Parochienieuws

Week Nr. 41 - 7 oktober 2009

VORMELINGEN GESTART


Onze vormelingen van dit jaar zijn al goed gestart aan de voorbereiding van de grote dag. Op zaterdag 19 september leerden ze al spelenderwijs hun catechiste kennen en op zaterdag 4 oktober gingen ze samen met nog zo’n 300 vormelingen en begeleiders mee naar Scherpenheuvel – Zichem voor de Geelse startdag. Dit jaar geven Paul en Mieke catechese aan de 13 vormelingen. Mieke start op 13 oktober met de eerste les en Paul op 21 oktober. In 8 lessen en enkele vieringen worden ze voorbereid op hun vormsel. De eerste viering is de naamopgave en die staat gepland op zaterdag 24 oktober. Wij wensen hen alvast een boeiend catechesejaar!

PAROCHIESECRETARIAAT
Op dinsdag 13 oktober zal het parochiesecretariaat enkel geopend zijn tussen 15.30 u en 16.30 u daar onze parochieassistent op dat moment in Rome vertoeft naar aanleiding van de heiligverklaring van pater Damiaan.

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
De werkgroep gezinsvieringen en eerste communie komt voor een eerste keer samen dit werkjaar op woensdag 14 oktober om 20.00 u bij Corine. We plannen de infoavond voor de ouders van eerste communicanten op woensdag 21 oktober alsook wordt er al gekeken naar de viering rond 30 jaar gezinsvieringen op het Punt. Het zal wellicht een feestelijke vergadering worden…

NATIONALE ZIEKENDAG
In de viering van 18.00 u op zaterdag 17 oktober plaatsen we graag Ziekenzorg in de kijker naar aanleiding van de nationale ziekendag van 11 oktober. Dit jaar gaat onze aandacht vooral naar de mantelzorgers. Vrijwilligers die een zieke of oude buur, familielid of kennis thuis verzorgen. Zo kan de zieke in zijn vertrouwde omgeving blijven. Het vergt vaak een hele inspanning van deze mantelzorgers en ze verdienen allemaal een pluim voor hun inzet. Iedereen is welkom in deze viering!

KVLV
Noteer reeds de datum van onze volgende bijeenkomst: Dinsdag 20 oktober 2009  om 19 uur – Gezondsheidsles “ Kopzorgen , migraine en andere hoofdpijnen”. Hebt U hiervoor interesse, schrijf dan in bij een bestuurslid van KVLV.

PAROCHIENIEUWS
Nu morgen donderdag 8 oktober om 20 uur navergadering parochiefeesten.
Op deze vergadering zullen ook de laatste afspraken gemaakt worden voor onze wandeldag op zondag 18 oktober. Graag zouden we minstens één afgevaardigde van onze Puntse organisaties op deze vergadering verwelkomen.

WANDELDAG

Zondag 18 oktober wordt er weer gewandeld op ’t Punt. Ook dit is een activiteit ten voordele van onze parochiezaal. Hou deze datum dus vrij en kom samen gezellig wandelen op ‘t Punt.
Oproep aan alle organisaties: Donderdag 8 oktober om 20 uur is er een vergadering gepland waarop we onze wandeldag voor  bereiden en de resultaten van onze parochiefeesten  bespreken. Ook zouden we graag afspraken maken voor uitvoering van de nodige onderhoudswerken aan onze parochiezaal. Graag van iedere organisatie een afgevaardigde. 

KALENDER 2010

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2010 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

KWB DANSLESSEN
Zaterdag 10 oktober van 20u00 tot 21u30 : Danslessen
Twee ervaren dansleraars André De Cnodder en Nicole Van Doninck willen ons ook dit jaar enkele basis danspasjes aanleren.  De 5 lessen gaan door in de Parochiezaal  op zaterdag 10, 17, 24 en 31 oktober en 14 november.  Inschrijven (vóór 6 oktober) kan via je wijkmeester aan 2,5 Euro per les en per persoon (dus 25 Euro per koppel voor de volledige reeks van 5 lessen) of bij Kurt De Cnodder, Doornboomstraat 83 (Tel 0477/37.08.01).  Niet-leden kunnen ook meedoen maar betalen wel 3 Euro per les.

KALENDER PAROCHIE
08/10
Vergadering zaalcomité met alle verenigingen ivm wandeldag van 18 oktober
11/10 Pater Damiaan heilig!
13/10 Parochiesecretariaat enkel open tussen 15u30 en 16u30.
14/10 20u Werkgroep Eerste Communie en gezinsvieringen bij Corine.
17/10 18u Nationale Ziekendag – viering in de kerk.
18/10 Wandelen op ´t Punt tvv zaal
21/10 20u Infoavond Eerste Communie, parochiezaal.
22/10 20u Parochieteam in de pastorij.
24/10 Doopzondag Punt
24/10 18u Naamopgave vormelingen in de kerk

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be