Parochienieuws

Week Nr. 45 - 4 november 2009

DOOPZONDAG

Op de foto zien we onze dopelingen Ferre en Annika te midden van hun families. Proficiat aan allen!

Op zondag 25 oktober was het weer doopzondag op het Punt. Om 14.00 u werden er twee kindjes gedoopt door onze pastoor Bart Rombouts:
1. Ferre Marant (°10-06-2009), zoontje van Tom en Eefje Weyns. Het gezin Marrant woont in de St.-Kristoffelstraat.
2. Annika Geudens (°8-03-2007), dochter van Charise en Nicole Van Rooy. Annika woont met haar ouders in Poiel.
Om 15.00 u was er nog een doopviering. Die dopelingen stellen we volgende week aan u voor.

Zaterdag 7 november vanaf 18u30 : Dropping
Tijdens onze jaarlijkse dropping moeten bordjes gezocht en vragen opgelost worden. Tussendoor wordt voor iets hartversterkend gezorgd.  Inschrijven dient te gebeuren bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 (Tel 0473/94.72.51) of via de website vóór 4 november aan 6 Euro of 3 Euro indien jonger dan 15 jaar.

Inschrijven voor de dropping kan via volgend inschrijvingsformulier.

PAROCHIERAAD
Op donderdag 12 november om 20.00 u organiseert het parochieteam weerom een parochieraad met een goed gevulde agenda. Het jaarthema ‘Gemeenschapsopbouw met Paulus als gids’ bracht ons enkele nieuwe ideeën die we graag zouden willen toetsen bij de bredere gemeenschap op het Punt. Zo wil het parochieteam zich ter beschikking stellen van de verenigingen. Zitten ze ergens mee of willen ze iets organiseren in de parochie en kunnen wij er bij helpen? Ook in het parochieblad hopen wij dit jaar onze verenigingen aan bod te laten komen. We willen ook samen nadenken over solidariteit met het Zuiden en we dromen van een Gerebernusdag op 30 mei 2010. Wij hopen op een afvaardiging van iedere vereniging maar ook geïnteresseerde parochianen zijn meer dan welkom op de parochieraad. Plaats van samenkomst is onze parochiezaal. Tot dan!

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
Op woensdag 4 november om 20.00 u komen we weer bijeen met de werkgroep gezinsvieringen. Op de agenda staat de feestelijke viering van 30 jaar gezinsvieringen. De uitnodigingen naar ere medewerkers is al vertrokken. Mensen die vroeger meegewerkt hebben en geen uitnodiging gekregen hebben, mogen altijd contact opnemen met Irene Pernet. Op 30 jaar verhuizen mensen, worden soms ook namen vergeten,… op voorhand al onze excuses. Voor de kinderen staat er al het een en ander op het programma. Ze krijgen in ieder geval een leuke verrassing! De feestelijke gezinsviering vindt plaats op zaterdag 14 november om 18.00 u in onze kerk.

Irene Pernet
Bruggenhoofdweg 16
014.58.52.73

(HER)ABONNEREN PAROCHIEBLAD
De (her)abonnering van het parochieblad is weer gestart. Reeds enkelen hebben hun abonnement vernieuwd via het secretariaat of via overschrijving. Wie het nog wenst te doen, kan dit nog tot 15 november. Een abonnement kost 25 euro voor een jaar. Vergeet zeker je adresgegevens niet mee te geven, anders komt het parochieblad misschien verkeerd aan.

OVERLEDENEN ALLERHEILIGEN
Sinds Allerheiligen vorig jaar vonden er in onze kerk 3 uitvaarten plaats.
1. Maria Van Tongerloo (°23/03/1919 +28/01/2009)
2. Louis Geukens (°17/08/1929 +13/06/2009)
3. Tuur Geukens (°17/01/1932 +12/10/2009)
Met het Allerheiligenweekend hebben wij hen opnieuw herdacht en werden er gedachtenisprentjes verdeeld. Wie er graag nog één zou hebben, neemt best contact op met Paul, onze parochieassistent.
Paul Renders, 0494.93.34.21, renderspaul@gmail.com

WERKGROEP VORMSELCATECHESE
Op woensdag 11 november om 20.00 u komt de werkgroep vormselcatechese bijeen bij Mieke. We blikken terug op de Naamopgave en de start van het catechesejaar en bereiden o.a. de adventsnamiddag voor.

BOND ZONDER NAAM
De kalenders voor 2010
van Bond zonder Naam zijn weer verkrijgbaar bij:
Jef en Tilly Hoet - Van Dingenen, Vogelzang  82, tel: 014 / 590600

PAPIEROPHALING
Onlangs meldde het Geelse stadsbestuur ons dat de papierslagen vanaf 2010 niet meer gesubsidieerd worden.  Gezien de huidige prijs van oud papier en de kosten voor huur en transport van de containers is het dan ook niet meer rendabel om nog papier op te halen.  In 2009 zal er nog welgeteld 1 papierslag  zijn: op 14 november.  Diegenen die nog ergens een berg papier hebben steken kunnen dat papier nog dit jaar met ons meegeven; dus dit is uw kans om op te ruimen en de KWB nog te steunen. Wij hebben alvast een extra container voorzien voor de allerlaatste ophaling. KWB zal tevens kleren ophalen voor Wereldmissiehulp.

BOWLING LANDELIJKE GILDEN

Zondag 15 november vanaf 8u30 : Ontbijtbuffet
KWB nodigt iedereen uit om te komen ontbijten. Uitnodigingen met inschrijfstrookje zullen binnenkort gebust worden. De uiterste datum om in te schrijven via je wijkmeester of de website is 11 november. Deelnameprijs is 6 Euro voor volwassenen, 4 Euro voor 12 tot 17 jarigen, 3 Euro voor 3 tot 11 jarigen en gratis indien jonger dan 3 jaar.

Inschrijven voor het ontbijt kan via volgend inschrijvingsformulier.

KALENDER PAROCHIE
04/11
20u werkgroep gezinsvieringen bij Corine.
11/11 20u werkgroep vormselcatechese bij Mieke.
12/11 20u parochieraad, parochiezaal.
14/11 18u 30 jaar gezinsvieringen in de kerk.
18/11 20u voorbereiding kerstviering werkgroep gezinsvieringen bij Corine.
19/11 20u Vergadering P.T.’s Geel-Zuid in Winkelomheide
21/11 18u St.-Cecilia, Clemenskoor in de kerk.
22/11 KRISTUS KONING: lang leve de Chiro!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be