Parochienieuws

Week Nr. 35 - 26 augustus 2009

MISINTENTIES
Mensen willen graag hun overleden familieleden en vrienden gedenken in een misintentie. Dit is een mooie traditie en dit willen we zeker in ere houden. Maar sinds enkele weken loopt het wat mis met het bestellen van misintenties. Daarom willen wij jullie nogmaals herinneren aan de procedure om missen te bestellen. Misintenties bestellen kan via verschillende kanalen:

1. Door langs te komen op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren.

2. Door een formulier in te vullen en per post op te sturen naar het parochiesecretariaat (Parochiesecretariaat, Antwerpseweg 135, 2440 Geel).

3. Door datzelfde formulier te deponeren in de intentiebus in het portaal van de kerk.

Misintenties worden steevast op voorhand betaald bij bestelling (10 euro per intentie). Dit om onze boekhouder niet in de war te brengen en financiële rompslomp in de sacristie van de kerk te vermijden.
Zijn er onregelmatigheden, intenties die verplaatst moeten worden, vergetelheden dan contacteer je enkel onze parochieassistent Paul Renders via telefoon (0494.93.34.21) of e-mail (renderspaul@gmail.com). Erepastoor Jos Versmissen houdt zich niet meer bezig met de misintenties en kan u ook niet meer verder helpen.
Met een beetje goede wil van iedereen kan het bestellen van misintenties in de toekomst vlotter en correcter gebeuren. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

PAROCHIEFEESTEN

Dit weekend is het feest op ’t Punt. We houden dan onze jaarlijkse parochiefeesten met hieraan verbonden onze prachtige tombola.
Vrijdag 28 augustus van 17 uur tot 21uur kunnen de mosselliefhebbers komen smullen van onze lekkere mosselen met frieten . Voor zij, die geen mosselen lusten, is er ook kip voorzien.
Op zondag  30 augustus dient er niet gekookt te worden. Je kan in onze parochiezaal lekker komen eten aan democratische prijzen van 11.30 uur tot 14 uur.
Iedereen is van harte welkom. We hopen U te mogen ontmoeten  in dit feestweekend op onze activiteiten.

Tombola: Hebt u zich nog geen loten kunnen aanschaffen. U kan dit nog steeds doen in onze parochiezaal tijdens dit weekend.
De tombola zal getrokken worden op zondag 30 augustus.
De uitslag verschijnt later in dit blad. Maar  U kan reeds vanaf maandag de uitslag raadplegen aan de inkom van de parochiezaal.
De prijzen kunnen afgehaald worden in de parochiezaal:  Op woensdag 2 en 9 september  van 12 uur tot 13 uur, op zaterdag 5 en 12 september  van 18.45 uur tot 19.30 uur. Daarna tot 15 oktober bij Schelles Maria Poiël 123  Geel  (014 587879)

VISSERSPRIJSKAMP

Wie er dit jaar met de hoofdprijs naar huis zal gaan is moeilijk te voorspellen. Wat we al wel zeker weten is dat het een 'vangstrijke' dag zal worden. En de dag waarop de Landelijke Gilde de vissersprijskamp organiseert is zaterdag 5 september! Onze sportdelegatie van het bestuur is al een avondje gaan testvissen, met als gevolg een glorierijk resultaat. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om onze huidige kampioen van zijn troon te stoten.

UIT DE OUDE DOOS (DEEL 3)

In de vakantiemaanden blikken we graag even terug in de rijke geschiedenis van onze parochie. Net zoals vorig jaar flitsen we 30 jaar terug in de tijd. We doen dit aan de hand van het boek van erepastoor Jos Versmissen: St.-Gerebernus, dagboek van 50 jaar parochieleven. Vandaag belichten we de KWB van vroeger en nu.

1979

“De KWB zorgt er voor dat onze kinderen weer een zuivere en goed gevulde zandbak krijgen. Ze gaan op reis naar Treis Karden aan de Moesel om er samen het Pinksterverlof door te brengen. Maar ’t mooiste was de uitstap met “Alex Van Wayenburg”. Die boot was gehuurd door de CM voor rondvaarten met zieken op de Kempische kanalen en Piet Van der Steen wist dat er nog een dag vrij was. Er konden 150 mensen meevaren en in de prijsberekening hoopte men op een goede bezetting. Maar niet op een uitverkochte boot. Met het geld van de inschrijvers kocht de KWB een berg belegde broodjes en met het ontvangen geld konden we de boot huren maar ook de hongerigen spijzen. Fijn was het dat de KWB de achterbouw metste van het huis van Remi Geerinckx. De fundamenten waren gelegd toen hij, in een auto-ongeluk, om het leven kwam.”

2009

De KWB is een belangrijke vereniging in onze parochie. Met Punt Kermis organiseren zij sinds enkele jaren de Kermisjogging met steeds een groot succes. Dit zorgt voor wat leven in de brouwerij! De parochie is hen ook heel dankbaar voor hun inzet voor de parochiezaal. Met de parochiefeesten staan ze steeds paraat om een handje toe te steken, zowel op de mosselavond als de restaurantdag. Elk jaar steken ze ook een heuse wandeling in elkaar. Tijdens de zomermaanden organiseren ze mooie fietstochten voor het hele gezin in Geel en omstreken. Met Kerstmis zorgt de KWB ook voor de sfeer rond de kerk met de opstelling van de kerststal en het aanbieden van drank tijdens de kerststallentocht van de dienst toerisme. Onze KWB is ook gekend om haar jaarlijkse quiz die steeds weer een volle parochiezaal trekt.

Door een beslissing van het stadsbestuur zullen papierslagen niet meer gesubsidieerd worden en is onze KWB genoodzaakt om te stoppen met hun papierslagen. Dit jaar zullen de laatste 2 papierslagen gehouden worden op 12 september en 14 november. Een unieke kans om deze vereniging ook financieel te steunen.

Je merkt meteen dat onze KWB nog springlevend is en wellicht zijn we in onze lofrede tal van activiteiten nog vergeten te vermelden. Wij wensen de KWB van het Punt dan ook graag het allerbeste toe voor de toekomst en danken hen uitdrukkelijk voor hun inzet in onze parochie voor zowel de parochianen als de parochie.

PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat ontwaakt uit haar zomerslaap en staat weer geheel tot uwer beschikking. Je kan op het secretariaat terecht op dinsdag tussen 15u30 en 16u30 en tussen 18u15 en 19u15.

DOOPKALENDER
De parochies van Geel-Zuid hebben weer een nieuwe doopkalender opgesteld voor het nieuwe werkjaar. De kalender is vanaf vandaag ook beschikbaar op ons parochiesecretariaat. We geven alvast de doopdata mee voor het Punt:

Wie zijn kindje wenst te laten dopen op het Punt neemt contact op met Paul Renders (0494/93.34.21 of renderspaul@gmail.com).

VORMSELCATECHESE
Van zodra het schooljaar begint zullen de zesdejaars via de school een brief ontvangen van onze catechistenploeg. De vormelingen voor 2010 mogen alvast zaterdag 3 oktober vrijhouden in hun agenda. Dan sluiten wij met onze parochie aan bij de Geelse startdag vormselcatechese in Scherpenheuvel. Dit is een verplichte activiteit. In acht bijeenkomsten en enkele vieringen zullen onze vormelingen voorbereid worden op hun vormsel op zondag 2 mei 2010.
De vieringen op zaterdagavond telkens om 18.00 u zijn reeds vastgelegd:

Vormelingen die niet op het Punt naar school gaan, nemen best contact op met de parochieassistent Paul Renders (0494.93.34.21 of renderspaul@gmail.com)

KALENDER PAROCHIE
Parochiesecretariaat open op dinsdag enkel tussen 15.30 u en 16.30 u.
25/08 P.T.-vergadering op de pastorij.
28/08
vanaf 17.00 u Parochiefeesten: mosselen
30/08
Parochiefeesten: restaurantdag
Parochiesecretariaat terug open op dinsdag tussen 15.30 u en 16.30 u. en tussen 18u15 en 19u15
12/09 Papierslag KWB Punt
19-20/09
Start Parochiejaar

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33
Week 34

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be