Parochienieuws

Week Nr. 44 - 28 oktober 2009

BOWLING LANDELIJKE GILDEN

IN MEMORIAM
Op 12 oktober overleed in het AZ St.-Dimpna Tuur Geukens (°17-01-1932), echtgenoot van Angèle Wuyts. Hij woonde in de Poiel. Tuur was een stille brave mens en beschermde zijn gezin. Toen de kinderen bijvoorbeeld in de chiroleiding zat, was hij steeds bereid om hen bij te staan. Hij was bezorgd voor zijn kinderen en kleinkinderen. Tuur was fier op de komst van het eerste kleinkind en hij heeft tot versletens toe het boekje van de klok met hen gelezen. Kortom: hij hield van zijn gezin. Tuur en Angèle hebben enkele maanden geleden samen met de kinderen en kleinkinderen nog vijftig jaar huwelijk gevierd. Het was een mooi feest. Het huis stond toen vol met mooie bloemen. Tuur heeft hard gewerkt in zijn leven: buiten het werk als douanier in het postkantoor van Antwerpen, was er ook nog de kippenstal. Tuur kon ook genieten van de kleine dingen van het leven zoals gaan fietsen met de gepensioneerden of kaarten met enkele vrienden of naar de voetbal gaan kijken. Hij zette zich ook in voor onze parochie: helpen met het klaar zetten van de tafels bij een koffietafel, wijkverantwoordelijke voor de parochie en helpen met het ronddragen van parochiebladen. Tuur stond ook gelovig in het leven: van kindsbeen af was hij misdienaar en zo lang hij het nog kon, was hij hier of elders meermaals te gast in de zondagsviering. We namen afscheid van Tuur op zaterdag 17 oktober in onze kerk. Wij bidden dat God hem opneemt in zijn eeuwige liefde en betuigen de familie in rouw ons medeleven bij het heengaan van hun geliefde va.

HERDENKINGSVIERIGEN
Met het feest van Allerheiligen willen we ook alle heiligen vieren. Heiligen zijn geloofsvoorbeelden voor onze wereldkerk. Sinds 11 oktober mogen wij ook Pater Damiaan bij deze heiligen rekenen. Zijn leven dient vanaf nu als voorbeeld voor alle gelovigen. Pater Damiaan heeft geleefd in het spoor van Jezus. Hij bracht liefde en menswaardigheid op een plaats van complete chaos. Hij koos de kant van de geïsoleerde melaatsen en werd zelfs één van hen. Zijn leven, lijden en sterven heeft de wereld wakker geschud en inspireert nog steeds mensen. Daarom is hij terecht een heilige. Op de vooravond van dit feest, zaterdag 31 oktober om 18.00 u, gedenken wij onze overledenen van het afgelopen jaar. Wij bidden dat zij in Gods liefde en barmhartigheid mogen vertoeven. Deze viering wordt opgeluisterd door het Clemenskoor. Op zondag 1 november om 8.00 u is er de morgenmis van Allerheiligen. Iedereen van harte welkom in één van onze vieringen.

FC PUNT MOSSELFEEST
Op zaterdag 31 oktober 2009 vanaf 12.00 u in de kantine van FC Punt kan je weer mosselen gaan eten ten voordele van de jeugdafdeling. Er is keuze uit mosselen met friet of brood, stoofvlees, een halve kip, kinderportie mosselen,… Er is ook een afhaaldienst vanaf 11.30 u.

KVLV
Bloemschikken: We starten onze cursus op donderdag 29 oktober om 19 uur met een aangepast thema. We maken een “ grafstuk

WANDELDAG
Onze wandeldag heeft verleden zondag plaats gehad. We mogen spreken van een enorm succes met 792 wandelaars.
De massale opkomst was zelfs voor ons een aangename verrassing. We mochten niets dan positieve reacties ontvangen. Het parkoer, de bewegwijzing ,de speelse gezellige wandeling voor de kinderen; het was allemaal in orde. Over de soep en de lekkere pannenkoeken niets dan lof.
Bedankt aan allen die hebben bijgedragen tot het slagen van deze wandeldag. We mogen het echt zeer geslaagd noemen . De opbrengst was ten voordele van onze parochiezaal.

GEZINSVIERINGEN
Onze gezinsvieringen bestaan 30 jaar. Onze werkgroep wil dit niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op zaterdag 14 november om 18.00 u houden wij een feestelijke gezinsviering. De werkgroep is echter op zoek naar alle medewerkers die ooit aan de gezinsvieringen in de loop van die 30 jaar meegewerkt hebben. We willen hen speciaal uitnodigen voor dit feest. Zat je ooit in de werkgroep gezinsvieringen van het Punt of was je één van de gitaristen? Neem dan contact op met Irène Pernet. Voor alle kinderen zal er die dag ook een verrassing voorzien zijn. De werkgroep bereid deze viering voor op woensdag 4 november om 20.00u bij Corine.

Irene Pernet
Bruggenhoofdweg 16
014.58.52.73

DROPPING KWB
Zaterdag 7 november van 19u00 : Dropping. Tijdens onze jaarlijkse dropping moeten bordjes gezocht en vragen opgelost worden. Tussendoor wordt voor iets hartversterkend gezorgd.  Inschrijven dient te gebeuren bij Jan Buyens, Leeks 54 (Tel 014/59.02.27) of via de website vóór 1 november aan 6 Euro of 3 Euro indien jonger dan 15 jaar.

KALENDER PAROCHIE
31/10
Herdenking overledenen in de viering van 18u.
01/11 Allerheiligen
04/11
20u werkgroep gezinsvieringenbij Corine.
11/11 20u werkgroep vormselcatechese bij Mieke.
12/11 20u parochieraad, parochiezaal.
14/11 18u 30 jaar gezinsvieringen in de kerk.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be