voor de boerderij zorgde, voor haar kinderen en ouders en ook voor Ward, de patiënt uit de kolonie. Lies kende echter ook een tijd van rouwen en verdriet: het vroegtijdig overlijden van haar man Frans en haar broer Karel, nu al meer dan 30 jaar geleden. Het leven veranderde plotseling voor haar. Al vlug werd ze goed opgevangen door haar kinderen. Lies was het liefst van al thuis. Af en toe reed ze wel eens met de fiets naar de koffie van de gepensioneerden. Ze hield van veel bezoek; van iemand van Ziekenzorg, de pastoor, buren of familie maar heel in het bijzonder van de klein- en achterkleinkinderen. Kindjes hadden een speciale plaats in haar hart. We hadden op onze parochie gehoopt dat ze de 100 zou halen, maar het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. We namen afscheid van haar in onze kerk op dinsdag 10 november. Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie en wij hopen en vertrouwen er op dat God haar laat delen in de eeuwige vreugde.

ST.-CECILIA
Op 22 november gedenkt de kerk de H. Cecilia, maagd en martelares. St.-Cecilia is de patrones van de zangkoren en muzikanten. Ze is verwerkt in de opsmuk van menig kerkorgel. Dit feest is ook een hoogfeest voor ons Clemenskoor. Maandenlang repeteerden zij om het beste van zichzelf te geven tijdens de zaterdagmis van nu zaterdag 21 november om 18.00 u. Iedereen is van harte welkom in deze mooi gezongen viering. Het koor viert dit jaar ook haar 30 jaar bestaan. We willen hen hier bij deze dan ook alvast proficiat wensen en danken voor hun inzet in onze parochie.

INBRAKEN OP HET PUNT
Het lijkt mode te worden om in te breken op het Punt. Enkele maanden geleden was onze parochiezaal en onze school het doelwit en op zondag 8 november de pastorij. Twee jonge mannen tussen de 20 en 30 in een zwarte leren jas en een donkerblonde vrouw in een bruine jas wisten Julia te misleiden om haar handtas te ontvreemden. Gelukkig kon Jos het drietal wegjagen. Zijn het telkens dezelfde daders? De site rond de kerk blijkt een paradijs te zijn voor mensen met slechte bedoelingen. Misschien zou een verhoogde waakzaamheid wel gepast zijn.

PAROCHIETEAM
Het parochieteam komt samen op donderdag 19 november om 20.00 u met de andere parochieteams van Geel-Zuid in het Pastoraal Huis in Winkelomheide. Op de gezamenlijke agenda staat de verdere bespreking van de zelfredzaamheid van de parochies. In de eigen tijd zullen we de afgelopen parochieraad verder bespreken en de lopende zaken van onze parochie.

KERKFABRIEK
De kerkfabriek heeft haar vergaderdata vastgelegd voor dit werkjaar. Ze komen telkens samen op vrijdagavond vanaf 20.00 u op de pastorij. Ze vergaderen op volgende data: 22/01; 19/03; 18/06; 15/10. Op de vorige vergadering werd gepraat over de noodzakelijke vernieuwing van de elektriciteit en het onderhoudsadvies van monumentenzorg. Voor de kerkfabriek is er nog werk aan de winkel!

KVLV
Bestuur:
Nu donderdag 19 november om 20 uur vormingsavond voor bestuursleden. Deze bijeenkomst heeft plaats in parochiezaal te Geel- Zammel. Spreek af om samen te rijden.
Creales: Dinsdag 24 november om 19 uur les “Mousseline sjaal vilten” Een elegant sjaaltje is het verrassend resultaat van de combinatie van luchtig en teer zijden mousseline met ruig en temperamentvol  wol . Twee mousseline sjaaltjes versmelten tijdens het vilten tot één geheel. Alle ingeschrevenen ontvingen de nodige informatie ivm materiaal en benodigdheden. Wees tijdig op post.

POIELS NIEUWS
De kerstperiode komt er weer aan. Daarom is de opstelling van ons kerstdorp reeds in volle actie. Er moet nog wel heel wat gebeuren. Laat ons zeggen dat er reeds een deel van de ruwbouw klaar is. Maar er zullen nog heel wat werkuren nodig zijn vooraleer alles klaar is. Maar wat we wel al kunnen meedelen is; dat het wel zeker de moeite zal zijn, om eens een bezoekje te brengen aan ons kerstdorp.

BOND ZONDER NAAM
De kalenders voor 2010
van Bond zonder Naam zijn weer verkrijgbaar bij: Jef en Tilly Hoet - Van Dingenen, Vogelzang  82, tel. 014 / 590600.

KALENDER PAROCHIE
18/11
20u voorbereiding kerstviering werkgroep gezinsvieringen bij Corine.
19/11 20u Vergadering P.T.’s Geel-Zuid in Winkelomheide
21/11 18u St.-Cecilia, Clemenskoor in de kerk.
21/11 Italiaanse Avond Top@Punt.
22/11 Kristus Koning: lang leve de Chiro!
08/12 20u Parochieteam in de pastorij
12/12 Adventsnamiddag en viering Kring 12

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be