Parochienieuws

Week Nr. 38 - 16 september 2009

START WERKJAAR
Dit weekend opent het parochieteam officieel het nieuwe werkjaar van onze parochie. Het werkjaar staat dit jaar onder de noemer: “Gemeenschapsopbouw, met Paulus als gids”. Alle christenen samen vormen volgens Paulus het Lichaam van Christus. Wij kunnen en mogen Jezus vertegenwoordigen in onze gemeenschap. Een parochiegemeenschap zou een plek moeten zijn waar naar het voorbeeld van Jezus uitgestotenen welkom zijn; waar aandacht is voor iedereen, vooral de zwakkeren; waar God als Vader beleefd wordt;…
Het parochieteam zal enkele initiatieven nemen ter bevordering van de gemeenschapsopbouw op het Punt.
Met de startviering worden onze kerkgangers weer getrakteerd met koffie en een knabbeltje.
We willen dit jaar ook extra aandacht geven aan onze verenigingen en daarom nodigen wij hen uit op een parochieraad op 12 november om 20.00 u waar enkele ideeën van het parochieteam getoetst zullen worden.
Pater Damiaan die op 11 oktober heilig verklaard zal worden, zal ook in de maand oktober veel aandacht krijgen. Pater Damiaan is trouwens een mooi voorbeeld van iemand die aan gemeenschapsopbouw gedaan heeft. Toen Damiaan toekwam in Kalaupapa, het schiereiland op Molokaï (Hawaï), was er enkel en alleen chaos: grote zuippartijen, men nam het niet zo nauw met de zeden, ook pedofilie was geen uitzondering. Er waren geen huizen, er waren geen voorzieningen. Toen Damiaan stierf waren er twee dorpsgemeenschappen ontstaan met stromend water, houten huizen, een weeshuis,…  Een leefbare gemeenschap liet hij achter waar met respect met elkaar omgegaan werd, ongezien de geloofsovertuiging. Pater Damiaan zette zich in voor zijn naaste in het spoor van Jezus.
In de vormselcatechese zal pater Damiaan als voorbeeldfiguur uitgebreid aan bod komen op het Punt en in de kerk zal een vaandel onthuld worden ter ere van onze Grootste Belg tijdens de startviering.
De startviering op zaterdag 19 september om 18.00 u wordt feestelijk opgeluisterd door ons Clemenskoor.
Wij wensen iedereen een mooi en vruchtbaar werkjaar toe!

START VORMSELCATECHESE
Een kleine herinnering aan de ouders en vormelingen: nu zaterdag om 14.00 u startnamiddag voor de vormelingen in de refter van de school met aansluitend om 16.00 u infovergadering voor de ouders. Vergeet het inschrijvingsformulier en het knutselmateriaal niet mee te nemen!

PAROCHIETEAM
Op donderdag 17 september om 20.00 u komt het parochieteam samen met de andere teams van Geel-Zuid in Winkelomheide. We zullen het o.a. hebben over de zelfredzaamheid van de parochies en het jaarthema.

KALENDER 2010

Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2010 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

KVLV
Dinsdag 22 september om 19.30
start onze ledenvergadering over het jaarthema “EnergieK”.
Met dit nieuwe jaarthema willen wij nadenken over ons doen en laten nu, en over de effecten hiervan op de toekomstige generaties. Als wij met onze afdeling hierover gaan nadenken en actie ondernemen kunnen wij echt wel een verschil maken.

KWB DANSLESSEN
Zaterdag 10 oktober van 20u00 tot 21u30 : Danslessen
Twee ervaren dansleraars André De Cnodder en Nicole Van Doninck willen ons ook dit jaar enkele basis danspasjes aanleren.  De 5 lessen gaan door in de Parochiezaal  op zaterdag 10, 17, 24 en 31 oktober en 14 november.  Inschrijven (vóór 6 oktober) kan via je wijkmeester aan 2,5 Euro per les en per persoon (dus 25 Euro per koppel voor de volledige reeks van 5 lessen) of bij Kurt De Cnodder, Doornboomstraat 83 (Tel 0477/37.08.01).  Niet-leden kunnen ook meedoen maar betalen wel 3 Euro per les.

KALENDER PAROCHIE
16/09
om 9.00 u schoolviering met Abbé Pierre
16/09 om 13.30 u Gezellig samenzijn Ziekenzorg in de parochiezaal.
17/09 20u Parochieteams Geel-Zuid in het Pastoraal Huis (Winkelomheide).
19-20/09 Start Parochiejaar
19/09 14u Start Vormselcatechese, refter school.
03/10 Startdag vormselcatechese Geel in Scherpenheuvel – Zichem.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be