Parochienieuws

Week Nr. 36 - 2 september 2009

GEDOOPT
Dopen op Punt 23 augustus 2009
Op zondag 23 augustus werden er 5 kindjes gedoopt in onze kerk, waarvan 2 uit het Punt en één tweeling. 1. Siebe Hendrickx (°26-04-2009), zoontje van Nick en Jennifer Gijsemans. Siebe woont met zijn ouders op de Antwerpseweg. 2. Merel Nevelsteen (°31-10-2008), dochtertje van Geert en van Mieke Janssens. Merel woont met papa en mama in de Leeks. 3. Emma Sels (°9-10-2008), dochtertje van Bert en Patricia Cools. 4. Sam Sels (°9-10-2008), zoontje van Bert en Patricia Cools. Het gezin Sels – Cools woont in de Eikenvelden (St.-Amands). 5. Emely Dekeyzer (°7-04-2009), dochtertje van Dimitri en Gorrens Sylvia. Emma woont met haar ouders in de Larumsebrugweg (Larum). Wij wensen het allerbeste toe aan deze jonge spruiten en hopen dat zij, nu zij gedoopt zijn, ook een lichtje mogen zijn in deze wereld naar het voorbeeld van Jezus.

AFRIKAANS BEZOEK
Abbé Pierre, pastoor van de parochie Ciriri in het oosten van Congo komt naar het Punt! Van maandag 14 september t.e.m. 16 september komt hij onze parochie en school bezoeken. De school van het Punt sponsort namelijk de school van Ciriri. Wij zijn zeer vereerd met zijn bezoek en hopen op een leuke uitwisseling.

VORMSELCATECHESE
Op maandag 24 augustus kwamen de catechisten al voor de eerste keer samen in het nieuwe werkjaar. Kring 12, zo heet de vormselcatechese op het Punt, start op zaterdag 19 september met een kennismakingsnamiddag en een info- en inschrijfavond voor de ouders. De vormelingen worden om 14.00 u verwacht in de refter van de school voor leuke spellekes, een knutselmoment en de groepsverdeling. De ouders verwachten we rond 16.00 u in de refter van de school voor de info- en inschrijfavond. We hopen dat zowel de vormelingen als de ouders bewust kiezen voor het vormsel. Onze catechisten zijn enthousiaste vrijwilligers die speciaal voor de vormelingen tijd vrijmaken en hun woning openstellen. Voor hen is het leuker om ook met gemotiveerde vormelingen te werken. De vormelingen mogen alvast zaterdag 3 oktober vrijhouden voor de startdag van de parochiefederatie Geel. De zesdejaars van onze school krijgen nog een brief via de school mee. Anderen die geïnteresseerd zijn om hun vormsel te doen op het Punt mogen contact opnemen met de parochieassistent Paul Renders (0494.93.34.21 of renderspaul@gmail.com)

KVLV
Onze eerste bestuursvergadering voor het nieuwe werkjaar heeft reeds plaatsgehad. Wij zijn dus reeds gestart met onze nieuwe activiteiten. U mag uw bestuurslid dus één van de dagen verwachten met het nieuwe programma en de nieuwe lidkaarten. Zoals je wel zal zien heeft het nieuwe programma een hele verandering ondergaan en werden er extra veel activiteiten in opgenomen. Wegens  gewijzigde voorschriften loop het programma reeds tot einde december 2010. Het is dus ,zoals wel eens gezegd wordt “ een hele boterham”. Wij hebben dan ook getracht om zoveel mogelijk interessante voordrachten en actuele cursussen aan te bieden. Wij hopen dan ook om zoveel mogelijk mensen te mogen ontmoeten op onze activiteiten.
Noteer reeds de volgende data Dinsdag 22 september ledenvergadering en dinsdag 6 oktober start cursus koken.

PAROCHIEFEESTEN

Parochiefeesten: Het voorbije weekend heeft ’t Punt gefeest tijdens onze jaarlijkse parochiefeesten.
Het was vermoeiend en druk voor de vele vrijwilligers.
Hiermede willen wij dan ook iedereen extra bedanken die hebben geholpen om deze parochiefeesten te laten slagen .
De lotenverkopers, de sponsors ,de schenkers en ophalers van tombolaprijzen.
De verzorgers van de mosselavond op vrijdag ;de helpers en voorbereiders op zaterdag en de vele personen die de restaurantdag op zondag verzorgden. BEDANKT.

Tombola: U kan reeds vanaf maandag 31/08 de uitslag raadplegen aan de inkom van de parochiezaal.
De prijzen kunnen afgehaald worden in de parochiezaal:  Op woensdag 2 en 9 september  van 12 uur tot 13 uur, op zaterdag 5 en 12 september  van 18.45 uur tot 19.30 uur. Daarna tot 15 oktober bij Schelles Maria Poiël 123  Geel  (014 587879)

GEZINSVIERINGEN
Bijna iedere maand is er in onze kerk een gezinsviering, telkens op zaterdagavond om 18.00 u. In het werkjaar 2009-2010 zijn de gezinsvieringen op volgende data gepland:

KALENDER PAROCHIE
Parochiesecretariaat terug open op dinsdag tussen 15.30 u en 16.30 u. en tussen 18u15 en 19u15
12/09 Papierslag KWB Punt
17/09
20u Parochieteams Geel-Zuid in het Pastoraal Huis (Winkelomheide).
19-20/09 Start Parochiejaar
19/09 14u Start Vormselcatechese, refter school.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34 Week 35

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be