Parochienieuws

Week Nr. 21 -  20 mei 2009

O.H.-HEMELVAART
Opgelet! Op 20 mei, op de vooravond van O.H.-Hemelvaart, is er geen avondmis in de kerk. Morgen 21 mei is er wel een morgenmis om 8.00 u en om 11.00 u zullen 18 jongens en meisjes voor de eerste keer deelnemen aan de maaltijd van Jezus in de eerste communieviering. Het zou leuk zijn voor de eerste communicanten dat onze trouwe kerkgangers door hun aanwezigheid in de viering van 11.00 u dat deze jonge kinderen echt welkom zijn in onze gemeenschap. Iedereen is van harte welkom in deze vieringen!

GEVORMD

Op zondag 10 mei werden 14 jongens en meisjes in onze kerk gevormd. Het was een deugddoende en hartelijke viering. Op de foto zien wij Lies Belmans, Eline Nevelsteen, Ruben Daems, Michiel Krieckemans, Siebe Daems, catechiste Monique Cools, Jens Sauviller, Jana Voets, catechiste Mieke Van Baelen, Jan Kerckhofs, Emily Taels, vormheer Bart Rombouts, Siebe Gielen, Lisa Van Roy, parochieassistent Paul Renders, Sanne Verdonck, Florence Van Den Putte, Savannah Van Doninck en misdienaar Rens Vanderhooydonck. Met de hulp van de H. Geest proberen zij op het goede spoor te blijven naar het voorbeeld van Jezus. Proficiat plussers, catechisten en allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van de vormselviering! (Foto: foto Milow)

INBRAAK PAROCHIEZAAL
Voor de derde keer op enkele maanden tijd werd er in onze parochiezaal ingebroken. Deze keer werd alle drank ontvreemd. Dit is een groot verlies voor onze zaal die met moeite het hoofd boven water probeert te houden.

SCHERPENHEUVEL
Voor de 26ste keer gaat Ziekenzorg Punt op bedevaart naar Scherpenheuvel en dit op woensdag 10 juni. De bus vertrekt aan de parking in de Vogelzang om 13u15. Op het programma staat een rozenkransgebed, om 15.00 u een misviering en achteraf een gezellig samenzijn met een klein hapje. Inschrijven kan bij Gusta Vangheel (014.58.24.84). Deelname kost 8 euro.

DOPEN
Op zondag 28 juni is het weer doopzondag in onze parochie. Wie zijn of haar kindje wil laten dopen, kan contact opnemen met Paul Renders, parochieassistent (0494.93.34.21 of renderspaul@gmail.com). De doopselviering begint normaliter om 14.00 u.

BEAURAING
Op woensdag 1 juli 2009 gaan we samen met vele mensen die Maria – de moeder met het gouden hart – in hun hart dragen op bedevaart. Deze 28ste Diocesane bedevaart, die begeleid zal worden door onze nieuwe bisschop, Mgr. Johan Bonny, samen met Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop emeritus, heeft dit jaar als thema: “God ontmoeten door haar woord.” Op het programma staat een eucharistieviering in de voormiddag, in de namiddag een Mariawake, processie, lof en ziekenzegening. Deelname kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor jongeren tot 18 jaar. Vorig jaar waren er ook enkelen uit het Punt mee op bedevaart en ze hebben er echt deugd aan gehad. Inlichtingen en inschrijvingen bij Annie Boonen – Verachtert, Stationsstraat 14 bus C, 014/59.31.30 en dit kan tot 15 juni.

MEIMAAND MARIAMAAND

Op 13 mei vierde de kerkgemeenschap de verschijningen van Maria aan drie herderskinderen te Fatima (Portugal). De eerste verschijning was op 13 mei 1917. Aan onze kerk staat een beeldengroep van O.L.V. van Fatima. Deze beeldengroep werd op 16 mei 1954 ingewijd door prelaat Boel van de abdij van Tongerlo. De beelden zijn een geschenk van Maria Lievens, de zuster van pastoor Lievens. Vandaag staan de beelden in een weelde van groen. Ze stellen O.L.V. Vrouw voor die verschijnt aan Francisco en Jacinta Marto en Lucia dos Santos. Speciaal werd te Fatima door Maria gevraagd aan alle katholieke gelovigen, om vijf achtereenvolgende eerste zaterdagen van de maand als eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria de H. Mis bij te wonen, te biechten en de H. Communie te ontvangen.

KWB JOGGING
Zaterdag 6 juni : 11e Kermisjogging: Om 14u00 start traditiegetrouw de kinderjogging met afstanden van 200m, 400m, 600m of 800m naargelang de leeftijdscategorie ( 5 t.em. 12 jarigen).  Iedere deelnemer krijgt een aandenken. 
Om 15u00 start de 11e Punt Kermis Jogging met afstanden van 5km, 10km, 15km en 20km.
Inschrijven kan vanaf 13u00 in de Vrije Basisschool Top@Punt aan 1 euro voor de kinderen, 3 euro voor KWB-leden op vertoon van hun lidkaart en 5 euro voor niet-leden.  Alle deelnemers aan de kermisjogging nemen deel aan een aanwezigheidstombola met mooie prijzen. 
Inschrijven kan ter plaatse of ook op voorhand via onze website kwb.geelpunt.be.

Zondag 24 mei 2009 Bikken & Biken 4 met Landelijke Gilden Geel
Fietsen, feesten en drinken! Een unieke belevenis op het Geelse platteland.
Een echte smulpapenroute met 35 amusante fietskilometers en onderweg een volledig zesgangenmenu!
Ook alle drankjes inbegrepen.

Vertrek- en aankomst: Cafétaria Leunenstadion Verbroedering Geel-Meerhout (vlakbij ring) tussen 10 en 13 uur.
Aankomst uiterlijk om 18 uur.
Deelname: € 12, kinderen tussen 3 en 12 jaar € 8. Gratis voor wie nog jonger is.
Inschrijven (uiterlijk op 15 mei) bij Toerisme Geel, Markt 1, Geel, 014 56 63 80,
of door storting van verschuldigd bedrag op rekening 733-0414833-91 (stortingsbewijs geldt dan als bewijs inschrijving).
info: Toerismehuis de Waag 014 56 63 80 of via websites diverse Geelse Landelijke Gilden.

KALENDER PAROCHIE
21/05
O.H. Hemelvaart, Eerste Communie

JUNI
3/06
20u Voorbereiding Dankviering Vormsel en Eerste Communie bij Corine.
10/06 Bedevaart Scherpenheuvel Ziekenzorg.
15/06 Overlegvergadering P.T. en Clemenskoor.
17/06 Vergadering P.T.’s Geel-Zuid in Winkelomheide.
19/06 20u Kerkfabriek in de pastorij.
20/06 18u Dankviering Vormsel en E.C.
24/06 Schoolviering Top@Punt in de kerk.
28/06 Doopzondag

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be