Parochienieuws

Week Nr. 33 - 12 augustus 2009

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Wij vieren op 15 augustus het feest van Maria Ten Hemel Opgenomen. Wij geloven dat Maria, als eerste gelovige van het nieuwe verbond, door God ten hemel werd opgenomen. Dit feest houdt de belofte in voor iedere gelovige dat wanneer onze aardse leven voorbij is, wij ook zullen opgenomen worden in de hemel. Het is tevens het patroonsfeest van ons bisdom. In de Antwerpse Kempen is het ook traditioneel Moederdag. Wij wensen alle moeders een mooie dag toe! Omdat dit feest dit jaar op een zaterdag valt, zijn er enkele wijzigingen in de weekendvieringen. Op vrijdagavond 14 augustus om 18.00 u, de vooravond van Maria Ten Hemelopgenomen, is er een gezongen eucharistieviering in onze kerk. We zingen ter ere van Onze Lieve Vrouw. Op zaterdag 15 augustus, de dag zelf, is er enkel een morgenviering om 08.00 u. Op zondag 16 augustus vieren we om 08.00 u de 20ste zondag door het jaar in de B-cyclus. We lezen dan in het evangelie van Johannes dat Jezus zegt: “Wie eet van mijn Lichaam en drinkt van mijn Bloed zal eeuwig leven.”

BEDANKING VAN EDDY
Begin juni verscheen in het parochieblad een oproep van ziekenzorg om me voor mijn 50ste verjaardag op een speciale manier in de bloemetjes te zetten. Na deze oproep vielen de verjaardagskaarten in de brievenbus. En ze bleven maar vallen…
Meer dan 130 kaartjes sierden mijn feesttent!
Via deze weg wil ik iedereen – de mensen van ziekenzorg voor het lanceren van de oproep en de vele bekende en onbekende kaartjesschrijvers – bedanken om van mijn 50ste verjaardag een onvergetelijke dag te maken.

UIT DE OUDE DOOS (DEEL 1)
In de vakantiemaanden blikken we graag even terug in de rijke geschiedenis van onze parochie. Net zoals vorig jaar flitsen we 30 jaar terug in de tijd. We doen dit aan de hand van het boek van erepastoor Jos Versmissen: St.-Gerebernus, dagboek van 50 jaar parochieleven.

1979
“Op 25 mei overleed pastoor Lievens tussen biddende priesters en kloosterzusters met naast zich zijn zuster Maria. Op zijn sterfbed riep hij pastoor Versmissen om te zeggen dat de schuldbrief van 600.000 BEF, in akkoord met zijn zuster, mocht vernietigd worden. Nu moesten we het schoolhuis niet meer huren. Het was van de parochie. Dankbaar hebben we het stukje grond gekocht waarin hij op 2 juni begraven werd. De uitvaart, het was zijn wens, had plaats op ’t Punt. Daar rust hij in vrede.”

2009
De zus van pastoor Lievens, Maria Lievens, woont nog steeds in het rusthuis van Zusterhof, campus O.L.Vrouw aan de Kollegestraat. Onze school is uitgegroeid tot een bloeiende school. Momenteel staat de school onder leiding van meester Eric. Tot in de verre hoeken van het bisdom staat onze school hoog aangeschreven sinds de laatste doorlichting van de inspectie. We mogen pastoor Lievens zeer dankbaar zijn voor zijn gift aan de parochie. Parochie en school zijn nog steeds nauw met elkaar verbonden en dat is op vele plaatsen in ons landje niet meer zo. Wanneer je er binnenkomt merk je al onmiddellijk de goede sfeer. Meester Eric is ook creatief in het bedenken van goedkope oplossingen voor dure aankopen. Zo zijn 2 klassen reeds voorzien van het normale peperdure digitale schoolbord.
De leerkrachten, het logistieke personeel en de directie verdienen een dikke pluim voor hun dagelijks werk!

KVLV Bestuur
Noteer de datum: Woensdag 26 augustus om 20 uur bestuursvergadering.
Spreek ook uw leden aan om te komen helpen op onze parochiefeesten in het weekend van 28 en 30 augustus. We kunnen vele  helpende handen gebruiken.

PAROCHIEFEESTEN

Onze parochiefeesten komen eraan. Op vrijdag 28 augustus heeft onze mosseldag plaats. Je kan er lekkere mosselen komen eten van 17 uur tot 20 uur.

Zondag 30 augustus heeft dan onze restaurantdag plaats. Je bent er welkom om te komen eten vanaf 11.30 tot 14 uur.
Ook houden wij naar gewoonte onze jaarlijkse tombola. Je kan onze lotenverkopers dus aan de deur verwachten. Zij zullen u de loten aanbieden. Koop dus loten, zo steun je onze parochiezaal en kan je nog een prachtige prijs winnen.

Oproep aan onze hobbytuinders
Kijk eens in uw tuin of je geen groenten teveel hebt voor ons . Wij kunnen voor onze parochiefeesten vele groenten gebruiken. Wij hebben groenten nodig voor onze mosselen op vrijdag en voor onze restaurantdag op zondag.  Wij kunnen bijna alles gebruiken oa   zeker prei, selder, ui, sla, wortelen, tomaten, peterselie,bonen enz.
Geef eens een seintje aan Josfine 014 586436 of Maria 014 587879 (of 0494400724) en laat ons weten wat U ons kunt bezorgen voor onze parochiefeesten. Al hartelijk bedankt op voorhand.

Oproep aan alle organisaties en sympathisanten van onze parochie
Donderdag 13 augustus om 20 uur willen wij nog een laatste bijeenkomst houden voor onze parochiefeesten. Hierop zouden we graag de laatste regelingen treffen ivm met het verloop van onze parochiefeesten. Graag zouden we van iedere organisatie minstens  één afgevaardigde op deze vergadering ontmoeten, zodat er afspraken kunnen gemaakt worden. 

BIDKAPEL
Ook tijdens de zomermaanden is onze bidkapel dagelijks geopend. Deze kapel wordt dagelijks, behalve op zondag, geopend van 7u tot 19u door Jos Versmissen, erepastoor. U kan er terecht om even stil te vallen of voor een persoonlijk gebed. Mocht de deur niet open zijn, je mag altijd aanbellen aan de pastorij bij erepastoor Jos Versmissen.

KALENDER PAROCHIE
Parochiesecretariaat open op dinsdag enkel tussen 15.30 u en 16.30 u.
23/08 Doopzondag in Punt
28/08
vanaf 17.00 u Parochiefeesten: mosselen
30/08
Parochiefeesten: restaurantdag

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26 Week 27-28-29 Week 30-31-32

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be